Демографічна ситуація у Костопільському районі

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 травня 2017р. становила 64,4 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2017р. чисельність населення зменшилася на 42 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2 особи.

У січні–квітні 2017р. рівень природного скорочення склав 3,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 12,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 15,7 померлих на 1000 наявного населення.

 

Виробництво продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами  (крім малих) Костопільського району у січні-травні 2017 року

 У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у січні – травні 2017 року було реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій вазі 721 ц, що на 61,3% більше порівняно з відповідним періодом 2016 року. Обсяг вирощування (у живій масі) сільськогосподарських тварин становив 693 ц, у тому числі ВРХ – 246 ц, свиней – 440 ц.

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Костопільського району у січні – травні 2017 року

На 1 червня 2017 року в аграрних підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 597 голів, у тому числі корів – 308, свиней – 1220 голів.

Реалізація промислової продукції (товарів, послуг) підприємствами Костопільського району у січні – квітні 2017 року

За січень – квітень 2017 року у Костопільському районі було реалізовано промислової продукції без ПДВ та акцизу на суму 718662,8 тис. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції становить 6,7 %.

Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–квітні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2017р. становила 64,4 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2017р. чисельність населення зменшилася на 26 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 1,6 особи. У січні–березні 2017р. рівень природного скорочення становив 3,5 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. Народжуваність склала 12,7 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 16,2 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–квітні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,2 тис. домогосподарств, що становило 63,1% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 1,4 тис. домогосподарств. Загальна сума призначених субсидій у січні–квітні 2017р. склала 2,6 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,4 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2017р. становив 174 грн. Крім того, 1080 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 3,1 млн.грн, з них у сільській місцевості – 917 домогосподарствам на загальну суму 2,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2875 грн. У січні–квітні 2017р. населенням району сплачено за житлово- комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 18,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 28,1 млн.грн, рівень оплати наданих послуг склав 67,3%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2017р. становила 975 осіб. У загальній кількості безробітних 56,9% – жінки, 49,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 40,1% – молодь у віці до 35 років. Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2017р. становила 178. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2017р. становив 1611 грн, що дорівнює 50,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн). Доходи населення Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у І кварталі 2017р. склала 4809 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,5 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200грн). Порівняно з І кварталом 2016р. рівень заробітної плати збільшився на 46,4%, або на 1524 грн. Розмір заробітної плати по району у І кварталі 2017р. на 12,2%, або на 669 грн, не досягав середньообласного рівня (5478 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–квітні 2017р. в районі обліковано 205 кримінальних правопорушень, що на 18,3% менше, ніж у січні–квітні 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 79 – тяжкі та особливо тяжкі (на рівні січня–квітня 2016р.). За цей період виявлено 45 осіб, які вчинили злочини. Капітальні інвестиції У січні–березні 2017р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 30,1 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 3,8% загальнообласного обсягу. У розрахунку на одну особу освоєно 466,5 грн капітальних інвестицій.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2017р. вирощено 57 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що в 1,8 раза більше порівняно з січнем–квітнем 2016р., реалізовано на забій 66 т тварин (в 1,6 раза більше). На 1 травня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 577 голів (в 1,8 раза більше, ніж на 1 травня 2016р.), у т.ч. корів – 285 голів (на 21,8% більше); свиней – 1326 голів (на 13,8% менше). На 1 травня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 2,2 тис.т зерна (у 7,5 раза більше, ніж на відповідну дату 2016р.).

Промисловість

У січні–квітні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,9 раза збільшено виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, у 2,3 раза – меблів для офісів і підприємств торгівлі, на 39,8% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 14,5% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, в 1,5 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 12,5% – виробів ковбасних, на 6% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших, на 5,9% – кормів готових для тварин. Разом з тим на 23,3% зменшено випуск каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 24,1% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 26,7% – кетчупу і соусів томатних інших, на 30% – гірчиці готової, на 37,3% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, на 64,7% – виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини.

Будівництво

У січні–квітні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1,1 млн.грн, що складає 0,4% загальнообласного обсягу. У січні–березні 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 2,7 тис.м2 загальної площі житла, що становить 59,1% обсягу відповідного періоду попереднього року. Усе житло збудовано фізичними особами. Частка району в обласному обсязі прийнятого житла склала 2,5%.

Транспорт

У січні–квітні 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 5,5 тис.т вантажів, що становить 85,2% рівня відповідного періоду 2016р. Вантажооборот зріс на 51,6% та склав 3,1 млн.ткм.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2017р. експорт товарів становив 10,1 млн.дол. США, імпорт – 5,9 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 29,2% і 1,2%. Позитивне сальдо склало 4,2 млн.дол. Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Білорусі. Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби зі скла. У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину. У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них. Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2017р. становив 4,3 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 66,5 дол. На підприємствах промисловості зосереджено 86,7% загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Діяльність підприємств сфери послуг Костопільського району у І кварталі 2017 року

У І кварталі 2017р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив 10,6 млн.грн та в розрахунку на одну особу населення склав 165,3 грн. Населенню реалізовано послуг на 4,2 млн.грн, або 39,5% загального обсягу.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2017 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у квітні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 104,9%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у квітні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,2%, з початку року – 105,4%.

Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–березні 2017 року

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 64,4 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення скоротилася на 44 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 4,2 особи.

У січні–лютому 2017р. рівень природного скорочення становив 4,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність склала 12,3 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 17 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–березні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,8 тис. домогосподарств, що становило 55,2% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 1,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–березні 2017р. склала 2,5 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2017р. становив 451 грн.

Крім того, 789 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 2,3 млн.грн, з них у сільській місцевості – 651 домогосподарству на загальну суму 1,9 млн.грн. Середній розмір призначеної у березні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2917 грн.

У січні–березні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 16,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 23,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 69,3%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець березня 2017р. становила 553 особи. У загальній кількості безробітних 64,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 41,6% – жінки, 33,6% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2017р. становила 11. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 50 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2017р. становив 1553 грн, що дорівнює 48,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–березні 2017р. в районі обліковано 138 кримінальних правопорушень, що на 19,8% менше, ніж у січні–березні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 62 – тяжкі та особливо тяжкі (на 12,7% більше, ніж у січні–березні 2016р.).

За цей період виявлено 31 особу, яка вчинила злочин.

 Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–березні 2017р. вирощено 48 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що в 1,9 раза більше порівняно з січнем–березнем 2016р., реалізовано на забій 56 т тварин (у 2 рази більше).

На 1 квітня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 572 голови (на 12,8% менше, ніж на 1 квітня 2016р.), у т.ч. корів – 302 голови (на 19,5% менше); свиней – 1337 голів (на 19% менше).

На 1 квітня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 5,1 тис.т зерна (у 14,9 раза більше, ніж на відповідну дату 2016р.).

Промисловість

У січні–березні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району у 2,4 раза збільшено виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, у 2 рази – меблів для офісів і підприємств торгівлі, на 30,4% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 17,7% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, в 1,6 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 16,7% – виробів ковбасних, на 16,2% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 1,9% зменшено випуск кормів готових для тварин, на 9,7% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 22,6% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, на 27,7% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 37,5% – кетчупу і соусів томатних інших та гірчиці готової, на 66,5% – виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини.

Будівництво

У січні–березні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 808 тис.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

 Транспорт

У січні–березні 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 4,3 тис.т вантажів, що становить 92,7% рівня відповідного періоду 2016р. Вантажооборот зріс в 1,6 раза та склав 2,6 млн.ткм.

Прийняття в експлуатацію житла у Костопільському районі у 2016 році

У 2016р. в районі прийнято в експлуатацію 12305 м.кв. загальної  площі житла, що на 47,0% менше, ніж у 2015р. У сільській місцевості збудовано 7161 м.кв., у тому числі індивідуальними забудовниками 7161 м.кв. Частка району в обласному обсязі прийнятої в експлуатацію загальної площі житла становить 3,8%.

Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2017р. становила          975 осіб. У загальній кількості безробітних 56,9% – жінки, 49,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 40,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2017р. становила 178. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2017р. становив 1611 грн, що дорівнює 50,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Виробництво продукції тваринництва сільськогосподарськими підприємствами  (крім малих) Костопільського району  у січні – квітні 2017 року

 У сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Костопільського району у січні – квітні 2017 року було реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій вазі 415 ц, що на 58,8% більше порівняно з січнем – квітнем 2016 року та вирощено сільськогосподарських тварин у живій вазі 565 ц, на 77,1% більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Кількість сільськогосподарських тварин у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) Костопільського району у січні – квітні 2017 року

На 1 травня 2017 року в аграрних підприємствах (крім малих) Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 577 голів (у тому числі корів – 285), що на 82,0% більше, ніж на 1 травня 2016 року, свиней – 1326 голів, що на 86,2% менше, ніж на 1 травня 2016 року.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВАМИ КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2017 РОКУ

У січні–березні 2017р. підприємствами Костопільського району реалі- зовано промислової продукції (товарів, послуг) на 547,6 млн.грн (6,7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами дія- льності 66,8% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 21,7% – на виробництво гумових і пласт- масових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 6% – на вироб- ництво харчових продуктів, напоїв. У розрахунку на одного жителя району у січні–березні 2017р. реалізо- вано промислової продукції (товарів, послуг) на 8,5 тис.грн, а це п’ята пози- ція серед міст і районів області. Будівельна діяльність у січні–березні 2017 року

 У січні–березні 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 202,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–березня 2016р. становив 124,4%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–березнем 2016р. зросло на 0,6%, зокрема нежитлових – на 1,4%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 1,1%. Зведення інженерних споруд збільшилося в 1,6 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 64% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 15,6% та 20,4%.

Чисельність наявного населення  Костопільського району станом на 1 березня 2017р. становила 64,4 тис. осіб

Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилася на 44 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,2 особи. У січні–лютому 2017р. рівень природного скорочення склав 4,7 особи в розрахунку на 1000 наявного населення. Народжуваність становила 12,3 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 17 померлих на 1000 наявного населення.

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–лютому 2017 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2017р. становила 1162,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2017р. чисельність населення зменшилася на 477 осіб. Природний рух населення області у січні–лютому 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2016р. У січні–лютому 2017р. кількість живонароджених в області була на 256 осіб меншою, ніж у січні–лютому 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,4 до 12,3 немовляти на 1000 наявного населення. Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 13,6 проти 10,8 особи на 1000 наявного населення). У січні–лютому 2017р. кількість померлих була на 45 осіб меншою, ніж у січні–лютому 2016р., рівень смертності зменшився з 14,5 до 14,4 померлих на 1000 наявного населення. Рівень смертності у сільській місцевості в 1,5 раза вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 17,2 проти 11,3 особи на 1000 наявного населення.

Ринок праці Рівненщини на кінець березня 2017 року

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець березня 2017р. становила 16,4 тис. осіб. Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2017р. склав 2,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,6% та 2% відповідно. Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2017р. становила 1650. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 10 осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2017р. становив 1715 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Ринок праці Костопільського району на кінець березня 2017 року

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець березня 2017р. становила 1037 осіб. У загальній кількості безробітних 57,3% – жінки, 49,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 42% – молодь у віці до 35 років. Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2017р. становила 200. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб. Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2017р. становив 1804 грн, що дорівнює 56,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2017 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у березні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%, з початку року – 103,9%. По Рівненській області індекс споживчих цін у березні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%, з початку року – 104,2%. Головне управління статистики у Рівненській області Цінова ситуація на споживчому ринку області у березні 2017 року По області індекс споживчих цін у березні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,8%. На споживчому ринку області у березні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1%. На 5,8–0,1% подорожчали фрукти, шоколад, продукти переробки зернових, хліб, м’ясо птиці, олія соняшникова, цукор, рис, масло, маргарин та інші рослинні жири, кондитерські вироби з цукру, безалкогольні напої, сало, свинина, риба та продукти з риби, сметана. Водночас суттєво подешевшали яйця (на 9,2%). Знизилися ціни на 3,3–0,3% на овочі, молоко, сири, яловичину, макаронні вироби, кисломолочну продукцію. Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,8%, алкогольні напої – на 1,3%. Одяг і взуття подорожчали на 10,4%, зокрема, одяг – на 11,7%, взуття на 8,9%. Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 6,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 30,3% та електроенергії – на 28,1%. Підвищення цін на транспорт на 0,5%, спричинено в основному подорожчанням перевезень залізничним пасажирським транспортом на 2,9%, автодорожнім пасажирським транспортом – на 1,8%, автомобілів – на 0,3%. У сфері зв’язку ціни зросли на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням поштових послуг на 17,1% та мобільного зв’язку на 2,4%. Головне управління статистики у Рівненській області

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у лютому 2017 року становила 5276 грн. (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,6 разів розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн.).

Порівняно з січнем 2017 року розмір заробітної плати збільшився на 1,2%, або на 62 грн., а відносно лютого 2016 року – на 41%, або на 1535 грн.

Реальна заробітна плата у лютому 2017 року порівняно з січнем 2017 року становила 99,9%, порівняно з лютим 2016 року – 122,3%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у лютому 2017 року традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря     (9762 грн.), виробництва меблів (7934 грн.), лісового господарства та лісозаготівель (7593 грн.), виробництва електричного устатковання (7530 грн.), виробництва хімічних речовин  і  хімічної  продукції  (7249 грн.),   фінансової   та     страхової    діяльності

(6842 грн.).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (3961 грн.), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4130 грн.), освіти (4980 грн.) на 24,9–5,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2721 грн.), з надання інших видів послуг (3403 грн.), тимчасового розміщування й організації харчування (3432 грн.), наукових досліджень та розробок (3736 грн.); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (2642 грн.), виробництва гумових і пластмасових виробів (3417 грн.).

Ринок праці Рівненщини

 Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2017р. становила 16,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2017р. склав 2,3% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,6% та 2% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2017р. становила 1410. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 12 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2017р. становив 1671 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн) та у 3,1 раза менше середньої заробітної плати штатного працівника у січні 2017р. (5214 грн).

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні 2017 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2017р. становила 1162,4 тис. осіб. Упродовж січня 2017р. чисельність населення зменшилася на 413 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (345 осіб) та міграційного (68 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем 2016р.

У січні 2017р. кількість живонароджених в області була на 111 осіб меншою, ніж у січні 2016р., рівень народжуваності знизився з 13,5 до 12,3 немовляти на 1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 14 проти 10,5 особи на 1000 наявного населення).

У січні 2017р. кількість померлих була на 39 осіб більшою, ніж у січні 2016р., рівень смертності зріс з 15,5 до 15,8 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 47,2% вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 18,7 проти 12,7 особи на 1000 наявного населення.

Цінова ситуація на споживчому ринку області у лютому 2017 року

 По області індекс споживчих цін у лютому 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,3%.

На споживчому ринку області у лютому 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,2%. На 7,1–0,2% подорожчали яловичина, сметана, фрукти, продукти переробки зернових, кисломолочна продукція, молоко, сири, цукор, масло, свинина, риба та продукти з риби, хліб, кондитерські вироби з цукру, макаронні вироби, шоколад, безалкогольні напої, м’ясо птиці, рис, олія соняшникова, кондитерські вироби з борошна, маргарин та інші рослинні жири. Водночас суттєво подешевшали яйця (на 21,1%). Знизилися ціни на овочі та сало відповідно на 2,3% та 0,6%.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 3,5%, у т.ч. тютюнові вироби – на 8,9%, алкогольні напої – на 0,4%.

Одяг і взуття подешевшали в цілому на 1%, насамперед через зниження цін на взуття на 3,8%. Разом з тим відбулося подорожчання одягу на 1,1%.

Підвищення цін на транспорт на 3,1%, спричинено в основному  подорожчанням перевезень автодорожнім пасажирським транспортом на 9,6%, автомобілів – на 2,7%, палива та мастил – на 1,3%.

Зростання цін у сфері охорони здоров’я на 0,4% відбулося за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 3,4%.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2017 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у лютому 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 101%, з початку року – 102,1%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у лютому 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,3%, з початку року – 102,3%.

 

Діяльність підприємств сфери послуг Костопільського району у 2016 році

У 2016р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив    38,1 млн.грн та в розрахунку на одну особу населення склав 590,5 грн. Населенню реалізовано послуг на 16,9 млн.грн, або 44,5% загального обсягу.

 

Іноземне інвестування в економіку області у 2016 році 

У 2016 році в економіку області іноземними інвесторами вкладено 7,7 млн.дол. США прямих інвестицій (акціонерного капіталу) проти 5,5 млн.дол. у 2015 році.

Надходження прямих інвестицій здійснили інвестори 10 країн світу.

До основних країн-інвесторів, на які припадає 91,2% загального обсягу надходжень інвестицій, належать Велика Британія, Нідерланди, Віргінські острови, Російська Федерація.

Із країн ЄС в економіку області інвестовано 6,2 млн.дол., або 80,4% загального обсягу вкладень.

Найвагоміші обсяги надходжень (95,7%) прямих інвестицій були спрямовані до підприємств промисловості, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності.

Демографічна ситуація в Рівненській області у 2016 році

 Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2017р. становила 1162,7 тис. осіб. Упродовж 2016р. чисельність населення збільшилася на 952 особи.

Збільшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного приросту (1205 осіб), водночас зафіксовано міграційне скорочення (253 особи).

Природний рух населення області у 2016р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з 2015р.

У 2016р. кількість живонароджених в області була на 449 осіб меншою, ніж у 2015р., рівень народжуваності знизився з 13,9 до 13,5 немовляти на     1000 наявного населення.

Народжуваність у сільській місцевості вища, ніж у міських поселеннях (відповідно 15,2 проти 11,6 особи на 1000 наявного населення).

У 2016р. кількість померлих була на 212 осіб меншою, ніж у 2015р., рівень смертності зменшився з 12,7 до 12,5 померлих на 1000 наявного населення.

Рівень смертності у сільській місцевості на 44,6% вищий, ніж у міських поселеннях, і склав відповідно 14,6 проти 10,1 особи на 1000 наявного населення.

У 2016р. в містах Дубно, Вараш та у 8 районах області зафіксовано міграційний приріст населення, а в містах Рівне, Острог, Березнівському, Дубровицькому, Зарічненському, Костопільському, Острозькому, Радивилівському, Рокитнівському та Сарненському районах – міграційне скорочення.

Капітальні інвестиції в економіку області

у січні–грудні 2016 року

 У січні–грудні 2016р. у розвиток економіки області підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 4086,7 млн.грн    капітальних інвестицій, що в порівнянних цінах на 8,8% менше, ніж у відповідному періоді 2015р. та в розрахунку на одну особу населення становить     3521,7 грн.

Переважну частку капітальних інвестицій (99,3% загального обсягу) освоєно в матеріальні активи, з них у будівлі та споруди 55,7%, у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби 40,7%.

Майже половину (48,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 29,4% – кошти населення на будівництво житла, 15,3% – кошти державного та місцевих бюджетів, 3,6% –     кредити банків та інші позики.

Найвагомішу частку капітальних інвестицій освоєно підприємствами промисловості та будівництва (відповідно 29,8% і 25,7%).

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 У 2016р. населенням області сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 895,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 819,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 109,2%.

У грудні 2016р. мали борг за 3 місяці та більше: за централізоване опалення та гаряче водопостачання – 33,9% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 18%, за газопостачання – 14,4%, за централізоване водопостачання та водовідведення – 11,2%, за вивезення побутових відходів – 10,3%.

Соціально-економічне становище Костопільського району

у січні–листопаді 2016 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 листопада  2016р. становила 64,4 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2016р. чисельність населення зменшилася на 134 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 2,5 особи.

Чисельність населення зменшилася за рахунок природного (64 особи) та міграційного (70 осіб) скорочення.

У січні–жовтні 2016р. рівень природного скорочення склав 1,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 12,8 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–листопаді 2016р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 15,3 тис. домогосподарств, що становило 94,5% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 7,1 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2016р. склала 13,2 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 6,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2016р. становив 1859 грн.

Крім того, 2,8 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 5,2 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,5 тис. домогосподарств на загальну суму 4,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у листопаді 2016р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 1881 грн.

У січні–листопаді 2016р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 40,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 25,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 157,4%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець листопада 2016р. склала 794 особи. У загальній кількості безробітних 51,9% – жінки, 50% – особи, які проживають у сільській місцевості, 44,5% – молодь у віці до 35 років

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2016р. становила 152. При цьому, навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

За сприяння Державної служби зайнятості у листопаді 2016р. було працевлаштовано 39 зареєстрованих безробітних.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2016р. становив 1811 грн, що дорівнює 124,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1450 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж листопада 2016р. збільшилася на 33,5%, або на 11 тис.грн, і на 1 грудня 2016р. склала 43,8 тис.грн (дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств і у фізичних осіб-підприємців). Це борг економічно активного підприємства.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–листопаді 2016р. в районі обліковано 539 кримінальних правопорушень, що на 7,8% більше, ніж у січні–листопаді 2015р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 184 – тяжкі та особливо тяжкі (у 2 рази більше, ніж у січні–листопаді 2015р.).

За цей період виявлено 131 особу, яка вчинила злочин.

Сільське господарство

Сільськогосподарськими підприємствами під урожай 2017р. озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 1783 га (у 3,8 раза більше, ніж торік), у т.ч. зернові культури на зерно – на 1703 га (у 5,1 раза більше).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–листопаді 2016р. реалізовано на забій 158 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 15,8% більше порівняно з січнем–листопадом 2015р.

На 1 грудня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 546 голів (на 11,2% менше, ніж на відповідну дату торік), у т.ч. корів – 337 голів (на 13,4% менше); свиней – 1528 голів (на 15,6% менше).

На 1 грудня 2016р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 16,2 тис.т зерна (у 24,3 раза більше, ніж на відповідну дату 2015р.).

Промисловість

У січні–листопаді 2016р. порівняно з відповідним періодом 2015р. підприємствами району збільшено випуск меблів для офісів і підприємств торгівлі у 3 рази, виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих – в 1,8 раза, пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів – на 24,2%, порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити – на 22,3%, деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм – на 21,4%, гранул, щебеню (каменю дробленого), крихти та порошку; гальки, гравію – на 18,1%. Разом з тим на 4,8% зменшено виробництво виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 15,1% – кормів готових для тварин на 15,2% – меблів кухонних, на 21,1% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, на 66,1% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього.

Будівництво

У січні‒листопаді 2016р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 5,7 млн.грн, що становить 0,6% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січнілистопаді 2016р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 15,3 тис.т вантажів, що становить 42,7% рівня відповідного періоду 2015р. Вантажооборот порівняно з січнем–листопадом 2015р. збільшився на 3,1% та склав 6,8 млн.ткм.

Зовнішня торгівля товарами

У січні–жовтні 2016р. експорт товарів становив 29,4 млн.дол. США, імпорт – 20,2 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2015р. експорт збільшився на 18,7%, імпорт скоротився на 3%. Позитивне сальдо склало 9,2 млн.дол.

Зовнішньоторговельні операції товарами проводилися з партнерами 42 країн світу.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі, Республіки Молдова.

Основу товарної структури експорту складали деревина та вироби з деревини, скло та вироби зі скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, Італію.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, пластмаси, полімерні матеріали, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.