Костопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс на право  здійснення перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування на

17 листопада 2020 року:

п/п

№№

рейсів,

марш­рутів.

Назва маршруту Протяжність маршруту, км. Періодич­ність здійс­нення пере­везень Можли­вість  об­слугову­вання  рей­сів на па­ритетних умовах Мін. к-ть авто­бусів для ви­кон. рейсів,

основних/резервних  (в т.ч. автобусів

для перевезення осіб з інвалідністю, пасажиромісткісттю передбаченою заводом-виробником)

Пасажи­роміст­кість

(для міжміських маршрутів – місць

для сидіння пасажирів; приміських –

 загальна пасажиромісткість)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1009 Костопіль АС-Данчиміст, 6 об.р. 14,8 щоденно 1/1 від 18
2 1011

1019

Костопіль АС-Яснобір ч/з Моквинські

Хутори,5 об.р.

Костопіль АС-Дюксин ч\з Головин, 3 об.р.

22,5

47,0

–//– 2/1 –//–
3 1021 Костопіль АС-Борщівка 9 об.р. 13,5 –//– 1/1 –//–
4 1017 Костопіль АС-Деражне ч/з Головин, 2 об.р. 40,0 –//– 1/1 –//–
5 1003 Костопіль АС-Звіздівка ч/з Головин, 4 об.р. 33,0 –//– 1/1 –//–
6 1000

1004

Костопіль АС-М.Стидин-Майдан, 5 об.р.

Костопіль АС-Осова, 3 об.р.,

34,0

49,3

–//– 2/1 –//–
7 1005

1013

1014

1015

Костопіль АС-Золотолин ч/з Тростянець, 4 об.р.

Костопіль АС-Погулянка ч/з Злазне, 3 об.р.

Костопіль АС-Комарівка, 3 об.р.

Костопіль АС-Жалин-Волиця, 4 об.р.

39,2

32,0/42,0

27,2

24,0

–//– 4/1 –//–
8 1016

1030

1018

КостопільАС-Чудви, 4 об.р. 

Костопіль АС-Деражне ч/з Головин 1 об.р.

Костопіль АС-Ганнівка ч/з Головин, 6 об.р.

29,0

40,0

43,0

–//– 2/1 (1) –//–

            Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно до статей 13, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з переве­зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер­дженого поста­новою КМУ від 03.12.2008 № 1081 та розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.2015 № 61 “Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Костопільського району, та їх маршрутів»”, зареєстрованого в Костопільському районному управлінні юстиції у Рівненській області від  17.04.2015 за № 1/223.

Порядком проведення Конкурсу встановлюється вимога щодо забезпечення на об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3, клас автобусів на приміських маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ.

  1. При визначенні переможця Конкурсу конкурсним комітетом врахову­ються такі умови:

1.1. Достатня, для обслуговування маршрутів, кількість автобусів, які від­повідають умовам конкурсу, зареєстрованих на відповідного автомобільного пе­ревізника згідно з чинним законодавством, та які не використовуються на інших мар­шрутах.

1.2. Наявність (у кількості не менше нормативу), характеристики та кі­ль­кісті резервних автобусів для заміни рухомого складу на автобусних марш­рутах загального користування у разі виходу їх з ладу.

1.3. Наявність виробничої бази (власної чи орендованої).

1.4. Підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу.

1.5. Контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом.

1.6. Виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ре­мон­ту транспортних засобів.

1.7. Якість роботи автомобільного перевізника на внутрішньорайонних маршрутах (регулярність виконання рейсів, скарги (подяки) громадян), якщо він працював на них раніше.

1.8. Наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу.

1.9. Робота на маршруті у звичайному режимі руху.

1.10. Забезпечення дотримання умов галузевої та регіональної угод з оплати праці найманих працівників.

1.11. Відповідність транспортних засобів вимогам Правил надання по­слуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Ка­бінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, безпеці руху, охороні праці та екології, класифікації згідно з підпунктом 4.1.3. Порядку визначення класу ко­мфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та ре­жимами руху (клас І, ІІ, ІІІ), затвердженому наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766; належному технічному і санітарному стану; наяв­ність відповідного сертифікату; комплектація транспортних засобів відповідно до вимог Правил до­рожнього руху, затверджених постановою Кабінету Мініст­рів України від 10.10.2001 № 1306.

  1. Перевага при визначенні переможця Конкурсу у разі, коли учасники Конкурсу набрали однакову кількість балів, надається перевізнику, який має:

транспортний засіб, обладнаний пристроєм для перевезення людей з особ­ливими потребами;

досвід роботи, пов’язаний з відповідним видом перевезення;

нижчий рівень тарифів або вартості послуг.

         Згідно із статтею 34 Закону України “Про автомобільний транспорт” автомобільний перевізник повинен організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод. Невідповідність автомобільного перевізника вимогам статті 34 ЗУ “Про автомобільний транспорт” є підставою для недопущення його до участі в конкурсі.

        Довідки та роз’яснення надаються філією «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП«Укрінтеравтосервіс» (робочий орган )– м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34, тел. 26-46-24, 26-16-42.

        Документи на участь у конкурсі 17листопада 2020 приймаються до 16:00 год. 15.10.2020 за адресою: 33000, м.Рівне, вул.Небесної Сотні,34, у закритому конверті з позначкою №1 та конверт з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-претендент, опускаються в скриньку з позначенням «Для документів на конкурс 17листопада 2020 року».

Перелік та бланки документів можна отримати у філії «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» (м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34,тел. 26-46-24, 26-16-42) в робочі дні з 08:00 до 17:00 год.

Конкурс відбудеться об 11:00 год. 17листопада 2020 року за адресою: м. Костопіль, вул. Незалежності,7 (приміщення райдержадміністрації). Реєстрація учасників з  10.00  год. 

Вартість оплати за участь в конкурсі становить:

до 12 оборотних рейсів – 2009,00 грн.

від 13 оборотних рейсів – 2500,00 грн.

Банківські реквізити для оплати за участь у конкурсі:

Код ЄДРПОУ 38758107,

р/р № UA953333680000026006301896986

у філії РОУ АТ Ощадбанк, МФО 333368

 

Матеріали підготовлені філією «Рівненський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»