Соціально-економічне становище Костопільського району 

у січні–жовтні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 64 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2018р. чисельність населення скоротилась на 79 осіб.

Порівняно із січнем–вереснем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 16 осіб.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2018р. становила 514 осіб, померлих – 656 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець жовтня 2018р. становила 609 осіб. У загальній кількості безробітних 67% – жінки, 47,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 37,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2018р. становила 251. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 2 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у жовтні 2018р. становив 2228 грн, що дорівнює 59,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IІI кварталі 2018р. становила 7578 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2 рази вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно з IІI кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 33,7%.

Розмір заробітної плати по району у IІI кварталі 2018р. на 0,5%, або на 34 грн, перевищив середньообласний рівень (7543 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж жовтня 2018р. зменшилася на 35,2%, або на 67,3 тис.грн, і на 1 листопада 2018р. становила 124 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

Соціальний захист

У січні–жовтні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4,9 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,3 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–жовтні 2018р. склала 1039,6 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 268 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2018р. становив 80 грн.

Крім того, 2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6,2 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,9 тис. домогосподарств на суму 5,6 млн.грн. Середній розмір призначеної у жовтні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2375 грн.

У січні–жовтні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 53,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 54,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 98,3%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–жовтні 2018р. в районі обліковано 482 кримінальні правопорушення, що на 9,6% менше, ніж у січні–жовтні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 197 – тяжкі та особливо тяжкі (на 36,8% більше, ніж у січні–жовтні 2017р.).

За цей період виявлено 167 осіб, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 774,9 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 17,4% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 12 тис.грн капітальних інвестицій.

Сільське господарство

На 1 листопада п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 4,7 тис.га, що на 33,9% більше, ніж на початок листопада 2017р. Виробництво зерна у початково оприбуткованій масі становило 14,3 тис.т (на 3,5% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 30,2 ц зерна (на 22,7% менше).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–жовтні 2018р. реалізовано на забій 108 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 15,8% менше порівняно з січнем–жовтнем 2017р.

На 1 листопада 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 480 голів (на 24,5% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 169 голів (на 37,2% менше); свиней – 1597 голів (на 9% більше).

У січні–жовтні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 6,8 тис.т зернових та зернобобових культур (на 60,5% менше, ніж у січні–жовтні попереднього року), 779,6 т насіння культур олійних (у 7 разів більше), 130,9 т тварин сільськогосподарських живих (на 3,2% більше). Середня ціна реалізації вказаних видів продукції зросла відповідно на 3,7%, 6,7% і 34,2%.

Промисловість

У січні–жовтні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району у 2,6 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 7,4% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 1,1% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, в 1,9 раза – кетчупу і соусів томатних інших, на 9,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 8% – виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових). Разом з тим на 12,7% зменшився випуск маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 14,1% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 40% – меблів дерев’яних для офісів.

 

Будівництво

У січні–жовтні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 6,1 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

У січні–вересні 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 10,5 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 22,9% більше обсягу відповідного періоду попереднього року.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 5,6%.

 

Транспорт

У січні–жовтні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 13,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 8,6 млн.ткм, що становить відповідно 78% і 97,5% рівня січняжовтня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2018р. експорт товарів становив 41,1 млн.дол. США, імпорт – 29,3 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 31,6% і 38,7%. Позитивне сальдо становило 11,8 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Естонії, Білорусі, Італії, Молдови.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Італію, Німеччину, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, керамічні вироби.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2018р. становив 5,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 90,5 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 99,7% загального обсягу прямих інвестицій.

 Діяльність підприємств сфери послуг  Костопільського району у січнівересні 2018 року

У січні-вересні 2018р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив 30,3 млн.грн та в розрахунку на одну особу населення склав     472,7 грн. Населенню реалізовано послуг на 13,8 млн.грн, або 45,4% загального обсягу.

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2018р. становила 7770 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 54,29 грн.

Порівняно з вереснем 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 4,5%, або на 336 грн, а відносно жовтня 2017р. – на 28,5%, або на 1723 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з вереснем 2018р. збільшилася на 2,7%, а відносно жовтня    2017р. – на 17,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у жовтні 2018р. традиційно були працівники лісового господарства та лісозаготівель (12843 грн), фінансової та страхової діяльності (11988 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (10289 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (15779 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (10631 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5138 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5228 грн), освіти (6807 грн) на 33,9 – 12,4% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3718грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4271 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (5178 грн).

 Іноземне інвестування в економіку області у січні–вересні 2018 року

Обсяг залучених з початку інвестування прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2018р. становив 133,5 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 115 дол.

Інвестиції надійшли з 36 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає більше половини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Італія – 30,3 млн.дол., Кіпр – 22,6 млн.дол., Німеччина – 22 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 45,7% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної промисловості – 36,3%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,6%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,8%. На підприємствах будівництва акумульовано 23,7% прямих інвестицій, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 20,3%, оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів – 5,4%.

 Демографічна ситуація у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення Костопільського району, за оцінкою, на 1 листопада 2018 р. становила 63 966 осіб, а середня чисельність наявного населення у січні – жовтні становила 64 047 осіб.

У районі впродовж січня – жовтня 2018 року народилося 580 та померло 750 осіб. Таким чином, природний рух населення Костопільського району за даний період характеризувався природним скороченням.

Витрати і доходи домогосподарств області

З метою дослідження рівня життя різних соціальних груп населення Рівненської області у 2017р. проведено вибіркове обстеження умов життя 286 домогосподарств.

Свої потреби домогосподарства задовольняли за рахунок ресурсів, які надходили з різних джерел. За результатами обстеження середньомісячні сукупні ресурси пересічного домогосподарства склали 8081,78 грн, міського – 8315,15 грн, сільського – 7858,17 грн.

У ринковій економіці доходи виступають визначальною характеристикою матеріального становища домогосподарств і можуть розглядатися як основний індикатор їх життєвого рівня. Середньомісячні загальні доходи одного домогосподарства у 2017р. становили 7996,36 грн. Міське домогосподарство отримувало в середньому за місяць 8192,77 грн, сільське – 7808,16 грн.

Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства у 2017р. склали 6269,18 грн. Міське домогосподарство витрачало в середньому за місяць 6859,85 грн, сільське – 5703,12 грн.

Рівень середньомісячних сукупних ресурсів домогосподарств перевищив рівень сукупних витрат на 28,9%.

 Реалізація продукції тваринництва у Костопільському районі 

У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні – листопаді 2018 року було реалізовано живих сільськогосподарських тварин 152,2 т, що становить 103,8% у порівнянні до січня – листопада 2017 року. У тому числі було реалізовано ВРХ – 15,8 т (середня ціна реалізації –43,8 грн/кг), свиней –136,4 т (середня ціна реалізації – 38,6 грн/кг).

 Реалізація продукції рослинництва у Костопільському районі 

Сільськогосподарськими підприємствами  Костопільського району у січні – листопаді 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових  8283,8 т, що становить 27,9% до аналогічного періоду попереднього року, у тому числі кукурудзи на зерно 349,5 т. Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур становить 3318,2 грн за одну тонну, у а ціна кукурудзи – 3789,6 грн. Також було реалізовано 1125,3 т насіння культур олійних, середня ціна реалізації яких складає 8800,2 грн за одну тонну.

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–жовтні 2018 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 1158,3 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2018р. чисельність населення зменшилася на 2369 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (515 осіб) та міграційного (1854 особи) скорочення.

Природний рух населення області у січні–жовтні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–жовтнем 2017р. Кількість живонароджених у січні–жовтні 2018р. становила 11401 особу, померлих – 11916 осіб.

 Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2018 року

 

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,4%, з початку року – 108,9%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,6%, з початку року – 108,7%.

 

Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець листопада 2018р. становила 616 осіб. У загальній кількості безробітних 65,3% – жінки, 49,2% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2018р. становила 174. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2018р. становив 1989 грн, що дорівнює 53,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець листопада 2018р. становила 11,2 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець листопада 2018р. склав 1,6% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,6% та 1,5% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2018р. становила 1870. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2018р. становив 2044 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Цінова ситуація на споживчому ринку області у листопаді 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у листопаді 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%.

На споживчому ринку області у листопаді 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше подорожчали овочі (на 11,6%). На 8,9–0,5% зросли ціни на молоко, сало, сметану, сири, маргарин та інші рослинні жири, хліб, макаронні вироби, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, інші продукти переробки зернових, яловичину, рис, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, птицю. Водночас на 3,2–0,1% подешевшали цукор, фрукти, масло, свинина,  шоколад,  яйця, олія соняшникова, кондитерські вироби з цукру.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,7%, у т.ч. алкогольні напої – на 2,9%, тютюнові вироби – на 0,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 7,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів (цін) на природний газ на 22,9%, каналізацію – на 4,8%, водопостачання – на 4,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2,4%, гарячу воду, опалення – на 2%, утримання та ремонт житла – на 0,8%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,2%, що пов’язано в першу чергу із подорожчанням амбулаторних послуг на 1,3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,2%, послуг лікарень – на 1,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 0,7% в основному зумовлено подорожчанням вартості автомобілів на 3,3%, а також транспортних послуг – на 1%. Водночас ціни на паливо та мастила знизилися на 1%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 8,2% та мобільного зв’язку – на 0,8%.

 

Роздрібний товарооборот

Костопільського району

 

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі по Костопільському районі  за 9 місяців 2018 року становить 253,5 млн. грн.. Частка району в обласному обсязі роздрібного товарообороту становить 3,3%.

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту у порівняних цінах за січень-вересень 2018 року до січня-вересня 2017 року складає 141,9%.

 

 

Виробництво продукції твариннництва

у Костопільському районі 

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у січні – листопаді 2018 року було реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 128 т, що становить 87,5% у порівнянні до січня – листопада 2017 року.

Стан тваринництва

Костопільського району

Станом на 1 грудня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 483 голови (на 17,6% менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 172 голови (на 36,8% менше), свиней – 1521 голова (на 5,1% більше).

Праця Костопільщини

У ІІI кварталі 2018 року на підприємствах і організаціях Костопільського району середньооблікова кількість штатних працівників становила 7478 осіб.

За липень – вересень 2018 року одному штатному працівнику нараховано середньомісячну заробітну плату в розмірі 7578 грн, що на 5,8% більше, ніж у ІІ кварталі 2018 року.

Промисловість Костопільщини

За січень –вересень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 2342,0 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 9,0 %.

У розрахунку на одну особу населення району у січні-вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 36,4 тис. грн.

СТАТИСТИКА: СЬОГОДЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Статистика знає не все, але досить багато для того, щоб принести конкретну користь для соціально-економічного розвитку краю, розбудови всієї держави. Нині неможливо уявити собі життєдіяльність без статистики. До скупих цифр і  фактів звертається мало не кожна людина. А що вже казати про різні державні та комерційні інституції.

5 грудня в Україні відзначається День працівників статистики. Це професійне свято було встановлено 16 років тому Указом Президента України №1120/2002 від 2 грудня 2002 року, що пов’язано з проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення – найбільшого статистичного спостереження у нашій незалежній державі.

Статистична служба покроково удосконалюється – це прагнення відповідати європейським стандартам у професійній практиці. Значних якісних змін зазнали майже всі сфери державної статистичної діяльності – створено систему зворотного зв’язку з користувачами статистичної інформації й респондентами шляхом проведення відповідних анкетних опитувань, постійно зменшується звітне навантаження на респондентів за всіма державними статспостереженнями.

Налагодження партнерських відносин з респондентами через зменшення звітного навантаження на них є і буде пріоритетним завданням органів державної статистики. Саме зараз Державною службою статистики України за участю територіальних органів проводиться інвентаризація звітної статистичної документації з метою удосконалення форм звітності для уникнення дублювання показників у них, а також скорочення кількості статспостережень. Зокрема, у цьому році респонденти подавали 116 форм звітності, це на 4 менше, ніж торік.

Суттєво на зменшення звітного навантаження впливає формування на державному рівні сукупностей звітних одиниць для проведення державних статистичних спостережень.

Надзвичайно велика увага приділяється удосконаленню підходів і методів збирання державних статистичних спостережень: зараз майже 85% форм можна подавати в електронному вигляді.

За останніми даними протягом 2018 року досягнуто рівень звітування в електронному вигляді на рівні 59%. Система електронної звітності спрощує для респондентів процедуру подання статистичної і фінансової звітності та дає змогу значно економити свій час. На сьогодні Головному управлінню статистики у Рівненській області таким способом звітується майже 4,5 тисячі респондентів, електронною звітністю охоплені всі адміністративно-територіальні одиниці нашого регіону. Протягом січня–вересня 2018 року в електронному вигляді респондентами уже передано більше 43 тисяч звітів.

Наразі органами державної статистики проведено тестування програмного комплексу «Кабінет респондента». Це означає, що уже найближчим часом на сайті Державної служби статистики України за допомогою спеціального сервісу усі респонденти зможуть подавати звітність в електронному вигляді безкоштовно.

Важливим напрямом роботи органів державної статистики є задоволення потреб користувачів, адже думку про органи статистики громадяни складають передусім з того, наскільки цікавою та корисною є статистична інформація. Усебічно та якісно підготовлена статистична інформація користується надзвичайно великим попитом, адже вона має вирішальне значення в реальній оцінці стану справ і прийнятті управлінських рішень, спрямованих на нарощування економічних і соціальних перетворень у нашій області, є цікавою для студентства та науковців, засобів масової інформації та визначально важливою у роботі для бізнесових структур.

Для забезпечення користувачів інформацією органи державної статистики області здійснюють широку інформаційно-публікаційну діяльність: у 2018 році уже було підготовлено 194 статистичні бюлетені, 11 статистичних збірників, а також 54 економічних доповіді та 24 буклети.

Також триває активна співпраця із засобами масової інформації, через які ми знайомимо громадськість із основними результатами соціально-економічного розвитку Рівненщини. Протягом 2018 року в ЗМІ було оприлюднено більше 700 інформаційних повідомлень на різноманітну тематику.

Якісне та максимальне задоволення потреб у статистичній інформації завжди було, є і буде одним із найважливіших аспектів роботи органів державної статистики.

Користуючись нагодою вітаю всіх працівників органів державної статистики, наших респондентів та користувачів статистичної інформації із святом. Бажаю усім, насамперед, мирного неба, міцного здоров’я, безмежного щастя, добра й усіляких гараздів!

Будівництво житла на Рівненщині у січні–вересні 2018 року

 У січні–вересні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 187,2 тис.мзагальної площі нового житла, що на 35,3% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

Із загальної площі житла 87% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 13% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 101,4 тис.м2 загальної площі житла (54,2% загального обсягу), у міських поселеннях – 85,8 тис.м2 (45,8%).

Протягом січня–вересня 2018р. в області прийнято в експлуатацію      1614 квартир. Середній розмір квартири становив 116 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 128,2 м2, у міських поселеннях – 104,3 м2.

 Капітальні інвестиції в економіку області у січні–вересні 2018 року

 У січні–вересні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 4447,6 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 28,1% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 48,9%, у будівлі та споруди – 47,8%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 47,7% складають власні кошти підприємств та організацій, 20,1% – кошти населення на будівництво житла, 15% – кредити банків та інші позики, 11,9% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Підприємствами промисловості освоєно 33,4% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 25,2%, сільського, лісового та рибного господарства – 19,2%.

До Дня працівників сільського господарства

У січні–жовтні 2018р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 63 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 3,1% більше, ніж у відповідному періоді попереднього року, вироблено 359,5 тис.т молока (на 3,8% менше), 543,5 млн.шт яєць (на 1,8% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 62,2%, 82% і 60,5%.

За розрахунками, на 1 листопада 2018р. загальна кількість великої рогатої худоби становила 141,7 тис.голів (на 5,5% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 91 тис. голів (на 4,7% менше); свиней – 236,9 тис. голів (на 9,5% менше), овець та кіз – 17,5 тис. голів (на 3,8% менше), птиці – 8099,1 тис. голів (на 0,1% менше). У господарствах населення утримувалося 78,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 84,8% корів; 86,8% свиней, 92,6% овець і кіз, 73,3% птиці.

Виробництво продукції твариннництва у Костопільському районі 

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у січні – жовтні 2018 року було реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 108 т, що становить 84,2% у порівнянні до січня – жовтня 2017 року.

Виробництво продукції рослинництва

у Костопільському районі 

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району станом на 1 листопада 2018 року було вироблено у початково оприбуткованій масі 143,0 тис.ц культур зернових та зернобобових, що становить 103,5 % у порівнянні до 1 листопада 2017 року.

Урожайність даних культур становить 30,2 ц з 1 га зібраної площі, що на 22,7 % менше, ніж на відповідну дату 2017 року.

Виробництво соняшнику  у Костопільському районі

 У січні-жовтні 2018 році аграрні підприємства Костопільського району вирощували не лише зернові і зернобобові культури, а й культури олійні: насіння соняшнику. Станом на 1 листопада 2018 року його було вироблено 38,2 тис.ц, урожайність якого становила 20,3 ц з 1 га зібраної площі.

 Реалізація продукції тваринництва у Костопільському районі 

У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні – жовтні 2018 року було реалізовано живих сільськогосподарських тварин 130,9 т, що становить 103,2% до січня –жовтня 2017 року. У тому числі було реалізовано ВРХ – 15,8 т (середня ціна реалізації – 43,8 грн/кг), свиней – 115,1 т (середня ціна реалізації – 39,3 грн/кг).

Реалізація продукції рослинництва у Костопільському районі 

Сільськогосподарськими підприємствами  Костопільського району у січні – жовтні 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових  6753,9 т, що становить 39,5% до аналогічного періоду попереднього року, у тому числі кукурудзи на зерно 349,5 т. Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур становить 3320,5 грн за одну тонну, а ціна кукурудзи – 3789,6 грн.

Також було реалізовано 779,6 т насіння культур олійних, середня ціна реалізації яких складає 9575,4 грн за одну тонну.

Стан тваринництва

Костопільського району

Станом на 1 листопада 2018 року у сільськогосподарських підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 480 голів (на 25,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 169 голови (на 37,2% менше), свиней – 1597 голів (на 9,0% більше).

Демографічна ситуація

у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення Костопільського району, за оцінкою, на жовтня 2018 р. становила 64 048 осіб, а середня чисельність наявного населення у січні – вересні становила 64 087 осіб.

У районі впродовж січня – вересня 2018 року народилося 514  та померло 656 осіб. Кількість прибулих переважає кількість вибулих на 63 особи. Таким чином, природний рух населення Костопільського району за даний період характеризувався природним скороченням, а міграційний рух – приростом. Як висновок, спостерігається загальне скорочення населення: -79 осіб.

 Демографічна ситуація в Рівненській області  у січні–вересні 2018 року

 Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 жовтня 2018р. становила 1158,8 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1871 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно 507 та 1364 особи).

Природний рух населення області у січні–вересні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–вереснем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–вересні 2018р. становила 10091 особу, померлих – 10598 осіб.

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець жовтня 2018р. становила  10,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття на кінець жовтня 2018р., як в цілому по області, так і у сільській місцевості та в міських поселеннях склав відповідно по 1,5%.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2018р. становила 2623. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у жовтні 2018р. становив 2093 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 Соціально-економічне становище Костопільського району

у січні–вересні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 вересня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2018р. чисельність населення зросла на 5 осіб.

Порівняно із січнем–серпнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 40 осіб.

Кількість живонароджених у січні–серпні 2018р. становила 454 особи, померлих – 595 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець вересня 2018р. становила 693 особи. У загальній кількості безробітних 59,9% – жінки, 51,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 32% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2018р. становила 294. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 2 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2018р. становив 2057 грн, що дорівнює 55,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж вересня 2018р. збільшилася на 4,5%, або на 8,3 тис.грн, і на 1 жовтня 2018р. становила 191,3 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борги економічно активних підприємств.

Соціальний захист

У січні–вересні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4,9 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,3 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–вересні 2018р. склала 1037,2 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 266,8 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2018р. становив 107 грн.

Крім того, 2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6,2 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств на суму 5,6 млн.грн. Середній розмір призначеної у вересні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2738,9 грн.

У січні–вересні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 49,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 45,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 109,1% (включаючи погашення боргів попередніх періодів).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–вересні 2018р. в районі обліковано 433 кримінальні правопорушення, що на 12,9% менше, ніж у січні–вересні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 172 – тяжкі та особливо тяжкі (на 22% більше, ніж у січні–вересні 2017р.).

За цей період виявлено 149 осіб, які вчинили злочини.

Сільське господарство

На 1 жовтня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 3710 га, що в 1,5 раза більше, ніж на початок жовтня 2017р. Виробництво зерна у початково оприбуткованій масі становило 9,1 тис.т (на 24,9% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 24,4 ц зерна (на 16% менше).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2018р. реалізовано на забій 96 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 17,8% менше порівняно з січнем–вереснем 2017р.

На 1 жовтня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 475 голів (на 20,6% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 169 голів (на 39,4% менше); свиней – 1619 голів (на 7,5% більше).

У січні–вересні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 5,9 тис.т зернових та зернобобових культур (на 9,5% більше, ніж у січні–вересні попереднього року), 117,1 т тварин сільськогосподарських живих (на 1,2% менше). Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур зменшилася на 9,8%, тварин сільськогосподарських живих зросла на 36,6%.

Промисловість

У січні–вересні 2018р. порівняно з січнем–вереснем 2017р. підприємствами району у 2,5 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 4,7% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), в 1,7 раза – кетчупу і соусів томатних інших, на 6,3% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших; на рівні відповідного періоду попереднього року вироблено виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових). Разом з тим на 2,9% зменшився випуск порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 16,1% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 18,2% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 40% – меблів дерев’яних для офісів.

Будівництво

У січні–вересні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 5,1 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–вересні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 12,5 тис.т вантажів, а це на 14,4% менше, ніж у відповідному періоді попереднього року. Вантажооборот склав 7,8 млн.ткм (на 0,4% більше).

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–серпні 2018р. експорт товарів становив 36,6 млн.дол. США, імпорт – 26,2 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 31,6% і 37,3%. Позитивне сальдо становило 10,4 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Естонії, Білорусі, Італії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Італію, Німеччину, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, керамічні вироби.

До Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

У січні–червні 2018р. споживачам надано послуг у сфері телекомунікацій та поштового зв’язку на 478,2 млн.грн, у тому числі населенню – на 340,3 млн.грн, що становить відповідно 98,1% і 102,3% рівня січня–червня 2017р.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року на 16,1% зросли доходи від поштової та кур’єрської діяльності, на 10,7% – від трансляції, ретрансляції теле- та радіопрограм, технічного обслуговування й експлуатації обладнання в мережах мовлення, радіозв’язку, на 10,3% – від інтернет-послуг. Разом з тим зменшилися доходи від надання послуг мобільного зв’язку (на 3,4%), фіксованого телефонного зв’язку (на 18,3%).

На 1 липня 2018р. телефонна мережа області налічувала 108,9 тис. основних апаратів, з них більш як дві третини – домашніх.

Кількість абонентів мобільного зв’язку та мережі Інтернет становила відповідно 1150,4 тис. і 561,6 тис., що на 1,4% та в 1,6 раза більше, ніж на 1 липня 2017р. Водночас число абонентів кабельного телебачення зменшилось на 1,2% і склало 7,8 тис.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у жовтні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,7%, з початку року – 107,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у жовтні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%, з початку року – 107%.

Цінова ситуація на споживчому ринку області у жовтні 2018 року

По області індекс споживчих цін у жовтні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%.

На споживчому ринку області у жовтні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі (на 10,1%). На 6,1–0,3% зросли ціни на молоко, яйця, сало, сири, свинину, кисломолочну продукцію, масло, інші продукти переробки зернових, хліб, шоколад, яловичину, рис, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, птицю, кондитерські вироби з борошна, сметану, олію соняшникову, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої. Водночас на 4,5–0,3% подешевшали фрукти, цукор, макаронні вироби.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,7%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,1% та алкогольних напоїв – на 1,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,6% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів (цін) на каналізацію на 7,4%, водопостачання – на 7%, утримання та ремонт житла – на 1,2%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,6%, що пов’язано в першу чергу із подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,7%, послуг лікарень – на 0,4% та амбулаторних послуг – на 0,3%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 4,3% в основному зумовлено подорожчанням палива та мастил на 6,4%, вартості автомобілів – на 4,5%, а також транспортних послуг – на 2,9%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 3,1%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 9,4% та мобільного зв’язку – на 6,9.

Реалізація промислової продукції

підприємствами Костопільського району

у січні–вересні 2018 року

 

У січні–вересні 2018р. підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 2342 млн.грн (9% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 70,4% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 20,5% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2,4% – на добувну промисловість і розроблення кар’єрів. У розрахунку на одного жителя району у січні–вересні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 36,4 тис.грн, а це третя позиція серед міст і районів області.

Демографічна ситуація у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення Костопільського району, за оцінкою, на вересня 2018 р. становила 64 132 особи, а середня чисельність наявного населення у січні – серпні становила 64130 осіб.

У районі впродовж січня – серпня 2018 року народилося 454  та померло 595 осіб. Таким чином, природний рух населення Костопільського району за даний період характеризувався природним скороченням.

 До Дня автомобіліста та дорожника

У січні–вересні 2018р. автомобільному транспорту віддали перевагу більше як дві третини перевезених пасажирів. Так, автобусами та маршрутними таксі скористалися 67,3 млн. осіб, з них 82,1% перевезено фізичними особами-підприємцями.

За 9 місяців 2018р. автомобільним транспортом доставлено замовникам     1,7 млн.т вантажів, що на 13,4% менше, ніж у січні–вересні попереднього року. Вантажооборот зріс на 1,1% та становив 1047 млн.ткм. Майже половину (45,9%) вантажів доправлено до місця призначення перевізниками-фізичними особами.

Найбільші обсяги вантажних перевезень виконано автопідприємствами міста Рівне, Здолбунівського та Рівненського районів.

 Стан тваринництва Костопільського району

Станом на 1 жовтня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 475 голови (на 20,6 менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 169 голови (на 39,4 менше), свиней – 1619 голів (на 7,5 більше).

 Виробництво продукції рослинництва у Костопільському районі 

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району станом на 1 жовтня 2018 року було вироблено у початково оприбуткованій масі 90,7 тис.ц культур зернових та зернобобових, що становить 124,9  у порівнянні до 1 жовтня 2017 року.

Урожайність даних культур становить 24,4 ц з 1 га зібраної площі, що на 16,0  менше, ніж на відповідну дату 2017 року.

 Виробництво соняшнику у Костопільському районі

 Цікаво, що у 2018 році аграрні підприємства Костопільського району вирощували не лише зернові і зернобобові культури, а й культури олійні: насіння соняшнику. Станом на 1 жовтня 2018 року його було вироблено 35,5 тис. ц, урожайність якого становила 20,4 ц з 1 га зібраної площі.

 Стан злочинності в Рівненській області у січні–вересні 2018 року

 За повідомленням прокуратури протягом січня–вересня 2018р. обліковано 8393 кримінальні правопорушення, що на 15,4% менше, ніж у січні–вересні 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 34,4% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–вересні 2018р. становила     5690 осіб. Найбільша кількість потерпілих (65,8%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 3091 та 653 особи.

Серед 2131 виявленої особи, яка вчинила злочин, 30,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 63,3% мали незняту або непогашену судимість, 9,5% вчинили злочин у групі, 8,1% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 12,2% – жінки; 3,7% – неповнолітні.

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 серпня 2018р. становила 64,2 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2018р. чисельність населення зросла на 26 осіб.

Порівняно із січнем–липнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 33 особи.

Кількість живонароджених у січні–липні 2018р. становила 401 особу, померлих – 532 особи.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець серпня 2018р. становила 701 особу. У загальній кількості безробітних 60,9% – жінки, 51,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець серпня 2018р. становила 274. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у серпні 2018р. становив 2083 грн, що дорівнює 55,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж серпня 2018р. збільшилася на 39,4%, або на 51,7 тис.грн, і на 1 вересня 2018р. становила 183 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борги економічно активних підприємств.

Соціальний захист

У січні–серпні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4,8 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–серпні 2018р. склала 1029,6 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 266,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у серпні 2018р. становив 239,8 грн.

Крім того, 2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6,1 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств на суму 5,5 млн.грн. Середній розмір призначеної у серпні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 4906,3 грн.

      У січні–серпні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 45,7 млн.грн, нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 42,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 108,2% (включаючи погашення боргів попередніх періодів).

Правосуддя та злочинність

      За повідомленням прокуратури у січні–серпні 2018р. в районі обліковано 370 кримінальних правопорушень, що на 20,6% менше, ніж у січні–серпні 2017р.

      Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 155 – тяжкі та особливо тяжкі (на 21,1% більше, ніж у січні–серпні 2017р.).

      За цей період виявлено 129 осіб, які вчинили злочини.

Сільське господарство

          На 1 вересня п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 3446 га, що на 38,2% більше, ніж на початок вересня 2017р. Виробництво зерна у початково оприбуткованій масі становило 7,9 тис.т (на 9,6% більше). У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 23,1 ц зерна (на 20,7% менше).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–серпні 2018р. реалізовано на забій 84 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 23,4% менше порівняно з січнем–серпнем 2017р.

На 1 вересня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 472 голови (на 20,7% менше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 169 голів (на 39,2% менше); свиней – 1608 голів (на 11,2% більше).

У січні–серпні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 5,8 тис.т зернових та зернобобових культур (на 13% більше, ніж у січні–серпні попереднього року), 102,7 т тварин сільськогосподарських живих (на 5,7% менше). Середня ціна реалізації зернових та зернобобових культур зменшилась на 10,6%, тварин сільськогосподарських живих зросла на 40,2%.

Промисловість

У січні–серпні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району в 1,9 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на  5,4% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), в 1,7 раза – кетчупу і соусів томатних інших, на 8% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 5% – виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і страв готових). Разом з тим на 3,5% зменшився випуск порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 15,6% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 18,6% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 37,3% – меблів дерев’яних для офісів.

Будівництво

У січні–серпні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 3,4 млн.грн, що становить 0,3% загальнообласного обсягу.

Транспорт

  • У січні–серпні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 10,8 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 6,6 млн.ткм, що становить відповідно 84,7% і 97,5% рівня січня–серпня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–липні 2018р. експорт товарів становив 31,9 млн.дол. США, імпорт – 23,1 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 32% і 37,1%. Позитивне сальдо становило 8,8 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Естонії, Білорусі, Італії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Італію, Німеччину, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, керамічні вироби.

Ринок праці Рівненщини

 Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець вересня 2018р. становила 12 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець вересня 2018р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,8% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2018р. становила 2445. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2018р. становив 1995 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець вересня 2018р. становила      693 особи. У загальній кількості безробітних 59,9% – жінки, 51,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 32% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2018р. становила 294. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 2 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2018р. становив 2057 грн, що дорівнює 55,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у вересні 2018 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,9%, з початку року – 105,6%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,7%, з початку року – 105,1%.

Цінова ситуація на споживчому ринку області у вересні 2018 року

 По області індекс споживчих цін у вересні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,7%.

На споживчому ринку області у вересні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше (на 14,8%) подорожчали яйця. На 7,8–0,1% зросли ціни на птицю, хліб, сало, молоко, інші продукти переробки зернових, сметану, макаронні вироби, рис, масло, свинину, безалкогольні напої, кисломолочну продукцію, маргарин та інші рослинні жири, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, яловичину,  кондитерські вироби з борошна, сири, овочі. Водночас на 6,3–0,2% подешевшали фрукти, олія соняшникова, цукор.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,1%.

Одяг і взуття подорожчали на 7,3%, зокрема одяг – на 7,6%, взуття – на 6,7%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива протягом місяця не змінювалися.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3%, що пов’язано в першу чергу із подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,3% та амбулаторних послуг – на 0,2%.

Зростання цін на транспорт у цілому на 3,5% в основному зумовлено подорожчанням палива та мастил на 6%, вартості автомобілів – на 3,7%.

У сфері зв’язку ціни зросли на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 28%.

Послуги освіти подорожчали на 5,2%, зокрема вищої – на 6,9%, середньої – на 2,8%.

Дня працівників харчової промисловості

У січні–серпні 2018р. підприємствами з виробництва харчових продуктів, напоїв порівняно з відповідним періодом попереднього року обсяг випуску зменшено на 7,2% (у промисловості області в цілому – на 11,1%).

Виробництво хліба та виробів хлібобулочних, нетривалого зберігання зросло на 659 т, молока та вершків незгущених і без додання цукру чи інших підсолоджувальних речовин жирністю більше 1%, але не більше 6% у первинних пакуваннях об’ємом нетто не більше     2 л – на 474 т, молока і вершків коагульованих, йогурту, кефіру, сметани та інших ферментованих продуктів – на 473 т, свинини свіжої чи охолодженої – туш, напівтуш (уключаючи оброблені сіллю чи консервантами для тимчасового зберігання) – на 173 т, виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і страв готових) – на 136 т, соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших (крім соєвого соусу, кетчупу і соусів томатних інших, борошна та порошку гірчичних, гірчиці готової) – на 92 т, виробів здобних – на 86 т, вод непідсолоджених й неароматизованих (крім мінеральних та газованих вод) – на 44,5 тис.дал. Водночас скоротився випуск яловичини і телятини, свіжих чи охолоджених – туш, напівтуш, четвертин необвалених на 1314 т, борошна пшеничного чи пшенично-житнього – на 963 т, виробів кондитерських з цукру чи його замінників, з вмістом какао – на 166 т, джему, мармеладу, пюре, желе, конфітюрів, повидла, варення, з інших плодів і горіхів, підданих тепловому обробленню – на 151 т, печива солодкого (уключаючи сендвіч-печиво; крім частково чи повністю покритого шоколадом або іншими сумішами, що містять какао) – на 125 т, масла вершкового жирністю не більше 85% – на 98 т, сиру свіжого неферментованого (недозрілого і невитриманого; уключаючи сир із молочної сироватки та кисломолочний сир) – на 83 т, сиру тертого, порошкового, голубого та іншого неплавленого (крім свіжого сиру, сиру із молочної сироватки та кисломолочного сиру) – на 57 т, вод з додаванням цукру і речовин підсолоджувальних чи ароматизуючих інших, тобто напоїв безалкогольних типу лимонаду, оранжаду (уключаючи мінеральні й газовані) – на 36,8 тис.дал, вод натуральних мінеральних газованих – на 20,8 тис.дал.

У січні–серпні 2018р. обсяг реалізованої продукції (без ПДВ та акцизу) у виробництві харчових продуктів, напоїв становив 3722,3 млн.грн, або 16,3% загального обсягу реалізованої промислової продукції (товарів, послуг).

На підприємствах з виробництва харчових продуктів, напоїв у січні–серпні 2018р. середньооблікова кількість штатних працівників склала 6406 осіб. Середньомісячна номінальна заробітна плата становила 5275 грн, що на 41,7% перевищило рівень мінімальної заробітної плати для працездатних осіб (у серпні 2017р. – 3723 грн).

Фінансовий результат діяльності великих та середніх підприємств до оподаткування у виробництві харчових продуктів, напоїв у січні–червні 2018р. склав 29,5 млн.грн прибутку, причому прибутково спрацювали 81,2% підприємств галузі.

 Демографічна ситуація в Рівненській області у січні – червні 2018 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 1159,2 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення скоротилась на 1441 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 906 та 535 осіб).

Природний рух населення області у січні–червні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–червнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила 6477 осіб, померлих – 7383 особи.

         Демографічна ситуація у Костопільському районі

Чисельність наявного населення Костопільського району, за оцінкою, на 1 липня 2018 р. становила 64 128 осіб, у тому числі міські поселення -31,4 тис. осіб та сільська місцевість – 32,7 тис. осіб.

Зменшення чисельності населення району у порівнянні з січнем – червнем 2017 року відбулося за рахунок природного скорочення (38 осіб).

Природний рух населення району у січні – червні 2018 року характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно  з січнем – червнем 2017 року, а механічний рух – міграційним приростом.

Діяльність підприємств сфери послуг Костопільського району

   У ІІ кварталі 2018 року обсяг послуг (у ринкових цінах), реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Костопільського району, становив 9781,3 тис.грн. Сума послуг, реалізованих населенню, становила 4589,3 тис.грн., що складає 46,9 загального обсягу.

 Стан тваринництва Костопільського району

Станом на 1 серпня 2018 року в аграрних підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 513 голів (на 13,8% менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 162 голови (на 41,3% менше), свиней – 1322 голови (на 5% менше).

                      Реалізація продукції тваринництва

          у Костопільському районі

  У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні – липні 2018 року було реалізовано живих сільськогосподарських тварин 76,6 т, що становить 75,5% до січня – липня 2017 року. У тому числі було реалізовано ВРХ – 1,0 т (середня ціна реалізації – 30,0 грн/кг), свиней – 75,6 т (середня ціна реалізації – 39,4 г

 Виробництво продукції рослинництва у Костопільському районі

У аграрних підприємствах  Костопільського району станом на 1 серпня 2018 року було вироблено у початково оприбуткованій масі 6,5 тис.ц культур зернових та зернобобових, що становить 49,5 у порівнянні до 1 серпня 2017 року. Урожайність даних культур становить 14,0 ц з 1 га зібраної площі, що 54,7 менше, ніж на відповідну дату 2017 року.

Реалізація продукції рослинництва у Костопільському районі

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у січні – липні 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових  3785,9 т. Середня ціна реалізації даних культур становить 3173,5 грн за тонну.

                        Капітальні інвестиції в економіку області у січні−червні 2018 року

 У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2574,9 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 34,9% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 51,3%, у будівлі та споруди – 45,3%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 46,2% складають власні кошти підприємств та організацій, 21% – кошти населення на будівництво житла, 18,3% – кредити банків та інші позики, 8,5% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Підприємствами промисловості освоєно 37,8% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 27,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 16,2%.

Капітальні інвестиції у Костопільському районі

У січні – червні 2018 року підприємствами та організаціями Костопільського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 516,3 млн.грн, що складає 20,1 загального обсягу. В розрахунку на одну особу населення це становить 8,0 тис.грн.

 Будівництво житла на Рівненщині у січні–червні 2018 року

У січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 114,8 тис.мзагальної площі нового житла, що на 49,3% менше, ніж у січні–червні 2017р.

Із загальної площі житла 88,2% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,8% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 65,3 тис.м2 загальної площі житла (56,9% загального обсягу), у міських поселеннях – 49,5 тис.м2 (43,1%).

Протягом січня–червня 2018р. в області прийнято в експлуатацію         972 квартири. Середній розмір квартири становив 118,12 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,63 м2, у міських поселеннях – 105,73 м2.

  Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець липня 2018р. становила         661 особу. У загальній кількості безробітних 61,3% – жінки, 51,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2018р. становила 209. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2018р. становив 1678 грн, що дорівнює 54,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 До Дня будівельника

 У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 781,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–червня 2017р. становив 118,9%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–червнем 2017р. зменшилося на 4,6%, зокрема житлових – на 26%. При цьому обсяги будівництва нежитлових будівель зросли на 4,5%, інженерних споруд – в 1,5 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 76,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 8,2% та 15,3%.

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 68,4 тис.мзагальної площі нового житла, що на 30,9% менше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину нового житла (88,4% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,6% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 27,3 тис.м2 житла (39,9% загального обсягу нового будівництва), у сільській місцевості – 41,1 тис.м2  (60,1%).

Протягом січня–березня 2018р. в області прийнято в експлуатацію 580 квартир. Середній розмір квартири становив 118 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 133,6 м2, у міських поселеннях – 100,3 м2.

                            Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2018р. становила 7781 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 62,93 грн.

Порівняно з травнем 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 9,3%, або на 663 грн, а відносно червня 2017р. – на 23,1%, або на 1462 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з травнем 2018р. збільшилася на 9,3%, а відносно червня 2017р. – на 11,4%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у червні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (13685 грн), лісового господарства та лісозаготівель (13391 грн), фінансової та страхової діяльності (10578 грн), державного управління й оборони; обов′язкового соціального страхування (10548 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5442 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5557 грн) відповідно на 30,1% та 28,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3967 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4133 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4953 грн).

                                      Ринок праці Рівненщини

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець липня 2018р. становила         12,6 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2018р. становила 2358. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2018р. становив 2033 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

На Рівненщині у січні–червні 2018р. населенням області сплачено за житлово–комунальні послуги 734 млн.грн (95,7% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 411 млн.грн.

На кінець червня 2018р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої  води – 102,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 72,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45,9 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 37,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 11 млн.грн.

Водночас нараховані у червні 2018р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 45,6 млн.грн).

 

Реалізація промислової продукції 

 

У січні–червні 2018р. підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1486,6 млн.грн (8,7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 69,2% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 21,4% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2% – на добувну промисловість і розроблення кар’єрів. У розрахунку на одного жителя району у січні–червні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,1 тис.грн, а це четверта позиція серед міст і районів області.

Цінова ситуація на споживчому ринку області у липні 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у липні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,7%.

На споживчому ринку області в липні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,9%. Найбільше (на 12,2-6,4%) подешевшали овочі, фрукти та яйця. На 1,7-0,1% знизилися ціни на маргарин та інші рослинні жири, молоко, сметану, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, масло, безалкогольні напої, свинину. Водночас на 2,4–0,1% подорожчали рис, шоколад, макаронні вироби, олія соняшникова, сало, інші продукти переробки зернових, цукор, м’ясо птиці, яловичина, хліб, сири, кондитерські вироби з борошна, кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що  пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,8% та алкогольних напоїв – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива протягом місяця не змінювалися.

У сфері охорони здоров’я ціни знизилися на 0,3%, що пов’язано в першу чергу із здешевленням амбулаторних послуг на 0,5% та фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,3%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,6% в основному зумовлено здешевленням вартості автомобілів на 3,4% і палива та мастила – на 0,3%. Разом з тим, зросла вартість проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 4,1% та в автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,4%.

Стан злочинності в Рівненській області

у січні–червні 2018 року

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–червня 2018р. обліковано 5767 кримінальних правопорушень, що на 16,9% менше, ніж у січні–червні 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2018р. становила 3865 осіб. Найбільша кількість потерпілих (66,3%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 2180 та 383 особи.

Серед 1290 виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 65,5% мали незняту або непогашену судимість, 9,1% вчинили злочин у групі, 7,8% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,8% – жінки; 3,3% – неповнолітні.

 Площі посівів сільськогосподарських культур під урожай 2018 року

Загальна площа посівів сільськогосподарських культур сільгосппідприємствами Костопільського району під урожай 2018 року становить 8356,3 га, (99,8% до минулого року).

Культури зернові та зернобобові зайняли площу у  4918,6 га .З них, пшениця – 845,8 га, жито  – 2386,6 га, кукурудза на зерно – 1262,1 га . Технічними культурами було засіяно площу у 2776,6 га (149,2% до минулорічного показника); картоплею – 17 га (224,2%); кормовими культурами – 644,1 га (144,8%  до попереднього року).

                   Посівні площі сільськогосподарських культур

під урожай 2018 року

 

Під урожай 2018р. в області cільськогосподарські культури посіяно на площі 576,9 тис.га, з них в аграрних підприємствах – на 284,6 тис.га (49,3% загальних площ), у господарствах населення – на 292,3 тис.га (50,7%).

Порівняно з попереднім роком площа під культурами сільськогосподарськими збільшилася на 10,3 тис.га, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах зросла на 10,6 тис.га, у господарствах населення скоротилася на 0,3 тис.га.

Під культури зернові та зернобобові відведено 264,1 тис.га, що на 0,8% менше, ніж торік. Серед культур зернових розширено площі під культурами зернобобовими (на 20,9%), ячменем (на 3,3%), пшеницею (на 2,4%), водночас скорочено посіви гречки (на 36,7%), кукурудзи на зерно (на 7,5%), жита (на 2,5%), вівса (на 2,1%).

Загальну площу під культурами технічними збільшено на 15,4 тис.га (на 12,3%), зокрема під ріпаком – на 8 тис.га (на 46,4%), під соєю – на 7,9 тис.га (на 12%), під соняшником – на 0,1 тис.га (на 0,4%). Разом з тим посіви буряка цукрового (фабричного) скорочено на 0,6 тис.га (на 3,9%).

Площа під коренеплодами та бульбоплодами, культурами овочевими зменшилася порівняно з 2017р. на 0,2 тис.га (на 0,2%), під культурами кормовими – на 2,8 тис.га (на 3%).

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2018 року

 

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у липні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 99,3%, з початку року – 103,6%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у липні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 99,7%, з початку року – 103,2%.

Реалізація промислової продукції  підприємствами

Костопільського району у січні–червні 2018 року

 

У січні–червні 2018р. підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1486,6 млн.грн (8,7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 69,2% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 21,4% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2% – на добувну промисловість і розроблення кар’єрів. У розрахунку на одного жителя району у січні–червні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,1 тис.грн, а це четверта позиція серед міст і районів області.

Соціально-економічне становище Костопільського району

у січні–червні 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2018р. чисельність населення скоротилась на 12 осіб.

Порівняно із січнем–травнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 44 особи.

Кількість живонароджених у січні–травні 2018р. становила 261 особу, померлих – 385 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець червня 2018р. становила 718 осіб. У загальній кількості безробітних 62,4% – жінки, 50,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2018р. становила 185. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2018р. становив 2011 грн, що дорівнює 54% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Упродовж червня 2018р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати і на 1 липня 2018р. становила 48,2 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 

Соціальний захист

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4,4 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–червні 2018р. склала 949,7 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 263,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2018р. становив 226,4 грн.

Крім того, 2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств на суму 5,4 млн.грн. Середній розмір призначеної у червні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2997,7 грн.

У січні–червні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 37,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 35,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 107,6%.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–червні 2018р. в районі обліковано 261 кримінальне правопорушення, що на 18,2% менше, ніж у січні–червні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 109 – тяжкі та особливо тяжкі (на 21,1% більше, ніж у січні–червні 2017р.).

За цей період виявлено 92 особи, які вчинили злочини.

Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2018р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 8356,3 га, що на 0,2% менше, ніж у 2017р., у т.ч. зернові та зернобобові культури – на 4918,6 га (на18,9% менше), технічні культури – на 2776,6 га (на 49,2% більше), картоплю – на 17 га (у 2,2 раза більше), кормові культури – на 644,1 га (на 44,8% більше).

Серед зернових культур розширено площі під житом (у 2,3 раза), водночас скорочено посіви пшениці (на 5,7%), вівса (на 15,9%), кукурудзи на зерно (на 60,4%), культур зернобобових (на 78%).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–червні 2018р. реалізовано на забій 51 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 47,5% менше порівняно з січнем–червнем 2017р.

На 1 липня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 503 голови (на 14,5% менше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 164 голови (на 38,6% менше); свиней – 1529 голів (на 15% більше).

У січні–червні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 67,5 т тварин сільськогосподарських живих (на 29,3% менше, ніж у січні–червні попереднього року). Середня ціна їх реалізації зросла на 43,5%.

Промисловість

У січні–червні 2018р. порівняно з січнем–червнем 2017р. підприємствами району в 1,6 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 40% – кетчупу і соусів томатних інших, на 2,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших; на рівні відповідного періоду попереднього року вироблено каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію). Разом з тим на 6,7% зменшився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв), на 28% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 9,8% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 15% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 41,8% – меблів дерев’яних для офісів.

Будівництво

У січні–червні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 5,6 млн.грн, що становить 0,7% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–червні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 7,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 4,7 млн.ткм, що становить відповідно 90,5% і 94,8% рівня січня–червня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2018р. експорт товарів становив 22,9 млн.дол. США, імпорт – 13,6 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 31,6% і 16,9%. Позитивне сальдо становило 9,3 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Естонії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, скло та вироби із скла.

Демографічна ситуація

у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення Костопільського району, за оцінкою, на 1 червня 2018 р. становила 64,1 тис. осіб.

Природний рух населення району у січні – травні 2018 р. характеризувався природнім скороченням: кількість померлих (385 осіб) більше, ніж кількість живонароджених (261 осіб) на 124 особи. Також протягом даного періоду у районі померла 1 дитина у віці до 1 року.

 

Демографічна ситуація в Рівненській області

у січні–травні 2018 року

 Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 1159,4 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1286 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (872 особи) та міграційного (414 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–травні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–травнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–травні 2018р. становила 5441 особу,                  померлих – 6313 осіб.     

 Охорона навколишнього середовища

у  2017 році

 Сума витрат на охорону навколишнього природного середовища у підприємствами та організаціями Костопільського району у 2017 році становила 12961,5 тис.грн. У тому числі 286,5 тис.грн – капітальні інвестиції та 12675,0 тис.грн – поточні витрати на охорону навколишнього середовища.

 Прийняття в експлуатацію житла

 У січні – березні 2018 року у Костопільському районі прийнято в експлуатацію 4552 м2 загальної  площі житла по житлових будівлях нового будівництва, що становить 174,8% до січня – березня 2017 року.

 

Реалізація продукції тваринництва

у Костопільському районі

 У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району у січні – червні 2018 року було реалізовано (у живій масі) сільськогосподарських тварин усіх видів 67,5 т (на 29,3% більше, ніж за січень-червень 2017 року ), у тому числі свиней – 66,5 т (на 32,5% більше).

Середня ціна реалізації сільськогосподарських тварин (у живій масі) становила  39,3 тис за тонну, що становить 143,5% до відповідного періоду попереднього року.

Реалізація продукції рослинництва

у Костопільському районі

 У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району у січні – червні 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових 3030,7 т.

 Середня ціна реалізації становила 3104,2 грн за одну тонну.

Стан тваринництва

Костопільського району

Станом на 1 липня 2018 року в аграрних підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 503 голови (на 14,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 164 голови (на 38,6% менше), свиней – 1529 голів (на 15% більше).

Будівельна діяльність у січнічервні 2018 року

 У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 781,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–червня 2017р. становив 118,9%.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року будівництво будівель зменшилося на 4,6%, зокрема житлових – на 26%. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 1,5 раза, нежитлових будівель – на 4,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 76,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 8,2% та 15,3%.

Про надання населенню області субсидій

На Рівненщині у червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 43,9 тис. домогосподарств (11,7% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 49 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–червнем 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилася в 1,8 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2018р. становила 14,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2018р. склав 131 грн.

Крім того, 26,3 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 80,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у червні 2018р. склав 3317 грн.

Підсумки роботи транспорту

у січні–червні 2018 року

 

У січні–червні 2018р. усіма видами транспорту перевезено 5442,7 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5068,1 млн.ткм, а це відповідно на 13% та 6,1% менше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Обсяг перевезення вантажів автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшився на 10,5% і становив 1109,4 тис.т.

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2018р. скористалися 66,4 млн. пасажирів, або на 6,8% менше, ніж у січні–червні 2017р. Пасажирооборот склав 1107,8 млн.пас.км (на 16,1% менше).

Частка автомобільного транспорту у загальному обсязі пасажирських перевезень становила 67,5%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися  44,8 млн. пасажирів, з них більш як три чверті перевезено фізичними особами-підприємцями.

Міський електротранспорт обрали 18,9 млн. пасажирів, що на 9,7% більше, ніж у січні–червні попереднього року.

 

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець червня 2018р. становила 12,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,0% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2018р. становила 2220. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2018р. становив 1967 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Реалізація продукції рослинництва

Аграрними підприємствами  Костопільського району у січні-травні 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових 2734,9 т. Середня ціна реалізації 3096,7 грн за тонну.

Реалізація продукції тваринництва

 Сільськогосподарськими підприємствами  Костопільського району у січні-травні 2018 року було реалізовано тварин сільськогосподарських живих 58,7 т, що складає 133,1 до січня-травня 2017 року. Середня ціна реалізації 39,4 тис. грн за тонну, що на 45,4 більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. У тому числі було реалізовано ВРХ 1,0 т (середня ціна 30,0 тис. грн/т) та свиней – 57,7 т (середня ціна 39,6 тис. грн/т).

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2018р. становила 7118 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та в 1,9 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52,71 грн.

Порівняно з квітнем 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 4,3%, або на 296 грн, а відносно травня 2017р. – на 24,4%, або на 1394 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з квітнем 2018р. збільшилася на 4,3%, а відносно травня 2017р. – на 10,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у травні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13646 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11918 грн), фінансової та страхової діяльності (11317 грн), державного управління й оборони; обов′язкового соціального страхування (9444 грн), з виробництва електричного устатковання (9434 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5015 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку         (5076 грн), освіти (6172 грн) на 29,5–13,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3784 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4407 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4788 грн).

 Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2018 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100%, з початку року – 104,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100%, з початку року – 103,5%.

 Реалізація промислової продукції

За січень-травень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму1237,1 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,7 %.

У розрахунку на одного жителя району у травні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  19,3 тис. грн.

Соціально-економічне становище

Костопільського району

у січні–травні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. чисельність населення збільшилася на 1 особу.

Порівняно із січнем–квітнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 47 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 205 осіб, померлих – 321 особу.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець травня 2018р. становила 749 осіб. У загальній кількості безробітних 60,1% – жінки, 51,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 34,8% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець травня 2018р. становила 156. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у травні 2018р. становив 1851 грн, що дорівнює 49,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 Соціальний захист

У січні–травні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,1 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–травні 2018р. склала 415,4 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 229,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2018р. становив 81,3 грн.

Крім того, 1,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 5,8 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств на суму 5,3 млн.грн. Середній розмір призначеної у травні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2934 грн.

У січні–травні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 34,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 31,9 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 107,4%.

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–травні 2018р. в районі обліковано 236 кримінальних правопорушень, що на 16,3% менше, ніж у січні–травні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 105 – тяжкі та особливо тяжкі (на 26,5% більше, ніж у січні–травні 2017р.).

За цей період виявлено 74 особи, які вчинили злочини.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–травні 2018р. реалізовано на забій 41 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 42,6% менше порівняно з січнем–травнем 2017р.

На 1 червня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 652 голови (на 9,2% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 318 голів (на 3,2% більше); свиней – 1542 голови (на 26,4% більше).

 Промисловість

У січні–травні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району в 1,6 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 6,6% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 23,1% – кетчупу і соусів томатних інших, на 3,3% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших.

Разом з тим на 8,3% зменшився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, на 27,7% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 8,5% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 16,6% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 42,5% – меблів дерев’яних для офісів.

 Будівництво

У січні–травні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,5 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

 Транспорт

У січні–травні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 5,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 3,7 млн.ткм, що становить відповідно 85,7% і 93,4% рівня січня–травня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2018р. експорт товарів становив 17,7 млн.дол. США, імпорт – 8,6 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 32,3% і 9,3%. Позитивне сальдо становило 9,1 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Естонії, Румунії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Демографічна ситуація в Рівненській області

у січні–квітні 2018 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 1159,6 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1093 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 823 та 270 осіб).

Природний рух населення області у січні–квітні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–квітнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 4273 особи, померлих – 5096 осіб.

 

Ринок праці Рівненщини

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець травня 2018р. становила                 13,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,1% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець травня 2018р. становила 2347. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у травні 2018р. становив 1875 грн, що у 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Діяльність підприємств сфери послуг

Костопільського району

У І кварталі 2018р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив 9735,7 тис.грн та в розрахунку на одну особу населення склав   151,9 грн. Населенню реалізовано послуг на 4760,7 тис.грн, або 48,9% загального обсягу.

 

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2018р. становила 6822 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52,36 грн.

Порівняно з березнем 2018р. номінальна заробітна плата зменшилася на 6,8%, або на 499 грн, а відносно квітня 2017р. збільшилася на 25,1%, або на 1370 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з березнем 2018р. зменшилася на 7,3%, а відносно квітня 2017р. збільшилася на 10,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у квітні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13151 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11722 грн), з виробництва електричного устатковання (9455 грн), фінансової та страхової діяльності (9366 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4826 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку         (4858 грн), освіти (5895 грн) на 29,3 – 13,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3731 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3913 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4214 грн).

 

Будівництво житла на Рівненщині у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 68,4 тис.мзагальної площі нового житла, що на 30,9% менше, ніж у січні–березні 2017р.

Із загальної площі житла 88,4% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,6% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 41,1 тис.м2 загальної площі житла (60,1% загального обсягу), у міських поселеннях – 27,3 тис.м2 (39,9%).

Протягом січня–березня 2018р. в області прийнято в експлуатацію        580 квартир. Середній розмір квартири становив 117,97 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 133,6 м2, у міських поселеннях – 100,27 м2.

 

Реалізація промислової продукції підприємствами

 Костопільського району

За січень-квітень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 983,3 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,6 %.

У розрахунку на одного жителя району у квітні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  15,3 тис. грн.

 Громадські організації області та їх діяльність

Про результати своєї діяльності за 2017 рік органам державної статистики прозвітувало 973 громадські організації.

Загальна кількість членів громадських організацій нараховує 67,1 тис. осіб, з них 63,1 тис. осіб перебували на обліку керівних органів.

Для своєї діяльності громадські організації у 2017 році отримали з різних джерел 59,6 млн.грн, які використали на 84,8%.

 Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100%, з початку року – 104,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%, з початку року – 103,5%.

 Цінова ситуація на споживчому ринку області

у травні 2018 року

По області індекс споживчих цін у травні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%.

На споживчому ринку області у травні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше подешевшали яйця (на 18,1%). На 6,1–0,1% знизилися ціни на молоко, овочі, цукор, сири, сметану, сало, фрукти, масло, кисломолочну продукцію, яловичину, інші продукти переробки зернових, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна. Водночас подорожчали риба та продукти з риби, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, олія соняшникова, свинина, шоколад, хліб (на 2,1–0,2%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,7% та алкогольних напоїв – на 0,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива протягом місяця не змінювалися.

У сфері охорони здоров’я ціни знизилися на 0,3%, що пов’язано з подешевшенням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,5%, разом з тим відбулося подорожчання амбулаторних послуг на 0,3%, послуг лікарень – на 0,1%.

Ціни на транспорт у цілому по групі протягом місяця не змінилися, однак відбулося зростання вартості транспортних послуг на 0,6%, палива та мастил – на 0,4%.

 Соціально-економічне становище

Костопільського району у січні–квітні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зросла на 17 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 33 особи.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 162 особи, померлих – 251 особу.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2018р. становила 803 особи. У загальній кількості безробітних 58,4% – жінки, 52,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,2% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 159. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1836 грн, що дорівнює 49,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2018р. становила 6609 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно з I кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 37,4%.

Розмір заробітної плати по району у I кварталі 2018р. на 2,5%, або на 168 грн, не досягав середньообласного рівня (6777 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж квітня 2018р. збільшилася на 5,8%, або на 6,3 тис.грн, і на 1 травня 2018р. становила 114,2 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 

Соціальний захист

У січні–квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,9 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. склала 399,3 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 215 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 94,8 грн.

Крім того, 1,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 5,3 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств на суму 4,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3078,1 грн.

У січні–квітні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 28,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 27 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 107%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–квітні 2018р. в районі обліковано 189 кримінальних правопорушень, що на 7,8% менше, ніж у січні–квітні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 85 – тяжкі та особливо тяжкі (на 7,6% більше, ніж у січні–квітні 2017р.).

За цей період виявлено 58 осіб, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 215,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 19% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 3,4 тис.грн капітальних інвестицій.

 

 

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2018р. реалізовано на забій 30 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 54,6% менше порівняно з січнем–квітнем 2017р.

На 1 травня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 643 голови (на 11,4% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 317 голів (на 11,2% більше); свиней – 1532 голови (на 15,5% більше).

 

Промисловість

У січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району у 2,3 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 10,8% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 5,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 11,1% зменшилося виробництво виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, на 24,3% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 27,3% – кетчупу і соусів томатних інших, на 39,8% – меблів дерев’яних для офісів, на 14,1% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 7,7% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити.

 

Будівництво

У січні–квітні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1,9 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

У січні–березні 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 4,6 тис.м2 загальної площі нового житла, що в 1,7 раза більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 6,7%.

 

Транспорт

У січні–квітні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2,8 млн.ткм, що становить відповідно 72,1% і 90,8% рівня січня–квітня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2018р. експорт товарів становив 13,1 млн.дол. США, імпорт – 6,7 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 29,5% і 13%. Позитивне сальдо становило 6,4 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Естонії, Білорусі, Румунії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018р. становив 4,3 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 66,5 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 99,6% загального обсягу прямих інвестицій.

 

Демографічна ситуація в Рівненській області

у січні–березні 2018 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 1160 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зменшилася на 655 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 550 та 105 осіб).

Природний рух населення області у січні–березні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 3246 осіб, померлих – 3796 осіб.

 

Демографічна ситуація у Костопільському районі

у січні–березні 2018 року

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Чисельність постійного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 64,2 тис. осіб.

Природний рух населення Костопільського району у січні–березні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 162 особи, померлих – 251 особа.

 

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року – 104,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%, з початку року – 103,6%.

 

 

До Дня науки

 

У 2017р. загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок (НДР) власними силами організацій становив 13723,8 тис.грн, з якого майже дві третини – витрати на оплату праці. Частка фінансування витрат на виконання НДР за рахунок державного бюджету склала 79,9%. Із загального обсягу витрат відповідно 32,4% і 51,6% припадало на виконання фундаментальних та прикладних досліджень, решта – науково-технічних (експериментальних) розробок.

На підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, налічувалось 378 виконавців таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них 44,2% становили жінки. Питома вага дослідників серед працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, склала 72,8%, техніків і допоміжного персоналу – відповідно 11,6% і 15,6%. Науковий ступінь доктора наук мають 8,7% виконавців НДР, доктора філософії (кандидата наук) – 42,1%.

 

Ринок праці Костопільського району

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2018р. становила         803 особи. У загальній кількості безробітних 58,4% – жінки, 52,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,2% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 159. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1836 грн, що дорівнює 49,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

 

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2018р. становила                 13,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,7% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 1865. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1896 грн, що у 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Капітальні інвестиції в економіку області у січні−березні 2018 року

 

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1137,2 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах в 1,5 раза більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 55,2%, у будівлі та споруди – 41,7%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 42,8% складають власні кошти підприємств та організацій, 27,6% – кошти населення на будівництво житла, 19,1% – кредити банків та інші позики, 6,5% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Підприємствами промисловості освоєно 34,7% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 31,6%, сільського, лісового та рибного господарства – 16,9%.

 

Стан тваринництва у 2017 році

 

У 2017р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 79,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,8% більше, ніж у 2016р., вироблено 433,3 тис.т молока (на 0,9% менше), 616,4 млн.шт яєць (на 6,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 69,8%, 81,8% і 59,4%.

У господарствах усіх категорій на 1 січня 2018р. налічувалось 139,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 1,8% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 94,2 тис. голів (на 1,3% менше); свиней – 238,6 тис. голів (на 0,2% менше), овець та кіз – 17,4 тис. голів (на 0,6% більше), птиці – 7372,9 тис. голів (на 11,5% більше). У господарствах населення утримувалося 77,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,1% корів; 85,5% свиней, 87,9% овець і кіз, 69,3% птиці.

Виробництво продукції тваринництва

Костопільського району

у 2017 році

 

У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району у 2017 році було вирощено (у живій масі) сільськогосподарських тварин усіх видів 1624 ц (на 29,9% більше, ніж у 2016 році).

Обсяг реалізації на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) становив  1651 ц, що на 7,5% менше порівняно з 2016 роком.

Стан тваринництва

Костопільського району

Станом на кінець 2017 року в аграрних підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 593 голови (на 6,7% більше, ніж на відповідну дату 2016), у тому числі корів – 272 голів (на 21,4% менше), свиней – 1436 голів (на 0,7% менше).

 

Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі Рівненської області

на 1 січня 2018 року

 

На 1 січня 2018р. кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становила 1192 од, у тому числі 1036 магазинів та                              156 напівстаціонарних об’єктів торгівлі (69 кіосків та 87 автозаправних станцій, включаючи АГНКС).

Упродовж 2017р. загальна кількість магазинів в області зменшилася на 4,9%, при цьому у міських поселеннях зросла на 3,6%, а у сільській місцевості скоротилася на 18,4% і становила відповідно 694 та 342 об’єкти.

Торгова площа магазинів проти 1 січня 2017р. зменшилася на 5,2% і на початок 2018р. склала 160,4 тис.м2, у тому числі у міських поселеннях – на 2,1% (136 тис.м2), у сільській місцевості – на 19,5% (24,4 тис.м2).

Кількість напівстаціонарних об’єктів торгівлі протягом 2017р. скоротилася на 90 од (на 36,6%), зокрема кіосків та автозаправних станцій, включаючи АГНКС, стало менше відповідно на 8 од та 82 од, або на 10,4% та 48,5%.

Цінова ситуація на споживчому ринку області

у квітні 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%.

На споживчому ринку області у квітні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. Найбільше подорожчали овочі (на 6,7%). На 1,8–0,1% підвищилися ціни на свинину, макаронні вироби, яловичину, шоколад, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, олію соняшникову, м’ясо птиці, рис, сири, сметану, кондитерські вироби з цукру, хліб, кисломолочну продукцію, цукор. Водночас подешевшали яйця, інші продукти переробки зернових, молоко, фрукти, масло, безалкогольні напої, маргарин та інші рослинні жири, сало (на 4–0,4%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9% та алкогольних напоїв – на 0,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 2,4%, каналізацію – на 0,6%, водопостачання – на 0,5%, утримання та ремонт житла – на 0,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 0,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,3% та послуг лікарень – на 0,1%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 2,4%, що зумовлено зростанням вартості транспортних послуг на 9,7%, а саме: автодорожній пасажирський транспорт подорожчав на 10,8%, залізничний пасажирський транспорт – на 0,4%. Разом з тим знизилася вартість автомобілів на 1,3%, палива та мастил – на 0,3%.

Реалізація продукції сільського господарства

у Костопільському районі 

Аграрними підприємствами  Костопільського району у січні-березні 2018 року було реалізовано живих свиней 30,8 т. Середня ціна реалізації становить 39671,1 грн. за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3543,4 грн. за тонну.

 Реалізація промислової продукції підприємствами Костопільського району

За січень-березень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 751,6 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,4 %.

У розрахунку на одного жителя району у березні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  11,7 тис. грн.

 До Міжнародного дня музеїв

На Рівненщині впродовж 2017р. для відвідувань було відчинено   14 музеїв, які включають 29 відділів та відокремлених підрозділів музейного показу. Серед музеїв 6 – історичні та 5 – комплексні. У 2017р. музеї відвідали понад 256 тис. осіб, що на 0,4% менше, ніж у 2016р.

Для 111,2 тис. відвідувачів, з яких 65,6% – учні та студенти, було проведено 6,7 тис. екскурсій.

У музеях зберігається 270,9 тис. експонатів основного фонду, які належать до державної частини Музейного фонду України.

 Соціально-економічне становище Костопільського району  

у січні–березні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зросла на 9 осіб.

Порівняно із січнем–лютим 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 7 осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2018р. становила 102 особи, померлих – 158 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець березня 2018р. становила 802 особи. У загальній кількості безробітних 63,8% – жінки, 52,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 39,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2018р. становила 156. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2018р. становив 1820 грн, що дорівнює 48,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж березня 2018р. збільшилася в 1,6 раза, або на 40,2 тис.грн, і на 1 квітня 2018р. становила 107,9 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 Соціальний захист

У січні–березні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,3 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,1 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–березні 2018р. склала 348,1 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 175,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2018р. становив 105,7 грн.

Крім того, 1080 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 3,2 млн.грн, з них у сільській місцевості – 959 домогосподарствам на суму 2,8 млн.грн. Середній розмір призначеної у березні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2979 грн.

У січні–березні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 22,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 24,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 91,8%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–березні 2018р. в районі обліковано 130 кримінальних правопорушень, що на 5,8% менше, ніж у січні–березні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 61 – тяжкий та особливо тяжкий (на 1,6% менше, ніж у січні–березні 2017р.).

За цей період виявлено 43 особи, які вчинили злочини.

 Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–березні 2018р. реалізовано на забій 24 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 57,1% менше порівняно з січнем–березнем 2017р.

На 1 квітня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 628 голів (на 9,8% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 316 голів (на 4,6% більше); свиней – 1473 голови (на 10,2% більше).

 Промисловість

У січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем попереднього року підприємствами району на 20% збільшено виробництво кетчупу і соусів томатних інших, на 15,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 9,3% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію); на рівні відповідного періоду 2017р. вироблено меблів кухонних. Разом з тим на 14,3% зменшився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, на 27,3% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 31,5% – меблів дерев’яних для офісів, на 11,5% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 11,2% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід.

 Будівництво

У січні–березні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 511 тис.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–березні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 3,2 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2,4 млн.ткм, що становить відповідно 74,9% і 92,1% рівня січня–березня попереднього року.

 Стан злочинності в Рівненській області

 За повідомленням прокуратури протягом січня–березня 2018р. обліковано 3339 кримінальних правопорушень, що на 10,9% менше, ніж у січні–березні 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2018р. становила     2113 осіб. Найбільша кількість потерпілих (66,5%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 1181 та 224 особи.

Серед 517 виявлених осіб, які вчинили злочини, 35,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,4% мали незняту або непогашену судимість, 9,1% вчинили злочин у групі, 7,9% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,6% – жінки; 2,5% – неповнолітні.

 Заробітна плата працівників Рівненщини

 Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2018р. становила 7321 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2 рази розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52 грн.

Порівняно з лютим 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 11,7%, або на 770 грн, а відносно березня 2017р. – на 23,3%, або на 1385 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з лютим 2018р. збільшилася на 10,6%, а відносно березня 2017р. – на 8,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2018р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (18961 грн), лісового господарства та лісозаготівель (13491 грн), фінансової та страхової діяльності (9566 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (9087 грн).

 Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4881 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4991 грн), освіти (5940 грн) на 33,3 – 18,9% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4039 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4130 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4399 грн).

 Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

На Рівненщині у січні–березні 2018р. населенням області сплачено за      житлово–комунальні послуги 417,4 млн.грн (80,7% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 193,8 млн.грн.

На кінець березня 2018р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води – 124,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 69,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 37,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів –   7,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 5,5 млн.грн.

Водночас нараховані у березні 2018р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг)  організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг   (на 101,3 млн.грн).

 Будівельна діяльність у січніберезні 2018 року

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 281 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–березня 2017р. становив 104,6%.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року зведення будівель зменшилося на 6,3%, зокрема житлових – на 25,8%. Водночас обсяги будівництва нежитлових будівель збільшилися на 3,5%, інженерних споруд – на 15,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 74,3% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 8,5% та 17,2%.

Збір урожаю у Костопільському районі у 2017 році

 У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у 2017 році із 5941 га (на 80,4 % більше, ніж у 2016 році) було зібрано усього культур зернових та зернобобових 237,2 тис. ц (на 80,9 % більше, ніж у 2016 році), у тому числі жита – 30,1 тис. ц (з площі 1028 га), пшениці – 28,8 тис. ц (897 га), овса  – 2061 ц (117 га), кукурудзи на зерно – 163,4 тис. ц (3189 га), гречки – 1003 ц (80 га) та культур зернобобових  11134 ц (584 га). Також було зібрано картоплі 1128 ц з площі 8 га.

Урожайність зернових  та зернобобових культур складає 39,9 ц з 1 га зібраної площі, пшениці – 32,1 ц, жита – 29,3 ц, овса – 17,6 ц, кукурудзи на зерно – 51,2 ц, гречки – 12,5ц, культур зернобобових  – 19,1 ц, картоплі – 148,6 ц.

 Реалізація продукції сільського господарства у Костопільському районі 

У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні-лютому 2018 року було реалізовано живих свиней 20,4 т. Середня ціна реалізації становить 38968,2 грн за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3573,4 грн за тонну.

 Соціально-економічне становище Костопільського району  

у січні–лютому 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення скоротилася на 2 особи.

Порівняно із січнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 2 особи.

Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 42 особи, померлих – 89 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2018р. становила 792 особи. У загальній кількості безробітних 66,3% – жінки, 53% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2018р. становила 167. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2018р. становив 1614 грн, що дорівнює 43,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж лютого 2018р. збільшилася на 11,5%, або на 7 тис.грн, і на 1 березня 2018р. становила 67,7 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

Соціальний захист

У січні–лютому 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 121 домогосподарству, з них у сільській місцевості – 53 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні–лютому 2018р. склала 221 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 98,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018р. становив 1969,2 грн.

У січні–лютому 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 13,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 16,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 80%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–лютому 2018р. в районі обліковано 90 кримінальних правопорушень, що на 15,4% більше, ніж у січні–лютому 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45 – тяжкі та особливо тяжкі (на 45,2% більше, ніж у січні–лютому 2017р.).

За цей період виявлено 28 осіб, які вчинили злочини.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–лютому 2018р. реалізовано на забій 15,6 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 52% менше порівняно з січнем–лютим 2017р.

На 1 березня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 623 голови (на 7,8% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 312 голів (на 10,3% менше); свиней – 1481 голову (на 8,3% більше).

Промисловість

У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим попереднього року підприємствами району у 2 рази збільшено виробництво кетчупу і соусів томатних інших, на 9,2% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 9,8% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 2,6% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити; на рівні відповідного періоду 2017р. вироблено маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого). Разом з тим на 46,5% зменшився випуск меблів дерев’яних для офісів, на 13,5% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 20% – виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв).

Будівництво

У січні–лютому 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 360 тис.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–лютому 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 2,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1,5 млн.ткм, що становить відповідно 70% і 85,1% рівня січня–лютого попереднього року.

Реалізація промислової продукції підприємствами

 Костопільського району

За лютий 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 459,1 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 7,8 %.

У розрахунку на одного жителя району у лютому 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  7,1 тис. грн.

 

Демографічна ситуація

у січні–лютому 2018 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 1160,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилася на 380 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 322 та 58 осіб).

Природний рух населення області у січні–лютому 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2017р.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2018р. становила 2202 особи, померлих – 2524 особи.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2018 року

 

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у березні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,1%, з початку року – 103,5%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у березні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року – 102,9%.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець березня 2018р. становила                 13,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2018р. склав 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,1% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2018р. становила 1987. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2018р. становив 1992 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець березня 2018р. становила      802 особи. У загальній кількості безробітних 63,8% – жінки, 52,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 39,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2018р. становила 156. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2018р. становив 1820 грн, що дорівнює 48,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Цінова ситуація на споживчому ринку

у березні 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%.

На споживчому ринку області у березні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше подорожчали фрукти (на 4,7%). На 1,9–0,1% підвищилися ціни на хліб, шоколад, макаронні вироби, свинину, овочі, кисломолочну продукцію, яловичину, сири, рибу та продукти з риби, олію соняшникову, рис, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, кондитерські вироби з цукру. Водночас подешевшали кондитерські вироби з борошна, молоко, масло, м’ясо птиці, інші продукти переробки зернових, сметана, цукор, яйця, сало (на 1,8–0,2%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на каналізацію на 2,2%, водопостачання – на 1,1%, утримання та ремонт житла – на 0,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 2,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,6%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1% в основному зумовлено здешевленням палива та мастил на 2,5%, вартості автомобілів – на 1,2%.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2018 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 102,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%, з початку року – 102,1%.

 Діяльність підприємств сфери послуг  Костопільського району у 2017 році

         У 2017р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив    48,3 млн.грн та в розрахунку на одну особу населення склав 751,9 грн. Населенню реалізовано послуг на 19,3 млн.грн, або 39,9% загального обсягу.

 

Соціально-економічне становище Костопільського району  у січні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 268 осіб.

Порівняно із 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 108 осіб.

Кількість живонароджених у 2017р. становила 737 осіб, померлих – 935 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2018р. становила 796 осіб. У загальній кількості безробітних 64,9% – жінки, 52,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2018р. становила 178. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2018р. становив 1744 грн, що дорівнює 46,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2018р. – 3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2017р. становила 6022 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,9 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн).

Порівняно з IV кварталом 2016р. рівень заробітної плати збільшився на 46,4%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2017р. на 9,4%, або на 626 грн, не досягав середньообласного рівня (6648 грн).

Упродовж січня 2018р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати і на 1 лютого 2018р. становила 60,7 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 Соціальний захист

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 69 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 28 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2018р. склала 118,6 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 51,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018р. становив 1718,8 грн.

У січні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 7,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 9,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 77,4%.

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні 2018р. в районі обліковано 42 кримінальні правопорушення, що на 27,3% більше, ніж у січні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 17 – тяжкі та особливо тяжкі (в 1,7 раза більше, ніж у січні 2017р.).

За цей період виявлено 13 осіб, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2017р. суб’єктами господарювання району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 571,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 10% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 8,9 тис.грн капітальних інвестицій.

 Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні 2018р. реалізовано на забій 8 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 63,9% менше порівняно з січнем 2017р.

На 1 лютого 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 615 голів (на 18,7% більше, ніж на відповідну дату попереднього року), у т.ч. корів – 294 голови (на 12,5% менше); свиней – 1447 голів (на 3,7% більше).

 Промисловість

У січні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району на 46,6% збільшено виробництво каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 27,8% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити. Разом з тим на 42,4% зменшився випуск меблів дерев’яних для офісів.

 Будівництво

У 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 13,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 12,8% більше, ніж у 2016р. Усе житло збудовано фізичними особами.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 3,5%.

Транспорт

У січні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 618,7 тис.ткм, що становить відповідно 80,3% і 70,8% рівня січня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. експорт товарів становив 40,6 млн.дол. США, імпорт – 28,6 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 6,5% і 16,7%. Позитивне сальдо становило 12 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину, США.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив 4,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 74 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 86,7% загального обсягу прямих інвестицій.

 Будівництво житла у 2017 році

 У 2017р. в області прийнято в експлуатацію 394,4 тис.мзагальної площі житла, що на 21,5% більше, ніж у 2016р.

Більше двох третин житла (66,9% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 33,1% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 238,9 тис.м2 загальної площі житла (60,6% загального обсягу), у сільській місцевості – 155,5 тис.м2  (39,4%).

Протягом 2017р. в області прийнято в експлуатацію 4037 квартир. Середній розмір квартири становив 97,71 м2 загальної площі, при цьому                  у сільській місцевості – 129,95 м2, у міських поселеннях – 84,12 м2.

 Заробітна плата працівників Рівненщини

 Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2018р. становила 6458 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 46,65 грн.

Порівняно з груднем 2017р. номінальна заробітна плата зменшилася на 15,9%, або на 1218 грн, а відносно січня 2017р. збільшилася на 23,8%, або на 1244 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з груднем 2017р. зменшилася на 16,9%, а відносно січня 2017р. збільшилася на 7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2018р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (12885 грн), виробництва електричного устатковання (10188 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9945 грн), фінансової та страхової діяльності           (9503 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4640 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4721) грн, освіти (5613 грн) на 28,1–13,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2627 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3750 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3448 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4123 грн).

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–грудні 2017 року

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5713,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 34,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 46,8%, у будівлі та споруди – 50%.

Більше половини (54,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 20,1% – кошти населення на будівництво житла, 15% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,2% – кредити банків та інші позики, 0,6% – кошти іноземних інвесторів.

Підприємствами промисловості освоєно 26,4% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 25,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 23%.

Іноземне інвестування в економіку у 2017 році

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2017р. становив   169,3 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 145,9 дол.

Інвестиції надійшли з 33 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає майже дві третини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 39,4 млн.дол., Італія – 31,3 млн.дол.,  Німеччина –             22,5 млн.дол., Кіпр – 19,4 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 36,5% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 26,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 23,8% прямих інвестицій, будівництва – 19,7%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 16,1%.

Реалізація промислової продукції підприємствами Костопільського району

За січень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 208,6 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 7,2 %.

У розрахунку на одного жителя району у січні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  3,2 тис. грн.

Цінова ситуація на споживчому ринку у лютому 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%.

На споживчому ринку області у лютому 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше подорожчали фрукти (на 6,3%). На 3,7–0,1% підвищилися ціни на хліб, яловичину, сметану, шоколад, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з цукру, рибу та продукти з риби, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, рис, масло, молоко, макаронні вироби, олію соняшникову. Водночас подешевшали яйця, сало, овочі, цукор, інші продукти переробки зернових, сири, свинина, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна (на 3,9–0,1%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів та алкогольних напоїв на 0,8% та 0,4% відповідно.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на водопостачання на 10,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2%, утримання та ремонт житла – на 1,3%, каналізацію – на 1,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,8% в основному спричинено подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 4,5%, палива та мастил – на 2,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,4%.

Реалізація сільського господарства за період з січня по лютий 2018 року

У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні-лютому 2018 року було реалізовано живих свиней 20,4 т. Середня ціна реалізації становить 38968,2 грн за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3573,4 грн за тонну.

Ринок праці станом на 28.02.2018

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2018р. становила   13,9 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2018р. склав 2% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,2% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2018р. становила 1950. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2018р. становив 1793 грн, що у 2,1 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Демографічна ситуація  у січні 2018 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1160,4 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення зменшилася на 221 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (213 осіб) та міграційного (8 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем 2017р. Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 1191 особу, померлих – 1404 особи.

Ринок праці Костопільського району у січні 2018 року

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2018р. становила   792 особи. У загальній кількості безробітних 66,3% – жінки, 53% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2018р. становила 167. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2018р. становив 1614 грн, що дорівнює 43,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Ринок праці Костопільського району

 Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2018р. становила      796 осіб. У загальній кількості безробітних 64,9% – жінки, 52,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2018р. становила 178. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2018р. становив 1744 грн, що дорівнює 46,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2018р. – 3723 грн).

 Демографічна ситуація  у 2017 році

 Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 1160,6 тис. осіб. Упродовж 2017 р. чисельність населення зменшилася на 2116 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 289 та 1827 осіб).

Природний рух населення області у 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2016р.

Кількість живонароджених у 2017р. становила 14371 особу, померлих – 14660 осіб.

Прийняття в експлуатацію житла у 2017 році

У 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 13,8 тис.мзагальної площі житла, що на 12,8% більше, ніж у 2016р.

У сільській місцевості  збудовано 6,1 тис. м2, що на 14,7% менше, ніж у 2016р.

Частка району в обласному обсязі прийнятої  в експлуатацію загальної площі житла становить 3,5%.

Середній розмір квартири, прийнятої в експлуатацію – 130,96 м2.

 Реалізація продукції сільського господарства

у Костопільському районі 

В аграрних підприємствах  Костопільського району у січні 2018 року було реалізовано живих свиней 10,3 т. Середня ціна реалізації становить 38571,1 грн за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3573,4 грн за тонну.

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2017р. становила 7676 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. –     3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 56,46 грн.

Порівняно з груднем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 34,6%, або на 1973 грн. Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з листопадом 2017р. збільшилася на 22%, а відносно грудня 2016р. – на 16,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у грудні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (18395 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11528 грн), фінансової та страхової діяльності (11756 грн), виробництва електричного устатковання (9859 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5458 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5761 грн), освіти (6543 грн), що на 28,9–14,8% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3400 грн), з надання інших видів послуг (3688 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4065 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3903 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4080 грн).

Цінова ситуація на споживчому ринку в січні 2018 року

По області індекс споживчих цін в січні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,4%.

На споживчому ринку області в січні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 16,1% та 5,3% відповідно). На 4,3–0,5% підвищилися ціни на яйця, шоколад, масло, яловичину, кондитерські вироби з борошна, молоко, олію соняшникову, хліб, сметану, інші продукти переробки зернових, м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, сири. Водночас подешевшали сало, рис, маргарин та інші рослинні жири, цукор, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, макаронні вироби, свинина (на 4,8–0,1%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося за рахунок підвищення цін і тарифів на скраплений газ на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,8%, водопостачання – на 3,2%, гарячу воду, опалення – на 1,7% та каналізацію – на 0,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,8% спричинено подорожчанням палива та мастил на 4,1%, автомобілів – на 2,8%, а також транспортних послуг – на 1,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,5%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 7,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,2%.

Послуги освіти подорожчали на 3,9%, що пов’язано з подорожчанням послуг дошкільної та початкової освіти на 32,5%.

Зростання цін у сфері зв’язку на 2,1% обумовлено подорожчанням поштових послуг та місцевого телефонного зв’язку (на 25% та 8,2% відповідно).

Демографічна ситуація у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на кінець 2017 року становила 64,1 тис. осіб, у тому числі сільське населення – 32,7 тис. осіб та міські поселення – 31,4 тис. осіб.

Природний рух населення району у 2017 році характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності, у порівнянні з 2016 роком.

У січні-грудні 2017 року кількість живонароджених в районі була на 68 осіб меншою, ніж у січні-грудні 2016 року, а кількість померлих

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) в січні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,5%.

По Рівненській області індекс споживчих цін в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,4%.

Соціально-економічне становище Костопільського району у 2017 році

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилася на 256 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,4 особи.

У січні–листопаді 2017р. рівень природного скорочення склав 3,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 11,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14,7 померлих на 1000 наявного населення.

У 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 14,7 тис. домогосподарств, що становило 84,5% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 5,9 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у 2017р. склала 5,4 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 1502 грн.

Крім того, 2,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств на загальну суму 6,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2730 грн.

У 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 50,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 64,1 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 78,7%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець грудня 2017р. становила 788 осіб. У загальній кількості безробітних 64,3% – жінки, 52,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 37,4% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2017р. становила 263. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2017р. становив 1686 грн, що дорівнює 52,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у 2017р. в районі обліковано 573 кримінальні правопорушення, що на 0,2% менше, ніж у 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 179 – тяжкі та особливо тяжкі (на 10,5% менше, ніж у 2016р.).

За цей період виявлено 168 осіб, які вчинили злочини.

 Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2017р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 8,4 тис.га, що на 43,9% більше, ніж у 2016р.

За попередніми даними, валовий збір зернових і зернобобових культур у 2017р. становив 19,9 тис.т (у вазі після доробки), а їх середня врожайність – 39,9 ц з 1 га. Порівняно з 2016р. виробництво зерна зросло в 1,5 раза (на 6,8 тис.т), що зумовлено розширенням зібраної площі.

В аграрних підприємствах (крім малих) у 2017р. реалізовано на забій 157 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,3% менше порівняно з 2016р.

На 1 січня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 593 голови (на 6,7% більше, ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 272 голови (на 21,4% менше); свиней – 1424 голови (на 0,6% менше).