Праця Костопільщини

У ІV кварталі 2018 року на підприємствах і організаціях Костопільського району середньооблікова кількість штатних працівників становила 7604 осіб.

За жовтень – грудень 2018 року одному штатному працівнику нараховано середньомісячну заробітну плату в розмірі 8334 грн, що на 10% більше, ніж у ІІІ кварталі 2018 року.

 

Промисловість Костопільщини

За січень 2019 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 289,4 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,3%.

У розрахунку на одну особу населення району у січні 2019 року реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 4,5 тис. грн.

 

Сфера послуг Костопільщини

У 2018р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив     41,1 млн. грн та в розрахунку на одну особу населення склав 642,2 грн.

Для населення реалізовано послуг на 18,9 млн.грн, або 46% загального обсягу.

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2019р. становила                 12,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2019р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,7% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2019р. становила 2137. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2019р. становив 2205 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2019р. становила  750 осіб. У загальній кількості безробітних 61,3% – жінки, 51,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33,9% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2019р. становила 134. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2019р. становив 2192 грн, що дорівнює 52,5% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (4173 грн).

 

Відділ статистики у Костопільському районі є відокремленим підрозділом Головного управління статистики у Рівненській області, що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики в сфері статистики.

Контактні дані:

Адреса: вул. Незалежності, 14, м. Костопіль, Рівненська область, 35000,

тел. (0257) 2-26-04, факс (0257) 2-10-53,

E-mail: kostopil@rv.ukrstat.gov.ua

Розпорядок роботи:

понеділок – четвер: з 9:00 до 18:15

п’ятниця: з 9:00 до 17:00

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00

Начальник відділу:

Прокопчук Олександр Евстафійович

Статистичні дані 2018-2019

Соціально-економічне становище Костопільського району

у січні 2019 року

 

Населення

За попередніми даними чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 63,9 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 280 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 54 особи.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 668 осіб, померлих – 920 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 700 осіб. У загальній кількості безробітних 63,7% – жінки, 53,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 31,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 128. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2427 грн, що дорівнює 58,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2018р. становила 8334 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що у 2,2 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. 3723 грн).

Порівняно з IV кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 38,4%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2018р. на 0,1%, або на 13 грн, перевищив середньообласний рівень (8321 грн).

 

Соціальний захист

У січні 2019р. субсидії на оплату житлово-комунальних послуг призначено 916 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 349 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2019р. склала 609,9 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 254,4 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2019р. становив 665,8 грн.

 

 

 

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 896,0 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 13% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 13,9 тис.грн капітальних інвестицій.

 

Будівництво

У січні 2019р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 96 тис.грн, що становить 0,1% загальнообласного обсягу.

У 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 17,1 тис.м2 загальної площі житла (по житлових будівлях нового будівництва), що на 29,6% більше, ніж у 2017р.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла склала 5,4%.

 

Транспорт

У січні 2019р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 16,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1,4 млн.ткм, що у 15,8 раза і 2,2 раза перевищило рівень січня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2018р. експорт товарів становив 53,3 млн.дол. США, імпорт – 39,4 млн.дол. Порівняно з 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 31,3% і 37,9%. Позитивне сальдо становило 13,9 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі, Молдови, Італії, Естонії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, Італію, Китай, Литву.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, продукція хімічної та пов’язаних з нею галузей промисловості, керамічні вироби.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2018р. становив 5,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 90,6 дол.

 

Демографічна ситуація в Рівненській області у 2018 році

 Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 1157,3 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення зменшилася на 3346 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (1148 осіб) та міграційного (2198 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з 2017р. Кількість живонароджених у 2018р. становила 13380 осіб, померлих – 14528 осіб.

 Демографічна ситуація у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2019р. становила 63,9 тис. осіб. Упродовж 2018р. чисельність населення скоротилась на 280 осіб.

Порівняно із 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 54 особи.

Кількість живонароджених у 2018р. становила 668 осіб, померлих – 920 осіб.

 Капітальні інвестиції в економіку області у січні–грудні 2018 року

 У січні–грудні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 6889,1 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 8,7% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 42,2%, у будівлі та споруди – 54,5%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 44,3% складають власні кошти підприємств та організацій, 20,3% – кошти населення на будівництво житла, 18,7% – кошти державного та місцевих бюджетів, 10,9% – кредити банків та інші позики.

Підприємствами промисловості освоєно 28,2% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 26%, сільського, лісового та рибного господарства – 16,7%.

Реалізація промислової продукції

 підприємствами Костопільського району

у 2018 році

Підприємствами Костопільського району у 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 3260,3 млн.грн (8,7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 70% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 20,8% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,1% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2,4% – на добувну промисловість і розроблення кар’єрів. У розрахунку на одного жителя району у 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 50,7 тис.грн, а це третя позиція серед міст і районів області.

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець січня 2019р. становила 12,4 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець січня 2019р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,9% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 1702. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2354 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2019р. становила 700 осіб. У загальній кількості безробітних 63,7% – жінки, 53,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 31,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2019р. становила 128. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2019р. становив 2427 грн, що дорівнює 58,2% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2019р. – 4173 грн).

Цінова ситуація на споживчому ринку області

Індекс споживчих цін в січні 2019р. порівняно з попереднім місяцем по області становив 100,9%, по Україні – 101%.

На споживчому ринку області у січні 2019р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,7%. Найбільше подорожчали овочі (на 13,9%). На 4,9–0,1% зросли ціни на фрукти, масло, м’ясо птиці, яловичину, макаронні вироби, сири, безалкогольні напої, інші продукти переробки зернових, рис, шоколад, хліб, молоко, кондитерські вироби з борошна, кисломолочну продукцію, сало, цукор, сметану, олію соняшникову, свинину. Водночас на 4,2% подешевшали маргарин та інші рослинні жири, на 1,7% – яйця.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,5%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,4%.

Одяг і взуття подешевшали на 3,8%, зокрема, одяг – на 4,2%, взуття – на 3,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 2,2% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів (цін) на скраплений газ на 19,2%, гарячу воду – на 15,8%, опалення – на 13,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1%, що пов’язано із подорожчанням послуг лікарень на 3,2%, амбулаторних послуг – на 2,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,5%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,1% зумовлено здешевленням палива та мастил на 6%. Разом з тим на 3,5% подорожчали транспортні послуги.

У сфері зв’язку ціни зросли на 2,6%, що пов’язано з подорожчанням місцевого телефонного зв’язку на 17,3%, поштових послуг – на 14,3%, Інтернету – на 4,2%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 0,5%, зокрема домашній текстиль – на 0,8%, меблі та предмети обстановки, килими та інші види покриттів – на 0,7%.

У сфері відпочинку і культури ціни знизилися на 0,9%, що зумовлено здешевленням вартості туристичних послуг – на 8,6%, аудіотехніки, фотоапаратури та обладнання для обробки інформації – на 1,9%, газет, книжок та канцелярських товарів – на 0,5%.

Соціально-економічне становище Костопільського району у 2018 році

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 63,9 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення скоротилась на 214 осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 21 особу.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2018р. становила 624 особи, померлих – 832 особи.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець грудня 2018р. становила 675 осіб. У загальній кількості безробітних 63,4% – жінки, 52,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33,5% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2018р. становила 137. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2018р. становив 2347 грн, що дорівнює 63% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

Соціальний захист

У 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 11,3 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 4,4 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у 2018р. склала 6 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2018р. становив 657,8 грн.

Крім того, 2,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6,3 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,9 тис. домогосподарств на суму 5,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у грудні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2273,1 грн.

У 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 69,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 82,9 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 84,2%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у 2018р. в районі обліковано 535 кримінальних правопорушень, що на 6,6% менше, ніж у 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 244 – тяжкі та особливо тяжкі (на 36,3% більше, ніж у 2017р.).

За цей період виявлено 204 особи, які вчинили злочини.

Сільське господарство

За попередніми даними, валовий збір зернових і зернобобових культур у 2018р. становив 14,9 тис.т (у масі після доробки), а їх середня врожайність – 29,2 ц з 1 га. Порівняно з 2017р. виробництво зерна скоротилося на 37% (на 8,8 тис.т).

В аграрних підприємствах (крім малих) у 2018р. реалізовано на забій 143 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 8,7% менше, ніж у 2017р.

На 1 січня 2019р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 454 голови (на 23,4% менше, ніж на відповідну дату 2018р.), у т.ч. корів – 177 голів (на 34,9% менше); свиней – 1563 голови (на 9,8% більше).

Промисловість

У 2018р. порівняно з 2017р. підприємствами району у 3,9 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 12,4% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 3,9% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, у 2,8 раза – кетчупу і соусів томатних інших, на 13,8% – виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), на 11,5% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 4% зменшився випуск фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 8% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 46,6% – меблів дерев’яних для офісів.

Будівництво

У 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 6,9 млн.грн, що становить 0,3% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 16,3 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10,7 млн.ткм, що становить відповідно 78,1% і 97,9% рівня 2017р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–листопаді 2018р. експорт товарів становив 48,8 млн.дол. США, імпорт – 35,2 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 29,3% і 33,2%. Позитивне сальдо становило 13,6 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі, Молдови, Італії, Естонії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, Італію, Китай, Литву.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, керамічні вироби.

 Промисловість Костопільщини

За 2018 рік підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 3260,3 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,7%.

У розрахунку на одну особу населення району у 2018 році реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 20,7 тис. грн.

 Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

На Рівненщині у 2018р. населенням області сплачено за житлово–комунальні послуги 1345,8 млн.грн (83,4% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 884,3 млн.грн.

На кінець грудня 2018р. заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води становила 167,4 млн.грн, за постачання природного газу – 102,1 млн.грн, за постачання електричної енергії – 81,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 49,9 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 40,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів –     14 млн.грн.

 Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2018р. становила 9558 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,6 раза розмір мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. –     3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 70,60 грн.

Порівняно з листопадом 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 25,1%, або на 1921 грн, а відносно грудня 2017р. – на 24,5%, або на 1882 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) збільшилася порівняно з листопадом 2018р. на 24,4%, а відносно грудня 2017р. – на 13,9%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у грудні 2018р. традиційно були працівники фінансової та страхової діяльності (15641 грн), лісового господарства та лісозаготівель (13453 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (12953 грн), організацій, зайнятих операціями з нерухомим майном (12154 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (27021 грн), з виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції (14003 грн), виробництва електричного устатковання (12340 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (6709 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (6991 грн), освіти (7713 грн) на 29,8 – 19,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3739 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4512 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4969 грн).

 Стан злочинності в Рівненській області

у 2018 році

За повідомленням прокуратури протягом 2018р. обліковано 10273 кримінальні правопорушення, що на 10% менше, ніж у 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,6% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів у 2018р. становила 7146 осіб. Найбільша кількість потерпілих (66%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 3971 та 748 осіб.

Серед 2946 виявлених осіб, які вчинили злочин, 30% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 62,4% мали незняту або непогашену судимість, 8,5% вчинили злочин у групі, 8% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,5% – жінки; 4% – неповнолітні.

Демографічна ситуація в Рівненській області у січні–листопаді 2018 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 1157,8 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення зменшилася на 2825 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно 751 та 2074 особи).

Природний рух населення області у січні–листопаді 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–листопадом 2017р. Кількість живонароджених у січні–листопаді 2018р. становила 12452 особи, померлих – 13203 особи.

Демографічна ситуація у Костопільському районі

 

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 грудня 2018р. становила 63,9 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2018р. чисельність населення скоротилась на 214 осіб.

Порівняно із січнем–листопадом 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 21 особу.

Кількість живонароджених у січні–листопаді 2018р. становила 624 особи, померлих – 832 особи.

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2018р. становила 7637 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52,13 грн.

Порівняно з жовтнем 2018р. номінальна заробітна плата зменшилася на 1,7%, або на 133 грн, а відносно листопада 2017р. збільшилася на 22,7%, або на 1414 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з жовтнем 2018р. зменшилася на 3,3%, а відносно листопада 2017р. збільшилася на 11,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у листопаді 2018р. традиційно були працівники лісового господарства та лісозаготівель (11660 грн), фінансової та страхової діяльності (10575 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (10071 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16361 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції       (10292 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (10184 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5378 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5500 грн), освіти (6482 грн) на 29,6 – 15,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3719 грн), тимчасового розміщування й організації харчування       (4215 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4776 грн).

 

Промисловість Костопільщини

За січень – листопад 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 2983,7 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,9 %.

У розрахунку на одну особу населення району у січні – листопаді 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 46,4 тис. грн.

 

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2018р. становила 7637 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52,13 грн.

Порівняно з жовтнем 2018р. номінальна заробітна плата зменшилася на 1,7%, або на 133 грн, а відносно листопада 2017р. збільшилася на 22,7%, або на 1414 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з жовтнем 2018р. зменшилася на 3,3%, а відносно листопада 2017р. збільшилася на 11,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у листопаді 2018р. традиційно були працівники лісового господарства та лісозаготівель (11660 грн), фінансової та страхової діяльності (10575 грн), державного управління й оборони; обов’язкового соціального страхування (10071 грн); серед промислових видів діяльності – працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (16361 грн), виробництва іншої неметалевої мінеральної продукції       (10292 грн), добувної промисловості і розроблення кар’єрів (10184 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5378 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5500 грн), освіти (6482 грн) на 29,6 – 15,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3719 грн), тимчасового розміщування й організації харчування       (4215 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4776 грн).

 

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у грудні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року – 109,8%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,6%, з початку року – 109,3%.

 

Цінова ситуація на споживчому ринку області у грудні 2018 року

По області індекс споживчих цін у грудні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,6%.

На споживчому ринку області у грудні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,5%. Найбільше подорожчали овочі (на 19,3%). На 4,1–0,1% зросли ціни на молоко, масло, сири, кондитерські вироби з цукру, хліб, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з борошна, сметану, сало, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, макаронні вироби, шоколад, маргарин та інші рослинні жири. Водночас на 4,2–0,1% подешевшали птиця, яловичина, яйця, цукор, свинина, інші продукти переробки зернових, рис, фрукти, олія соняшникова.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. тютюнові вироби – на 1,7%, алкогольні напої – на 0,5%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення тарифів (цін) на гарячу воду, опалення на 2,2%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 1,9%, скраплений газ – на 1,5%, утримання та ремонт житла – на 0,1%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,8%, що пов’язано в першу чергу із подорожчанням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,9%, амбулаторних послуг – на 0,7%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1,7% зумовлено здешевленням палива та мастил на 5,6%, вартості автомобілів – на 1,8%. Водночас на 3,5% подорожчав проїзд у автодорожньому пасажирському транспорті.

У сфері зв’язку ціни зросли на 0,2%, що пов’язано з подорожчанням мобільного зв’язку на 1,7%.

 

Соціально-економічне становище Костопільського району

у січні–листопаді 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 листопада 2018р. становила 64 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2018р. чисельність населення скоротилась на 161 особу.

Порівняно із січнем–жовтнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 20 осіб.

Кількість живонароджених у січні–жовтні 2018р. становила 580 осіб, померлих – 750 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець листопада 2018р. становила 616 осіб. У загальній кількості безробітних 65,3% – жінки, 49,2% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2018р. становила 174. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2018р. становив 1989 грн, що дорівнює 53,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж листопада 2018р. збільшилася у 2 рази, або на 127,6 тис.грн, і на 1 грудня 2018р. становила 251,6 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

Соціальний захист

У січні–листопаді 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 10,2 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 4 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–листопаді 2018р. склала 5,2 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,6 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2018р. становив 791,6 грн.

Крім того, 2,1 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6,3 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,9 тис. домогосподарств на суму 5,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у листопаді 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 5084,6 грн.

У січні–листопаді 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 60,6 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 63,6 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 95,1%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–листопаді 2018р. в районі обліковано 502 кримінальні правопорушення, що на 14% менше, ніж у січні–листопаді 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 212 – тяжкі та особливо тяжкі (на 31,7% більше, ніж у січні–листопаді 2017р.).

За цей період виявлено 188 осіб, які вчинили злочини.

Сільське господарство

Сільськогосподарськими підприємствами під урожай 2019р. озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 3515 га (на 7,3% менше, ніж під урожай 2018р.).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–листопаді 2018р. реалізовано на забій 128 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 12,5% менше порівняно з січнем–листопадом 2017р.

На 1 грудня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 483 голови (на 17,6% менше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 172 голови (на 36,8% менше); свиней – 1521 голову (на 5,1% більше).

У січні–листопаді 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 8,3 тис.т зернових та зернобобових культур (на 72,1% менше рівня січня–листопада 2017р.), 1125,3 т насіння олійних культур (у 10,2 раза більше), 152,2 т тварин сільськогосподарських живих (на 3,8% більше). Середня ціна реалізації вказаних видів продукції зросла відповідно на 12,2%, 1,8% і 26,1%.

Промисловість

У січні–листопаді 2018р. порівняно з відповідним періодом 2017р. підприємствами району у 3,3 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 10,8% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 4,6% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, у 2,2 раза – кетчупу і соусів томатних інших, на 11,1% – виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки та страв готових), на 9% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 6,2% зменшився випуск маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 8,6% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 41,8% – меблів дерев’яних для офісів.

Будівництво

У січні–листопаді 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 6,1 млн.грн, що становить 0,3% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–листопаді 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 15 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 9,7 млн.ткм, що становить відповідно 77,5% і 97,3% рівня січнялистопада 2017р.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2018р. експорт товарів становив 45,6 млн.дол. США, імпорт – 32,6 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 32,9% і 37,9%. Позитивне сальдо становило 13 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Естонії, Білорусі, Молдови, Італії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Італію, Німеччину, Китай, Литву.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, керамічні вироби.

 

Ринок праці Костопільського району

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець грудня 2018р. становила 675 осіб. У загальній кількості безробітних 63,4% – жінки, 52,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33,5% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2018р. становила 137. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2018р. становив 2347 грн, що дорівнює 63% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

 

Ринок праці Рівненщини

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець грудня 2018р. становила                 12 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2018р. склав 1,7% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 1,8% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2018р. становила 1315. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 9 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2018р. становив 2188 грн, що в 1,7 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2018р. – 3723 грн).

 

Підсумки роботи транспорту

у 2018 році

 

У 2018р. усіма видами транспорту перевезено 11,1 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10,3 млрд.ткм, а це відповідно на 14,8% і 6,2% менше, ніж у 2017р.

Обсяг перевезення вантажів автомобільним транспортом зріс на 1,3% і становив 2,7 млн.т.

Послугами пасажирського транспорту у 2018р. скористалися 131,5 млн. пасажирів, пасажирооборот склав 2,2 млрд.пас.км, що становить відповідно 92,9% і 82,3% рівня 2017р.

Частка автомобільного транспорту у загальному обсязі пасажирських перевезень становила 68,7%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися  90,4 млн. пасажирів, з них більш як три чверті перевезено фізичними особами-підприємцями.

Міський електротранспорт обрали 36,1 млн. пасажирів, що на 2,6% перевищило рівень 2017р.

 

Про надання населенню області субсидій

 

На Рівненщині у грудні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 110,9 тис. домогосподарств (29,5% від загальної кількості домогосподарств області).

У 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 139,2 тис. домогосподарств. Порівняно з 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилася в 1,7 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2018р. становила 91,5 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2018р. склав 948,3 грн.

Крім того, 29,4 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 89,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у грудні 2018р. склав 2497,6 грн.

 

Виробництво продукції твариннництва

у Костопільському районі 

 

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у січні – листопаді 2018 року було реалізовано на забій сільськогосподарських тварин у живій масі 143 т, що становить 91,3 у порівнянні до січня – листопада 2017 року.

 

Стан тваринництва

Костопільського району

 

Станом на 1 січня 2018 року у сільськогосподарських підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 454 голови (на 23,4 менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 177 голів (на 34,9 менше), свиней – 1563 голови (на 9,8 більше).

 

 Детальніше