Відділ статистики у Костопільському районі
Відділ статистики у Костопільському районі є відокремленим підрозділом Головного управління статистики у Рівненській області, що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики в сфері статистики.

Контактні дані:

Адреса: вул. Незалежності, 14, м. Костопіль, Рівненська область, 35000,

тел. (0257) 2-26-04, факс (0257) 2-10-53,  0975773186

E-mail: kostopil@rv.ukrstat.gov.ua

 Начальник відділу:

Прокопчук Олександр Евстафійович

 Розпорядок роботи:

понеділок – четвер: з 9:00 до 18:15

п’ятниця: з 9:00 до 17:00

Обідня перерва: з 13:00 до 14:00

Статистичні дані 2017 - 2018

Демографічна ситуація в Рівненській області

у січні – червні 2018 року

         Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 липня 2018р. становила 1159,2 тис. осіб. Упродовж січня–червня 2018р. чисельність населення скоротилась на 1441 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 906 та 535 осіб).

Природний рух населення області у січні–червні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–червнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–червні 2018р. становила 6477 осіб, померлих – 7383 особи.

         Демографічна ситуація у Костопільському районі

Чисельність наявного населення Костопільського району, за оцінкою, на 1 липня 2018 р. становила 64 128 осіб, у тому числі міські поселення -31,4 тис. осіб та сільська місцевість – 32,7 тис. осіб.

Зменшення чисельності населення району у порівнянні з січнем – червнем 2017 року відбулося за рахунок природного скорочення (38 осіб).

Природний рух населення району у січні – червні 2018 року характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно  з січнем – червнем 2017 року, а механічний рух – міграційним приростом.

Діяльність підприємств сфери послуг Костопільського району

   У ІІ кварталі 2018 року обсяг послуг (у ринкових цінах), реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг Костопільського району, становив 9781,3 тис.грн. Сума послуг, реалізованих населенню, становила 4589,3 тис.грн., що складає 46,9 загального обсягу.

 

Стан тваринництва

Костопільського району

Станом на 1 серпня 2018 року в аграрних підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 513 голів (на 13,8% менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 162 голови (на 41,3% менше), свиней – 1322 голови (на 5% менше).

                      Реалізація продукції тваринництва

          у Костопільському районі

  У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні – липні 2018 року було реалізовано живих сільськогосподарських тварин 76,6 т, що становить 75,5% до січня – липня 2017 року. У тому числі було реалізовано ВРХ – 1,0 т (середня ціна реалізації – 30,0 грн/кг), свиней – 75,6 т (середня ціна реалізації – 39,4 г

 Виробництво продукції рослинництва

                      у Костопільському районі

У аграрних підприємствах  Костопільського району станом на 1 серпня 2018 року було вироблено у початково оприбуткованій масі 6,5 тис.ц культур зернових та зернобобових, що становить 49,5 у порівнянні до 1 серпня 2017 року. Урожайність даних культур становить 14,0 ц з 1 га зібраної площі, що 54,7 менше, ніж на відповідну дату 2017 року.

 

Реалізація продукції рослинництва

у Костопільському районі

 

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у січні – липні 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових  3785,9 т. Середня ціна реалізації даних культур становить 3173,5 грн за тонну.

 

                        Капітальні інвестиції в економіку області у січні−червні 2018 року

 У січні–червні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 2574,9 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах на 34,9% більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 51,3%, у будівлі та споруди – 45,3%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 46,2% складають власні кошти підприємств та організацій, 21% – кошти населення на будівництво житла, 18,3% – кредити банків та інші позики, 8,5% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Підприємствами промисловості освоєно 37,8% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 27,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 16,2%.

Капітальні інвестиції у Костопільському районі

У січні – червні 2018 року підприємствами та організаціями Костопільського району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 516,3 млн.грн, що складає 20,1 загального обсягу. В розрахунку на одну особу населення це становить 8,0 тис.грн.

 Будівництво житла на Рівненщині у січні–червні 2018 року

У січні–червні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 114,8 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 49,3% менше, ніж у січні–червні 2017р.

Із загальної площі житла 88,2% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,8% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 65,3 тис.м2 загальної площі житла (56,9% загального обсягу), у міських поселеннях – 49,5 тис.м2 (43,1%).

Протягом січня–червня 2018р. в області прийнято в експлуатацію         972 квартири. Середній розмір квартири становив 118,12 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 129,63 м2, у міських поселеннях – 105,73 м2.

  Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець липня 2018р. становила         661 особу. У загальній кількості безробітних 61,3% – жінки, 51,7% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2018р. становила 209. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2018р. становив 1678 грн, що дорівнює 54,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 До Дня будівельника

 У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 781,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–червня 2017р. становив 118,9%.

Будівництво будівель порівняно з січнем–червнем 2017р. зменшилося на 4,6%, зокрема житлових – на 26%. При цьому обсяги будівництва нежитлових будівель зросли на 4,5%, інженерних споруд – в 1,5 раза.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 76,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 8,2% та 15,3%.

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 68,4 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 30,9% менше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину нового житла (88,4% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,6% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 27,3 тис.м2 житла (39,9% загального обсягу нового будівництва), у сільській місцевості – 41,1 тис.м(60,1%).

Протягом січня–березня 2018р. в області прийнято в експлуатацію 580 квартир. Середній розмір квартири становив 118 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 133,6 м2, у міських поселеннях – 100,3 м2.

                            Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у червні 2018р. становила 7781 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,1 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 62,93 грн.

Порівняно з травнем 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 9,3%, або на 663 грн, а відносно червня 2017р. – на 23,1%, або на 1462 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з травнем 2018р. збільшилася на 9,3%, а відносно червня 2017р. – на 11,4%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у червні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (13685 грн), лісового господарства та лісозаготівель (13391 грн), фінансової та страхової діяльності (10578 грн), державного управління й оборони; обов′язкового соціального страхування (10548 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5442 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5557 грн) відповідно на 30,1% та 28,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3967 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4133 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4953 грн).

 

                                      Ринок праці Рівненщини

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець липня 2018р. становила         12,6 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець липня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець липня 2018р. становила 2358. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у липні 2018р. становив 2033 грн, що в 1,8 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

 

На Рівненщині у січні–червні 2018р. населенням області сплачено за житлово–комунальні послуги 734 млн.грн (95,7% нарахованих за цей період сум), за постачання електричної енергії – 411 млн.грн.

На кінець червня 2018р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої  води – 102,5 млн.грн, за постачання електричної енергії – 72,3 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 45,9 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 37,6 млн.грн, за вивезення побутових відходів – 11 млн.грн.

Водночас нараховані у червні 2018р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг) організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг (на 45,6 млн.грн).

 

Реалізація промислової продукції 

 

У січні–червні 2018р. підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1486,6 млн.грн (8,7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 69,2% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 21,4% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2% – на добувну промисловість і розроблення кар’єрів. У розрахунку на одного жителя району у січні–червні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,1 тис.грн, а це четверта позиція серед міст і районів області.

 

Цінова ситуація на споживчому ринку області у липні 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у липні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,7%.

На споживчому ринку області в липні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,9%. Найбільше (на 12,2-6,4%) подешевшали овочі, фрукти та яйця. На 1,7-0,1% знизилися ціни на маргарин та інші рослинні жири, молоко, сметану, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, масло, безалкогольні напої, свинину. Водночас на 2,4–0,1% подорожчали рис, шоколад, макаронні вироби, олія соняшникова, сало, інші продукти переробки зернових, цукор, м’ясо птиці, яловичина, хліб, сири, кондитерські вироби з борошна, кисломолочна продукція.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,8%, що  пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,8% та алкогольних напоїв – на 0,4%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива протягом місяця не змінювалися.

У сфері охорони здоров’я ціни знизилися на 0,3%, що пов’язано в першу чергу із здешевленням амбулаторних послуг на 0,5% та фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,3%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 0,6% в основному зумовлено здешевленням вартості автомобілів на 3,4% і палива та мастила – на 0,3%. Разом з тим, зросла вартість проїзду у залізничному пасажирському транспорті на 4,1% та в автодорожньому пасажирському транспорті – на 0,4%.

 

Стан злочинності в Рівненській області

у січні–червні 2018 року

 

За повідомленням прокуратури протягом січня–червня 2018р. обліковано 5767 кримінальних правопорушень, що на 16,9% менше, ніж у січні–червні 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33,2% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–червні 2018р. становила 3865 осіб. Найбільша кількість потерпілих (66,3%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 2180 та 383 особи.

Серед 1290 виявлених осіб, які вчинили злочини, 32,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 65,5% мали незняту або непогашену судимість, 9,1% вчинили злочин у групі, 7,8% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,8% – жінки; 3,3% – неповнолітні.

 

 Площі посівів сільськогосподарських культур під урожай 2018 року

 

Загальна площа посівів сільськогосподарських культур сільгосппідприємствами Костопільського району під урожай 2018 року становить 8356,3 га, (99,8% до минулого року).

Культури зернові та зернобобові зайняли площу у  4918,6 га .З них, пшениця – 845,8 га, жито  – 2386,6 га, кукурудза на зерно – 1262,1 га . Технічними культурами було засіяно площу у 2776,6 га (149,2% до минулорічного показника); картоплею – 17 га (224,2%); кормовими культурами – 644,1 га (144,8%  до попереднього року).

 

                   Посівні площі сільськогосподарських культур

під урожай 2018 року

 

Під урожай 2018р. в області cільськогосподарські культури посіяно на площі 576,9 тис.га, з них в аграрних підприємствах – на 284,6 тис.га (49,3% загальних площ), у господарствах населення – на 292,3 тис.га (50,7%).

Порівняно з попереднім роком площа під культурами сільськогосподарськими збільшилася на 10,3 тис.га, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах зросла на 10,6 тис.га, у господарствах населення скоротилася на 0,3 тис.га.

Під культури зернові та зернобобові відведено 264,1 тис.га, що на 0,8% менше, ніж торік. Серед культур зернових розширено площі під культурами зернобобовими (на 20,9%), ячменем (на 3,3%), пшеницею (на 2,4%), водночас скорочено посіви гречки (на 36,7%), кукурудзи на зерно (на 7,5%), жита (на 2,5%), вівса (на 2,1%).

Загальну площу під культурами технічними збільшено на 15,4 тис.га (на 12,3%), зокрема під ріпаком – на 8 тис.га (на 46,4%), під соєю – на 7,9 тис.га (на 12%), під соняшником – на 0,1 тис.га (на 0,4%). Разом з тим посіви буряка цукрового (фабричного) скорочено на 0,6 тис.га (на 3,9%).

Площа під коренеплодами та бульбоплодами, культурами овочевими зменшилася порівняно з 2017р. на 0,2 тис.га (на 0,2%), під культурами кормовими – на 2,8 тис.га (на 3%).

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у липні 2018 року

 

 

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у липні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 99,3%, з початку року – 103,6%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у липні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 99,7%, з початку року – 103,2%.

Реалізація промислової продукції  підприємствами

Костопільського району у січні–червні 2018 року

 

У січні–червні 2018р. підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1486,6 млн.грн (8,7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 69,2% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 21,4% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 4,4% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2% – на добувну промисловість і розроблення кар’єрів. У розрахунку на одного жителя району у січні–червні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 23,1 тис.грн, а це четверта позиція серед міст і районів області.

Соціально-економічне становище Костопільського району

у січні–червні 2018 року

 

Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2018р. чисельність населення скоротилась на 12 осіб.

Порівняно із січнем–травнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 44 особи.

Кількість живонароджених у січні–травні 2018р. становила 261 особу, померлих – 385 осіб.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець червня 2018р. становила 718 осіб. У загальній кількості безробітних 62,4% – жінки, 50,4% – особи, які проживають у сільській місцевості, 33,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2018р. становила 185. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2018р. становив 2011 грн, що дорівнює 54% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Упродовж червня 2018р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати і на 1 липня 2018р. становила 48,2 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 

Соціальний захист

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 4,4 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–червні 2018р. склала 949,7 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 263,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2018р. становив 226,4 грн.

Крім того, 2 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 6 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств на суму 5,4 млн.грн. Середній розмір призначеної у червні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2997,7 грн.

У січні–червні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 37,8 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 35,2 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 107,6%.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–червні 2018р. в районі обліковано 261 кримінальне правопорушення, що на 18,2% менше, ніж у січні–червні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 109 – тяжкі та особливо тяжкі (на 21,1% більше, ніж у січні–червні 2017р.).

За цей період виявлено 92 особи, які вчинили злочини.

 

Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2018р. сільськогосподарські культури посіяно на площі 8356,3 га, що на 0,2% менше, ніж у 2017р., у т.ч. зернові та зернобобові культури – на 4918,6 га (на18,9% менше), технічні культури – на 2776,6 га (на 49,2% більше), картоплю – на 17 га (у 2,2 раза більше), кормові культури – на 644,1 га (на 44,8% більше).

Серед зернових культур розширено площі під житом (у 2,3 раза), водночас скорочено посіви пшениці (на 5,7%), вівса (на 15,9%), кукурудзи на зерно (на 60,4%), культур зернобобових (на 78%).

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–червні 2018р. реалізовано на забій 51 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 47,5% менше порівняно з січнем–червнем 2017р.

На 1 липня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 503 голови (на 14,5% менше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 164 голови (на 38,6% менше); свиней – 1529 голів (на 15% більше).

У січні–червні 2018р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 67,5 т тварин сільськогосподарських живих (на 29,3% менше, ніж у січні–червні попереднього року). Середня ціна їх реалізації зросла на 43,5%.

 

Промисловість

У січні–червні 2018р. порівняно з січнем–червнем 2017р. підприємствами району в 1,6 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 40% – кетчупу і соусів томатних інших, на 2,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших; на рівні відповідного періоду попереднього року вироблено каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію). Разом з тим на 6,7% зменшився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв), на 28% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 9,8% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 15% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 41,8% – меблів дерев’яних для офісів.

 

Будівництво

У січні–червні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 5,6 млн.грн, що становить 0,7% загальнообласного обсягу.

 

Транспорт

У січні–червні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 7,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 4,7 млн.ткм, що становить відповідно 90,5% і 94,8% рівня січня–червня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–травні 2018р. експорт товарів становив 22,9 млн.дол. США, імпорт – 13,6 млн.дол. Порівняно з січнем–травнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 31,6% і 16,9%. Позитивне сальдо становило 9,3 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Естонії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, Китай.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, скло та вироби із скла.

 

Демографічна ситуація

у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення Костопільського району, за оцінкою, на 1 червня 2018 р. становила 64,1 тис. осіб.

Природний рух населення району у січні – травні 2018 р. характеризувався природнім скороченням: кількість померлих (385 осіб) більше, ніж кількість живонароджених (261 осіб) на 124 особи. Також протягом даного періоду у районі померла 1 дитина у віці до 1 року.

 

Демографічна ситуація в Рівненській області

у січні–травні 2018 року

 Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 червня 2018р. становила 1159,4 тис. осіб. Упродовж січня–травня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1286 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (872 особи) та міграційного (414 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні–травні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–травнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–травні 2018р. становила 5441 особу,                  померлих – 6313 осіб.     

 Охорона навколишнього середовища

у  2017 році

 Сума витрат на охорону навколишнього природного середовища у підприємствами та організаціями Костопільського району у 2017 році становила 12961,5 тис.грн. У тому числі 286,5 тис.грн – капітальні інвестиції та 12675,0 тис.грн – поточні витрати на охорону навколишнього середовища.

 Прийняття в експлуатацію житла

 У січні – березні 2018 року у Костопільському районі прийнято в експлуатацію 4552 м2 загальної  площі житла по житлових будівлях нового будівництва, що становить 174,8% до січня – березня 2017 року.

 

Реалізація продукції тваринництва

у Костопільському районі

 У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району у січні – червні 2018 року було реалізовано (у живій масі) сільськогосподарських тварин усіх видів 67,5 т (на 29,3% більше, ніж за січень-червень 2017 року ), у тому числі свиней – 66,5 т (на 32,5% більше).

Середня ціна реалізації сільськогосподарських тварин (у живій масі) становила  39,3 тис за тонну, що становить 143,5% до відповідного періоду попереднього року.

Реалізація продукції рослинництва

у Костопільському районі

 У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району у січні – червні 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових 3030,7 т.

 Середня ціна реалізації становила 3104,2 грн за одну тонну.

Стан тваринництва

Костопільського району

Станом на 1 липня 2018 року в аграрних підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 503 голови (на 14,5% менше, ніж на відповідну дату минулого року), у тому числі корів – 164 голови (на 38,6% менше), свиней – 1529 голів (на 15% більше).

Будівельна діяльність у січнічервні 2018 року

 У січні–червні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 781,8 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–червня 2017р. становив 118,9%.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року будівництво будівель зменшилося на 4,6%, зокрема житлових – на 26%. При цьому обсяги будівництва інженерних споруд зросли в 1,5 раза, нежитлових будівель – на 4,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 76,5% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 8,2% та 15,3%.

Про надання населенню області субсидій

На Рівненщині у червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг отримали 43,9 тис. домогосподарств (11,7% від загальної кількості домогосподарств області).

У січні–червні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 49 тис. домогосподарств. Порівняно з січнем–червнем 2017р. кількість таких домогосподарств зменшилася в 1,8 раза.

Сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у січні–червні 2018р. становила 14,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у червні 2018р. склав 131 грн.

Крім того, 26,3 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 80,6 млн.грн.

Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у червні 2018р. склав 3317 грн.

Підсумки роботи транспорту

у січні–червні 2018 року

 

У січні–червні 2018р. усіма видами транспорту перевезено 5442,7 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 5068,1 млн.ткм, а це відповідно на 13% та 6,1% менше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Обсяг перевезення вантажів автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) зменшився на 10,5% і становив 1109,4 тис.т.

Послугами пасажирського транспорту у січні–червні 2018р. скористалися 66,4 млн. пасажирів, або на 6,8% менше, ніж у січні–червні 2017р. Пасажирооборот склав 1107,8 млн.пас.км (на 16,1% менше).

Частка автомобільного транспорту у загальному обсязі пасажирських перевезень становила 67,5%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися  44,8 млн. пасажирів, з них більш як три чверті перевезено фізичними особами-підприємцями.

Міський електротранспорт обрали 18,9 млн. пасажирів, що на 9,7% більше, ніж у січні–червні попереднього року.

 

Ринок праці Рівненщини

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець червня 2018р. становила 12,8 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець червня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,0% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець червня 2018р. становила 2220. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у червні 2018р. становив 1967 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Реалізація продукції рослинництва

Аграрними підприємствами  Костопільського району у січні-травні 2018 року було реалізовано культур зернових та зернобобових 2734,9 т. Середня ціна реалізації 3096,7 грн за тонну.

Реалізація продукції тваринництва

 Сільськогосподарськими підприємствами  Костопільського району у січні-травні 2018 року було реалізовано тварин сільськогосподарських живих 58,7 т, що складає 133,1 до січня-травня 2017 року. Середня ціна реалізації 39,4 тис. грн за тонну, що на 45,4 більше, ніж в аналогічному періоді попереднього року. У тому числі було реалізовано ВРХ 1,0 т (середня ціна 30,0 тис. грн/т) та свиней – 57,7 т (середня ціна 39,6 тис. грн/т).

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у травні 2018р. становила 7118 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та в 1,9 раза перевищувала розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52,71 грн.

Порівняно з квітнем 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 4,3%, або на 296 грн, а відносно травня 2017р. – на 24,4%, або на 1394 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з квітнем 2018р. збільшилася на 4,3%, а відносно травня 2017р. – на 10,8%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у травні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13646 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11918 грн), фінансової та страхової діяльності (11317 грн), державного управління й оборони; обов′язкового соціального страхування (9444 грн), з виробництва електричного устатковання (9434 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5015 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку         (5076 грн), освіти (6172 грн) на 29,5–13,3% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3784 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4407 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4788 грн).

 Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у червні 2018 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100%, з початку року – 104,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у червні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100%, з початку року – 103,5%.

 Реалізація промислової продукції

За січень-травень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму1237,1 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,7 %.

У розрахунку на одного жителя району у травні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  19,3 тис. грн.

Соціально-економічне становище

Костопільського району

у січні–травні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. чисельність населення збільшилася на 1 особу.

Порівняно із січнем–квітнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 47 осіб.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 205 осіб, померлих – 321 особу.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець травня 2018р. становила 749 осіб. У загальній кількості безробітних 60,1% – жінки, 51,9% – особи, які проживають у сільській місцевості, 34,8% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець травня 2018р. становила 156. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у травні 2018р. становив 1851 грн, що дорівнює 49,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 Соціальний захист

У січні–травні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 2,1 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–травні 2018р. склала 415,4 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 229,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у травні 2018р. становив 81,3 грн.

Крім того, 1,9 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 5,8 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,8 тис. домогосподарств на суму 5,3 млн.грн. Середній розмір призначеної у травні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2934 грн.

У січні–травні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 34,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 31,9 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 107,4%.

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–травні 2018р. в районі обліковано 236 кримінальних правопорушень, що на 16,3% менше, ніж у січні–травні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 105 – тяжкі та особливо тяжкі (на 26,5% більше, ніж у січні–травні 2017р.).

За цей період виявлено 74 особи, які вчинили злочини.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–травні 2018р. реалізовано на забій 41 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 42,6% менше порівняно з січнем–травнем 2017р.

На 1 червня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 652 голови (на 9,2% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 318 голів (на 3,2% більше); свиней – 1542 голови (на 26,4% більше).

 Промисловість

У січні–травні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району в 1,6 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 6,6% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 23,1% – кетчупу і соусів томатних інших, на 3,3% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших.

Разом з тим на 8,3% зменшився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, на 27,7% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 8,5% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 16,6% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 42,5% – меблів дерев’яних для офісів.

 Будівництво

У січні–травні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,5 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

 Транспорт

У січні–травні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 5,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 3,7 млн.ткм, що становить відповідно 85,7% і 93,4% рівня січня–травня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–квітні 2018р. експорт товарів становив 17,7 млн.дол. США, імпорт – 8,6 млн.дол. Порівняно з січнем–квітнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 32,3% і 9,3%. Позитивне сальдо становило 9,1 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Естонії, Румунії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

 

 

Демографічна ситуація в Рівненській області

у січні–квітні 2018 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2018р. становила 1159,6 тис. осіб. Упродовж січня–квітня 2018р. чисельність населення зменшилася на 1093 особи.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 823 та 270 осіб).

Природний рух населення області у січні–квітні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–квітнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–квітні 2018р. становила 4273 особи, померлих – 5096 осіб.

 

Ринок праці Рівненщини

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець травня 2018р. становила                 13,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець травня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,1% та 1,6% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець травня 2018р. становила 2347. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 6 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у травні 2018р. становив 1875 грн, що у 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Діяльність підприємств сфери послуг

Костопільського району

У І кварталі 2018р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив 9735,7 тис.грн та в розрахунку на одну особу населення склав   151,9 грн. Населенню реалізовано послуг на 4760,7 тис.грн, або 48,9% загального обсягу.

 

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у квітні 2018р. становила 6822 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,8 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52,36 грн.

Порівняно з березнем 2018р. номінальна заробітна плата зменшилася на 6,8%, або на 499 грн, а відносно квітня 2017р. збільшилася на 25,1%, або на 1370 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з березнем 2018р. зменшилася на 7,3%, а відносно квітня 2017р. збільшилася на 10,5%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у квітні 2018р. традиційно були працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (13151 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11722 грн), з виробництва електричного устатковання (9455 грн), фінансової та страхової діяльності (9366 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4826 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку         (4858 грн), освіти (5895 грн) на 29,3 – 13,6% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3731 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3913 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4214 грн).

 

Будівництво житла на Рівненщині у січні–березні 2018 року

У січні–березні 2018р. в області прийнято в експлуатацію 68,4 тис.м2 загальної площі нового житла, що на 30,9% менше, ніж у січні–березні 2017р.

Із загальної площі житла 88,4% прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 11,6% – у будинках з двома та більше квартирами.

У сільській місцевості збудовано 41,1 тис.м2 загальної площі житла (60,1% загального обсягу), у міських поселеннях – 27,3 тис.м2 (39,9%).

Протягом січня–березня 2018р. в області прийнято в експлуатацію        580 квартир. Середній розмір квартири становив 117,97 м2 загальної площі, при цьому у сільській місцевості – 133,6 м2, у міських поселеннях – 100,27 м2.

 

Реалізація промислової продукції підприємствами

 Костопільського району

За січень-квітень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 983,3 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,6 %.

У розрахунку на одного жителя району у квітні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  15,3 тис. грн.

 Громадські організації області та їх діяльність

Про результати своєї діяльності за 2017 рік органам державної статистики прозвітувало 973 громадські організації.

Загальна кількість членів громадських організацій нараховує 67,1 тис. осіб, з них 63,1 тис. осіб перебували на обліку керівних органів.

Для своєї діяльності громадські організації у 2017 році отримали з різних джерел 59,6 млн.грн, які використали на 84,8%.

 Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у травні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100%, з початку року – 104,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у травні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%, з початку року – 103,5%.

 Цінова ситуація на споживчому ринку області

у травні 2018 року

По області індекс споживчих цін у травні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 99,9%.

На споживчому ринку області у травні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої знизилися на 0,6%. Найбільше подешевшали яйця (на 18,1%). На 6,1–0,1% знизилися ціни на молоко, овочі, цукор, сири, сметану, сало, фрукти, масло, кисломолочну продукцію, яловичину, інші продукти переробки зернових, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна. Водночас подорожчали риба та продукти з риби, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, рис, макаронні вироби, кондитерські вироби з цукру, олія соняшникова, свинина, шоколад, хліб (на 2,1–0,2%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,7% та алкогольних напоїв – на 0,9%.

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива протягом місяця не змінювалися.

У сфері охорони здоров’я ціни знизилися на 0,3%, що пов’язано з подешевшенням фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання на 0,5%, разом з тим відбулося подорожчання амбулаторних послуг на 0,3%, послуг лікарень – на 0,1%.

Ціни на транспорт у цілому по групі протягом місяця не змінилися, однак відбулося зростання вартості транспортних послуг на 0,6%, палива та мастил – на 0,4%.

 Соціально-економічне становище

Костопільського району у січні–квітні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зросла на 17 осіб.

Порівняно із січнем–березнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 33 особи.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 162 особи, померлих – 251 особу.

 

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2018р. становила 803 особи. У загальній кількості безробітних 58,4% – жінки, 52,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,2% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 159. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1836 грн, що дорівнює 49,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у I кварталі 2018р. становила 6609 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Порівняно з I кварталом 2017р. рівень заробітної плати збільшився на 37,4%.

Розмір заробітної плати по району у I кварталі 2018р. на 2,5%, або на 168 грн, не досягав середньообласного рівня (6777 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж квітня 2018р. збільшилася на 5,8%, або на 6,3 тис.грн, і на 1 травня 2018р. становила 114,2 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 

Соціальний захист

У січні–квітні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,9 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–квітні 2018р. склала 399,3 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 215 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у квітні 2018р. становив 94,8 грн.

Крім того, 1,7 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на суму 5,3 млн.грн, з них у сільській місцевості – 1,6 тис. домогосподарств на суму 4,7 млн.грн. Середній розмір призначеної у квітні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 3078,1 грн.

У січні–квітні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 28,9 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 27 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 107%.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–квітні 2018р. в районі обліковано 189 кримінальних правопорушень, що на 7,8% менше, ніж у січні–квітні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 85 – тяжкі та особливо тяжкі (на 7,6% більше, ніж у січні–квітні 2017р.).

За цей період виявлено 58 осіб, які вчинили злочини.

 

Капітальні інвестиції

У січні–березні 2018р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 215,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 19% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 3,4 тис.грн капітальних інвестицій.

 

 

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–квітні 2018р. реалізовано на забій 30 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 54,6% менше порівняно з січнем–квітнем 2017р.

На 1 травня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 643 голови (на 11,4% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 317 голів (на 11,2% більше); свиней – 1532 голови (на 15,5% більше).

 

Промисловість

У січні–квітні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району у 2,3 раза збільшено виробництво меблів кухонних, на 10,8% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 5,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 11,1% зменшилося виробництво виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, на 24,3% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 27,3% – кетчупу і соусів томатних інших, на 39,8% – меблів дерев’яних для офісів, на 14,1% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 7,7% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити.

 

Будівництво

У січні–квітні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 1,9 млн.грн, що становить 0,4% загальнообласного обсягу.

У січні–березні 2018р. в районі прийнято в експлуатацію 4,6 тис.м2 загальної площі нового житла, що в 1,7 раза більше обсягу відповідного періоду попереднього року. Усе житло збудовано індивідуальними забудовниками.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 6,7%.

 

Транспорт

У січні–квітні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2,8 млн.ткм, що становить відповідно 72,1% і 90,8% рівня січня–квітня попереднього року.

 

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–березні 2018р. експорт товарів становив 13,1 млн.дол. США, імпорт – 6,7 млн.дол. Порівняно з січнем–березнем 2017р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 29,5% і 13%. Позитивне сальдо становило 6,4 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Естонії, Білорусі, Румунії.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 квітня 2018р. становив 4,3 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 66,5 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 99,6% загального обсягу прямих інвестицій.

 

 

 

 

 

Демографічна ситуація в Рівненській області

у січні–березні 2018 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 1160 тис. осіб. Упродовж січня–березня 2018р. чисельність населення зменшилася на 655 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 550 та 105 осіб).

Природний рух населення області у січні–березні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 3246 осіб, померлих – 3796 осіб.

 

Демографічна ситуація у Костопільському районі

у січні–березні 2018 року

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Чисельність постійного населення району, за оцінкою, на 1 квітня 2018р. становила 64,2 тис. осіб.

Природний рух населення Костопільського району у січні–березні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–березнем 2017р.

Кількість живонароджених у січні–березні 2018р. становила 162 особи, померлих – 251 особа.

 

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у квітні 2018 року

 

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року – 104,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у квітні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%, з початку року – 103,6%.

 

 

До Дня науки

 

У 2017р. загальний обсяг витрат на виконання наукових досліджень і розробок (НДР) власними силами організацій становив 13723,8 тис.грн, з якого майже дві третини – витрати на оплату праці. Частка фінансування витрат на виконання НДР за рахунок державного бюджету склала 79,9%. Із загального обсягу витрат відповідно 32,4% і 51,6% припадало на виконання фундаментальних та прикладних досліджень, решта – науково-технічних (експериментальних) розробок.

На підприємствах та в організаціях, які здійснювали НДР, налічувалось 378 виконавців таких робіт (з урахуванням сумісників та осіб, які працюють за договорами цивільно-правового характеру), з них 44,2% становили жінки. Питома вага дослідників серед працівників, задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок, склала 72,8%, техніків і допоміжного персоналу – відповідно 11,6% і 15,6%. Науковий ступінь доктора наук мають 8,7% виконавців НДР, доктора філософії (кандидата наук) – 42,1%.

 

Ринок праці Костопільського району

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець квітня 2018р. становила         803 особи. У загальній кількості безробітних 58,4% – жінки, 52,1% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,2% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 159. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одну вакансію складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1836 грн, що дорівнює 49,3% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

 

Ринок праці Рівненщини

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець квітня 2018р. становила                 13,1 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець квітня 2018р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,7% відповідно.

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець квітня 2018р. становила 1865. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у квітні 2018р. становив 1896 грн, що у 2 рази менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

 

Капітальні інвестиції в економіку області у січні−березні 2018 року

 

У січні–березні 2018р. підприємствами та організаціями області за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 1137,2 млн.грн капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах в 1,5 раза більше, ніж у відповідному періоді 2017р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,2% загального обсягу) спрямовано у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 55,2%, у будівлі та споруди – 41,7%.

У загальному обсязі капітальних інвестицій 42,8% складають власні кошти підприємств та організацій, 27,6% – кошти населення на будівництво житла, 19,1% – кредити банків та інші позики, 6,5% – кошти державного та місцевих бюджетів.

Підприємствами промисловості освоєно 34,7% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 31,6%, сільського, лісового та рибного господарства – 16,9%.

 

Стан тваринництва у 2017 році

 

У 2017р. господарствами усіх категорій реалізовано на забій 79,7 тис.т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 0,8% більше, ніж у 2016р., вироблено 433,3 тис.т молока (на 0,9% менше), 616,4 млн.шт яєць (на 6,3% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві вказаної продукції тваринництва складала відповідно 69,8%, 81,8% і 59,4%.

У господарствах усіх категорій на 1 січня 2018р. налічувалось 139,4 тис. голів великої рогатої худоби (на 1,8% менше, ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 94,2 тис. голів (на 1,3% менше); свиней – 238,6 тис. голів (на 0,2% менше), овець та кіз – 17,4 тис. голів (на 0,6% більше), птиці – 7372,9 тис. голів (на 11,5% більше). У господарствах населення утримувалося 77,9% загального поголів’я великої рогатої худоби, у т.ч. 85,1% корів; 85,5% свиней, 87,9% овець і кіз, 69,3% птиці.

Виробництво продукції тваринництва

Костопільського району

у 2017 році

 

У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району у 2017 році було вирощено (у живій масі) сільськогосподарських тварин усіх видів 1624 ц (на 29,9% більше, ніж у 2016 році).

Обсяг реалізації на забій сільськогосподарських тварин (у живій масі) становив  1651 ц, що на 7,5% менше порівняно з 2016 роком.

 

 

Стан тваринництва

Костопільського району

 

Станом на кінець 2017 року в аграрних підприємствах Костопільського району загальна кількість великої рогатої худоби становила 593 голови (на 6,7% більше, ніж на відповідну дату 2016), у тому числі корів – 272 голів (на 21,4% менше), свиней – 1436 голів (на 0,7% менше).

 

 

Торгова мережа підприємств роздрібної торгівлі Рівненської області

на 1 січня 2018 року

 

На 1 січня 2018р. кількість об’єктів роздрібної торгівлі підприємств (юридичних осіб), основним видом економічної діяльності яких є роздрібна торгівля, становила 1192 од, у тому числі 1036 магазинів та                              156 напівстаціонарних об’єктів торгівлі (69 кіосків та 87 автозаправних станцій, включаючи АГНКС).

Упродовж 2017р. загальна кількість магазинів в області зменшилася на 4,9%, при цьому у міських поселеннях зросла на 3,6%, а у сільській місцевості скоротилася на 18,4% і становила відповідно 694 та 342 об’єкти.

Торгова площа магазинів проти 1 січня 2017р. зменшилася на 5,2% і на початок 2018р. склала 160,4 тис.м2, у тому числі у міських поселеннях – на 2,1% (136 тис.м2), у сільській місцевості – на 19,5% (24,4 тис.м2).

Кількість напівстаціонарних об’єктів торгівлі протягом 2017р. скоротилася на 90 од (на 36,6%), зокрема кіосків та автозаправних станцій, включаючи АГНКС, стало менше відповідно на 8 од та 82 од, або на 10,4% та 48,5%.

Цінова ситуація на споживчому ринку області

у квітні 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у квітні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%.

На споживчому ринку області у квітні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,3%. Найбільше подорожчали овочі (на 6,7%). На 1,8–0,1% підвищилися ціни на свинину, макаронні вироби, яловичину, шоколад, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з борошна, олію соняшникову, м’ясо птиці, рис, сири, сметану, кондитерські вироби з цукру, хліб, кисломолочну продукцію, цукор. Водночас подешевшали яйця, інші продукти переробки зернових, молоко, фрукти, масло, безалкогольні напої, маргарин та інші рослинні жири, сало (на 4–0,4%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,3%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,9% та алкогольних напоїв – на 0,6%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на утримання будинків та прибудинкових територій на 2,4%, каналізацію – на 0,6%, водопостачання – на 0,5%, утримання та ремонт житла – на 0,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,3%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 0,5%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,3% та послуг лікарень – на 0,1%.

Ціни на транспорт у цілому підвищилися на 2,4%, що зумовлено зростанням вартості транспортних послуг на 9,7%, а саме: автодорожній пасажирський транспорт подорожчав на 10,8%, залізничний пасажирський транспорт – на 0,4%. Разом з тим знизилася вартість автомобілів на 1,3%, палива та мастил – на 0,3%.

 

 

Реалізація продукції сільського господарства

у Костопільському районі 

Аграрними підприємствами  Костопільського району у січні-березні 2018 року було реалізовано живих свиней 30,8 т. Середня ціна реалізації становить 39671,1 грн. за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3543,4 грн. за тонну.

 Реалізація промислової продукції підприємствами Костопільського району

За січень-березень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 751,6 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 8,4 %.

У розрахунку на одного жителя району у березні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  11,7 тис. грн.

 До Міжнародного дня музеїв

На Рівненщині впродовж 2017р. для відвідувань було відчинено   14 музеїв, які включають 29 відділів та відокремлених підрозділів музейного показу. Серед музеїв 6 – історичні та 5 – комплексні. У 2017р. музеї відвідали понад 256 тис. осіб, що на 0,4% менше, ніж у 2016р.

Для 111,2 тис. відвідувачів, з яких 65,6% – учні та студенти, було проведено 6,7 тис. екскурсій.

У музеях зберігається 270,9 тис. експонатів основного фонду, які належать до державної частини Музейного фонду України.

 Соціально-економічне становище Костопільського району  

у січні–березні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зросла на 9 осіб.

Порівняно із січнем–лютим 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 7 осіб.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2018р. становила 102 особи, померлих – 158 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець березня 2018р. становила 802 особи. У загальній кількості безробітних 63,8% – жінки, 52,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 39,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2018р. становила 156. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2018р. становив 1820 грн, що дорівнює 48,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж березня 2018р. збільшилася в 1,6 раза, або на 40,2 тис.грн, і на 1 квітня 2018р. становила 107,9 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 Соціальний захист

У січні–березні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 1,3 тис. домогосподарств, з них у сільській місцевості – 1,1 тис. домогосподарств.

Сума призначених субсидій у січні–березні 2018р. склала 348,1 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 175,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у березні 2018р. становив 105,7 грн.

Крім того, 1080 домогосподарствам було призначено субсидії готівкою на придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на суму 3,2 млн.грн, з них у сільській місцевості – 959 домогосподарствам на суму 2,8 млн.грн. Середній розмір призначеної у березні 2018р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2979 грн.

У січні–березні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 22,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 24,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 91,8%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–березні 2018р. в районі обліковано 130 кримінальних правопорушень, що на 5,8% менше, ніж у січні–березні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 61 – тяжкий та особливо тяжкий (на 1,6% менше, ніж у січні–березні 2017р.).

За цей період виявлено 43 особи, які вчинили злочини.

 Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–березні 2018р. реалізовано на забій 24 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 57,1% менше порівняно з січнем–березнем 2017р.

На 1 квітня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 628 голів (на 9,8% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 316 голів (на 4,6% більше); свиней – 1473 голови (на 10,2% більше).

 Промисловість

У січні–березні 2018р. порівняно з січнем–березнем попереднього року підприємствами району на 20% збільшено виробництво кетчупу і соусів томатних інших, на 15,6% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 9,3% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію); на рівні відповідного періоду 2017р. вироблено меблів кухонних. Разом з тим на 14,3% зменшився випуск виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі, на 27,3% – маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого), на 31,5% – меблів дерев’яних для офісів, на 11,5% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 11,2% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід.

 Будівництво

У січні–березні 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 511 тис.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–березні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 3,2 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 2,4 млн.ткм, що становить відповідно 74,9% і 92,1% рівня січня–березня попереднього року.

 Стан злочинності в Рівненській області

 За повідомленням прокуратури протягом січня–березня 2018р. обліковано 3339 кримінальних правопорушень, що на 10,9% менше, ніж у січні–березні 2017р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 33% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів у січні–березні 2018р. становила     2113 осіб. Найбільша кількість потерпілих (66,5%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 1181 та 224 особи.

Серед 517 виявлених осіб, які вчинили злочини, 35,6% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 61,4% мали незняту або непогашену судимість, 9,1% вчинили злочин у групі, 7,9% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 11,6% – жінки; 2,5% – неповнолітні.

 Заробітна плата працівників Рівненщини

 Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у березні 2018р. становила 7321 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2 рази розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 52 грн.

Порівняно з лютим 2018р. номінальна заробітна плата збільшилася на 11,7%, або на 770 грн, а відносно березня 2017р. – на 23,3%, або на 1385 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з лютим 2018р. збільшилася на 10,6%, а відносно березня 2017р. – на 8,2%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у березні 2018р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (18961 грн), лісового господарства та лісозаготівель (13491 грн), фінансової та страхової діяльності (9566 грн), виробництва хімічних речовин і хімічної продукції (9087 грн).

 Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4881 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4991 грн), освіти (5940 грн) на 33,3 – 18,9% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (4039 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4130 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва гумових і пластмасових виробів (4399 грн).

 Стан оплати населенням області житлово-комунальних послуг

На Рівненщині у січні–березні 2018р. населенням області сплачено за      житлово–комунальні послуги 417,4 млн.грн (80,7% нарахованих за цей період сум), за електроенергію – 193,8 млн.грн.

На кінець березня 2018р. залишається заборгованість населення зі сплати за централізоване опалення та постачання гарячої води – 124,3 млн.грн, за постачання електричної енергії – 69,1 млн.грн, за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій – 37,3 млн.грн, за вивезення побутових відходів –   7,7 млн.грн, за централізоване постачання холодної води та водовідведення – 5,5 млн.грн.

Водночас нараховані у березні 2018р. бюджетні кошти (субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг)  організаціям, що надають домогосподарствам послуги постачання природного газу суттєво перевищували вартість фактично спожитих послуг   (на 101,3 млн.грн).

 Будівельна діяльність у січніберезні 2018 року

У січні–березні 2018р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 281 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти січня–березня 2017р. становив 104,6%.

Порівняно з відповідним періодом попереднього року зведення будівель зменшилося на 6,3%, зокрема житлових – на 25,8%. Водночас обсяги будівництва нежитлових будівель збільшилися на 3,5%, інженерних споруд – на 15,5%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 74,3% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 8,5% та 17,2%.

Збір урожаю у Костопільському районі у 2017 році

 У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у 2017 році із 5941 га (на 80,4 % більше, ніж у 2016 році) було зібрано усього культур зернових та зернобобових 237,2 тис. ц (на 80,9 % більше, ніж у 2016 році), у тому числі жита – 30,1 тис. ц (з площі 1028 га), пшениці – 28,8 тис. ц (897 га), овса  – 2061 ц (117 га), кукурудзи на зерно – 163,4 тис. ц (3189 га), гречки – 1003 ц (80 га) та культур зернобобових  11134 ц (584 га). Також було зібрано картоплі 1128 ц з площі 8 га.

Урожайність зернових  та зернобобових культур складає 39,9 ц з 1 га зібраної площі, пшениці – 32,1 ц, жита – 29,3 ц, овса – 17,6 ц, кукурудзи на зерно – 51,2 ц, гречки – 12,5ц, культур зернобобових  – 19,1 ц, картоплі – 148,6 ц.

 Реалізація продукції сільського господарства у Костопільському районі 

У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні-лютому 2018 року було реалізовано живих свиней 20,4 т. Середня ціна реалізації становить 38968,2 грн за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3573,4 грн за тонну.

 Соціально-економічне становище Костопільського району  

у січні–лютому 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення скоротилася на 2 особи.

Порівняно із січнем 2017р. обсяг природного скорочення збільшився на 2 особи.

Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 42 особи, померлих – 89 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2018р. становила 792 особи. У загальній кількості безробітних 66,3% – жінки, 53% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2018р. становила 167. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2018р. становив 1614 грн, що дорівнює 43,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Заборгованість із виплати заробітної плати впродовж лютого 2018р. збільшилася на 11,5%, або на 7 тис.грн, і на 1 березня 2018р. становила 67,7 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

Соціальний захист

У січні–лютому 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 121 домогосподарству, з них у сільській місцевості – 53 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні–лютому 2018р. склала 221 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 98,9 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у лютому 2018р. становив 1969,2 грн.

У січні–лютому 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 13,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 16,7 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 80%.

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–лютому 2018р. в районі обліковано 90 кримінальних правопорушень, що на 15,4% більше, ніж у січні–лютому 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 45 – тяжкі та особливо тяжкі (на 45,2% більше, ніж у січні–лютому 2017р.).

За цей період виявлено 28 осіб, які вчинили злочини.

Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–лютому 2018р. реалізовано на забій 15,6 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 52% менше порівняно з січнем–лютим 2017р.

На 1 березня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 623 голови (на 7,8% більше, ніж на відповідну дату 2017р.), у т.ч. корів – 312 голів (на 10,3% менше); свиней – 1481 голову (на 8,3% більше).

Промисловість

У січні–лютому 2018р. порівняно з січнем–лютим попереднього року підприємствами району у 2 рази збільшено виробництво кетчупу і соусів томатних інших, на 9,2% – соусів і продуктів для приготування соусів; приправ та прянощів змішаних інших, на 9,8% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 2,6% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити; на рівні відповідного періоду 2017р. вироблено маргарину і продуктів пастоподібних зі зниженим чи низьким вмістом жирів (крім маргарину рідкого). Разом з тим на 46,5% зменшився випуск меблів дерев’яних для офісів, на 13,5% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини інших порід, на 20% – виробів ковбасних та подібних продуктів з м’яса, субпродуктів чи крові тварин та подібних виробів і харчових продуктів на їхній основі (крім виробів ковбасних з печінки і готових продуктів та страв).

Будівництво

У січні–лютому 2018р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 360 тис.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–лютому 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 2,1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 1,5 млн.ткм, що становить відповідно 70% і 85,1% рівня січня–лютого попереднього року.

Реалізація промислової продукції підприємствами

 Костопільського району

 

За лютий 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 459,1 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 7,8 %.

У розрахунку на одного жителя району у лютому 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  7,1 тис. грн.

 

Демографічна ситуація

у січні–лютому 2018 року

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 березня 2018р. становила 1160,3 тис. осіб. Упродовж січня–лютого 2018р. чисельність населення зменшилася на 380 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 322 та 58 осіб).

Природний рух населення області у січні–лютому 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та смертності порівняно з січнем–лютим 2017р.

Кількість живонароджених у січні–лютому 2018р. становила 2202 особи, померлих – 2524 особи.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у березні 2018 року

 

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у березні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,1%, з початку року – 103,5%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у березні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%, з початку року – 102,9%.

 

Ринок праці

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець березня 2018р. становила                 13,7 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець березня 2018р. склав 1,9% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,1% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2018р. становила 1987. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2018р. становив 1992 грн, що в 1,9 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Ринок праці Костопільського району

 

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець березня 2018р. становила      802 особи. У загальній кількості безробітних 63,8% – жінки, 52,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 39,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець березня 2018р. становила 156. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у березні 2018р. становив 1820 грн, що дорівнює 48,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Цінова ситуація на споживчому ринку

у березні 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у березні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,8%.

На споживчому ринку області у березні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,7%. Найбільше подорожчали фрукти (на 4,7%). На 1,9–0,1% підвищилися ціни на хліб, шоколад, макаронні вироби, свинину, овочі, кисломолочну продукцію, яловичину, сири, рибу та продукти з риби, олію соняшникову, рис, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, кондитерські вироби з цукру. Водночас подешевшали кондитерські вироби з борошна, молоко, масло, м’ясо птиці, інші продукти переробки зернових, сметана, цукор, яйця, сало (на 1,8–0,2%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на каналізацію на 2,2%, водопостачання – на 1,1%, утримання та ремонт житла – на 0,6%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 0,9%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 2,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,6%.

Зниження цін на транспорт у цілому на 1% в основному зумовлено здешевленням палива та мастил на 2,5%, вартості автомобілів – на 1,2%.

 

 

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у лютому 2018 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 102,4%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у лютому 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%, з початку року – 102,1%.

 Діяльність підприємств сфери послуг  Костопільського району у 2017 році

         У 2017р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив    48,3 млн.грн та в розрахунку на одну особу населення склав 751,9 грн. Населенню реалізовано послуг на 19,3 млн.грн, або 39,9% загального обсягу.

 

Соціально-економічне становище Костопільського району  у січні 2018 року

 Населення

Чисельність наявного населення в районі, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж 2017р. чисельність населення зменшилася на 268 осіб.

Порівняно із 2016р. обсяг природного скорочення збільшився на 108 осіб.

Кількість живонароджених у 2017р. становила 737 осіб, померлих – 935 осіб.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2018р. становила 796 осіб. У загальній кількості безробітних 64,9% – жінки, 52,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2018р. становила 178. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2018р. становив 1744 грн, що дорівнює 46,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2018р. – 3723 грн).

Оплата праці та соціально-трудові відносини

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IV кварталі 2017р. становила 6022 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,9 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн).

Порівняно з IV кварталом 2016р. рівень заробітної плати збільшився на 46,4%.

Розмір заробітної плати по району у IV кварталі 2017р. на 9,4%, або на 626 грн, не досягав середньообласного рівня (6648 грн).

Упродовж січня 2018р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати і на 1 лютого 2018р. становила 60,7 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 Соціальний захист

У січні 2018р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 69 домогосподарствам, з них у сільській місцевості – 28 домогосподарствам.

Сума призначених субсидій у січні 2018р. склала 118,6 тис.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 51,1 тис.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у січні 2018р. становив 1718,8 грн.

У січні 2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 7,2 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 9,3 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 77,4%.

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні 2018р. в районі обліковано 42 кримінальні правопорушення, що на 27,3% більше, ніж у січні 2017р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 17 – тяжкі та особливо тяжкі (в 1,7 раза більше, ніж у січні 2017р.).

За цей період виявлено 13 осіб, які вчинили злочини.

Капітальні інвестиції

У січні–грудні 2017р. суб’єктами господарювання району за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 571,8 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 10% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 8,9 тис.грн капітальних інвестицій.

 Сільське господарство

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні 2018р. реалізовано на забій 8 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 63,9% менше порівняно з січнем 2017р.

На 1 лютого 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 615 голів (на 18,7% більше, ніж на відповідну дату попереднього року), у т.ч. корів – 294 голови (на 12,5% менше); свиней – 1447 голів (на 3,7% більше).

 Промисловість

У січні 2018р. порівняно з відповідним періодом попереднього року підприємствами району на 46,6% збільшено виробництво каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 27,8% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити. Разом з тим на 42,4% зменшився випуск меблів дерев’яних для офісів.

 Будівництво

У 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 13,9 тис.м2 загальної площі житла, що на 12,8% більше, ніж у 2016р. Усе житло збудовано фізичними особами.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 3,5%.

Транспорт

У січні 2018р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 1 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 618,7 тис.ткм, що становить відповідно 80,3% і 70,8% рівня січня попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У 2017р. експорт товарів становив 40,6 млн.дол. США, імпорт – 28,6 млн.дол. Порівняно з 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 6,5% і 16,7%. Позитивне сальдо становило 12 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Угорщини, Румунії, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину, США.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 31 грудня 2017р. становив 4,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 74 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 86,7% загального обсягу прямих інвестицій.

 Будівництво житла у 2017 році

 У 2017р. в області прийнято в експлуатацію 394,4 тис.м2 загальної площі житла, що на 21,5% більше, ніж у 2016р.

Більше двох третин житла (66,9% загального обсягу) прийнято в експлуатацію в одноквартирних будинках, 33,1% – у будинках з двома та більше квартирами.

У міських поселеннях збудовано 238,9 тис.м2 загальної площі житла (60,6% загального обсягу), у сільській місцевості – 155,5 тис.м(39,4%).

Протягом 2017р. в області прийнято в експлуатацію 4037 квартир. Середній розмір квартири становив 97,71 м2 загальної площі, при цьому                  у сільській місцевості – 129,95 м2, у міських поселеннях – 84,12 м2.

 Заробітна плата працівників Рівненщини

 Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у січні 2018р. становила 6458 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,7 раза розмір мінімальної заробітної плати (3723 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 46,65 грн.

Порівняно з груднем 2017р. номінальна заробітна плата зменшилася на 15,9%, або на 1218 грн, а відносно січня 2017р. збільшилася на 23,8%, або на 1244 грн.

Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з груднем 2017р. зменшилася на 16,9%, а відносно січня 2017р. збільшилася на 7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у січні 2018р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (12885 грн), виробництва електричного устатковання (10188 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9945 грн), фінансової та страхової діяльності           (9503 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4640 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4721) грн, освіти (5613 грн) на 28,1–13,1% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (2627 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3750 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3448 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4123 грн).

Капітальні інвестиції в економіку області у січні–грудні 2017 року

У січні–грудні 2017р. підприємствами та організаціями за рахунок усіх джерел фінансування освоєно 5713,7 млн.грн капітальних інвестицій, що на 34,6% більше, ніж у відповідному періоді 2016р.

Переважну частину капітальних інвестицій (99,1% загального обсягу) освоєно у матеріальні активи, зокрема у машини, обладнання та інвентар і транспортні засоби – 46,8%, у будівлі та споруди – 50%.

Більше половини (54,5%) загального обсягу капітальних інвестицій складають власні кошти підприємств та організацій, 20,1% – кошти населення на будівництво житла, 15% – кошти державного та місцевих бюджетів, 4,2% – кредити банків та інші позики, 0,6% – кошти іноземних інвесторів.

Підприємствами промисловості освоєно 26,4% усіх капітальних інвестицій області, будівництва – 25,9%, сільського, лісового та рибного господарства – 23%.

Іноземне інвестування в економіку у 2017 році

Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 31 грудня 2017р. становив   169,3 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 145,9 дол.

Інвестиції надійшли з 33 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає майже дві третини загального обсягу прямих інвестицій, входять: Велика Британія – 39,4 млн.дол., Італія – 31,3 млн.дол.,  Німеччина –             22,5 млн.дол., Кіпр – 19,4 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 36,5% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 26,9%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 9%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 23,8% прямих інвестицій, будівництва – 19,7%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 16,1%.

Реалізація промислової продукції підприємствами Костопільського району

За січень 2018 року підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 208,6 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 7,2 %.

У розрахунку на одного жителя району у січні 2018р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  3,2 тис. грн.

Цінова ситуація на споживчому ринку у лютому 2018 року

 

По області індекс споживчих цін у лютому 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,7%.

На споживчому ринку області у лютому 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 0,5%. Найбільше подорожчали фрукти (на 6,3%). На 3,7–0,1% підвищилися ціни на хліб, яловичину, сметану, шоколад, кисломолочну продукцію, кондитерські вироби з цукру, рибу та продукти з риби, маргарин та інші рослинні жири, безалкогольні напої, рис, масло, молоко, макаронні вироби, олію соняшникову. Водночас подешевшали яйця, сало, овочі, цукор, інші продукти переробки зернових, сири, свинина, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна (на 3,9–0,1%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів та алкогольних напоїв на 0,8% та 0,4% відповідно.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,5% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін і тарифів на водопостачання на 10,7%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 2%, утримання та ремонт житла – на 1,3%, каналізацію – на 1,2%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,8% в основному спричинено подорожчанням проїзду в автодорожньому транспорті на 4,5%, палива та мастил – на 2,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,4%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 3%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 1,4%.

Реалізація сільського господарства за період з січня по лютий 2018 року

У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні-лютому 2018 року було реалізовано живих свиней 20,4 т. Середня ціна реалізації становить 38968,2 грн за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3573,4 грн за тонну.

Ринок праці станом на 28.02.2018

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець лютого 2018р. становила   13,9 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець лютого 2018р. склав 2% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2,2% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2018р. становила 1950. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 7 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2018р. становив 1793 грн, що у 2,1 раза менше законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Демографічна ситуація  у січні 2018 року

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 лютого 2018р. становила 1160,4 тис. осіб. Упродовж січня 2018р. чисельність населення зменшилася на 221 особу.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного (213 осіб) та міграційного (8 осіб) скорочення.

Природний рух населення області у січні 2018р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з січнем 2017р. Кількість живонароджених у січні 2018р. становила 1191 особу, померлих – 1404 особи.

Ринок праці Костопільського району у січні 2018 року

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець лютого 2018р. становила   792 особи. У загальній кількості безробітних 66,3% – жінки, 53% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,3% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець лютого 2018р. становила 167. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у лютому 2018р. становив 1614 грн, що дорівнює 43,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3723 грн).

Ринок праці Костопільського району

 Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець січня 2018р. становила      796 осіб. У загальній кількості безробітних 64,9% – жінки, 52,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,7% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець січня 2018р. становила 178. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у січні 2018р. становив 1744 грн, що дорівнює 46,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у січні 2018р. – 3723 грн).

 Демографічна ситуація  у 2017 році

 Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 січня 2018р. становила 1160,6 тис. осіб. Упродовж 2017 р. чисельність населення зменшилася на 2116 осіб.

Зменшення чисельності населення області відбулося за рахунок природного та міграційного скорочення (відповідно на 289 та 1827 осіб).

Природний рух населення області у 2017р. характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності порівняно з 2016р.

Кількість живонароджених у 2017р. становила 14371 особу, померлих – 14660 осіб.

Прийняття в експлуатацію житла у 2017 році

У 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 13,8 тис.м2 загальної площі житла, що на 12,8% більше, ніж у 2016р.

У сільській місцевості  збудовано 6,1 тис. м2, що на 14,7% менше, ніж у 2016р.

Частка району в обласному обсязі прийнятої  в експлуатацію загальної площі житла становить 3,5%.

Середній розмір квартири, прийнятої в експлуатацію – 130,96 м2.

 Реалізація продукції сільського господарства

у Костопільському районі 

В аграрних підприємствах  Костопільського району у січні 2018 року було реалізовано живих свиней 10,3 т. Середня ціна реалізації становить 38571,1 грн за одну тонну. Також було реалізовано кукурудзи на зерно 30,7 т. Середня ціна реалізації 3573,4 грн за тонну.

Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у грудні 2017р. становила 7676 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала у 2,4 раза розмір мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. –     3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 56,46 грн.

Порівняно з груднем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 34,6%, або на 1973 грн. Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з листопадом 2017р. збільшилася на 22%, а відносно грудня 2016р. – на 16,7%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у грудні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (18395 грн), лісового господарства та лісозаготівель (11528 грн), фінансової та страхової діяльності (11756 грн), виробництва електричного устатковання (9859 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (5458 грн), охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (5761 грн), освіти (6543 грн), що на 28,9–14,8% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3400 грн), з надання інших видів послуг (3688 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (4065 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3903 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4080 грн).

Цінова ситуація на споживчому ринку в січні 2018 року

По області індекс споживчих цін в січні 2018р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,4%.

На споживчому ринку області в січні 2018р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,6%. Найбільше подорожчали овочі та фрукти (на 16,1% та 5,3% відповідно). На 4,3–0,5% підвищилися ціни на яйця, шоколад, масло, яловичину, кондитерські вироби з борошна, молоко, олію соняшникову, хліб, сметану, інші продукти переробки зернових, м’ясо птиці, рибу та продукти з риби, кондитерські вироби з цукру, сири. Водночас подешевшали сало, рис, маргарин та інші рослинні жири, цукор, кисломолочна продукція, безалкогольні напої, макаронні вироби, свинина (на 4,8–0,1%).

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 0,6%, що насамперед пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,2%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,8% відбулося за рахунок підвищення цін і тарифів на скраплений газ на 14,9%, утримання будинків та прибудинкових територій – на 3,8%, водопостачання – на 3,2%, гарячу воду, опалення – на 1,7% та каналізацію – на 0,1%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,8% спричинено подорожчанням палива та мастил на 4,1%, автомобілів – на 2,8%, а також транспортних послуг – на 1,9%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,5%, що пов’язано з подорожчанням амбулаторних послуг на 7,8%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 2,2%.

Послуги освіти подорожчали на 3,9%, що пов’язано з подорожчанням послуг дошкільної та початкової освіти на 32,5%.

Зростання цін у сфері зв’язку на 2,1% обумовлено подорожчанням поштових послуг та місцевого телефонного зв’язку (на 25% та 8,2% відповідно).

Демографічна ситуація у Костопільському районі

 Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на кінець 2017 року становила 64,1 тис. осіб, у тому числі сільське населення – 32,7 тис. осіб та міські поселення – 31,4 тис. осіб.

Природний рух населення району у 2017 році характеризувався зменшенням народжуваності та збільшенням смертності, у порівнянні з 2016 роком.

У січні-грудні 2017 року кількість живонароджених в районі була на 68 осіб меншою, ніж у січні-грудні 2016 року, а кількість померлих

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) в січні 2018 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,5%.

По Рівненській області індекс споживчих цін в січні 2018 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,4%.

Соціально-економічне становище Костопільського району у 2017 році

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 грудня 2017р. становила 64,1 тис. осіб. Упродовж січня–листопада 2017р. чисельність населення зменшилася на 256 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 4,4 особи.

У січні–листопаді 2017р. рівень природного скорочення склав 3,2 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 11,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14,7 померлих на 1000 наявного населення.

У 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 14,7 тис. домогосподарств, що становило 84,5% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 5,9 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у 2017р. склала 5,4 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 2 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у грудні 2017р. становив 1502 грн.

Крім того, 2,5 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 7 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств на загальну суму 6,3 млн.грн.

Середній розмір призначеної у грудні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2730 грн.

У 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 50,4 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 64,1 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 78,7%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець грудня 2017р. становила 788 осіб. У загальній кількості безробітних 64,3% – жінки, 52,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 37,4% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2017р. становила 263. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2017р. становив 1686 грн, що дорівнює 52,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн).

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у 2017р. в районі обліковано 573 кримінальні правопорушення, що на 0,2% менше, ніж у 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 179 – тяжкі та особливо тяжкі (на 10,5% менше, ніж у 2016р.).

За цей період виявлено 168 осіб, які вчинили злочини.

 Сільське господарство

Аграрними підприємствами району під урожай 2017р. сільськогосподарські культури було посіяно на площі 8,4 тис.га, що на 43,9% більше, ніж у 2016р.

За попередніми даними, валовий збір зернових і зернобобових культур у 2017р. становив 19,9 тис.т (у вазі після доробки), а їх середня врожайність – 39,9 ц з 1 га. Порівняно з 2016р. виробництво зерна зросло в 1,5 раза (на 6,8 тис.т), що зумовлено розширенням зібраної площі.

В аграрних підприємствах (крім малих) у 2017р. реалізовано на забій 157 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,3% менше порівняно з 2016р.

На 1 січня 2018р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 593 голови (на 6,7% більше, ніж на 1 січня 2017р.), у т.ч. корів – 272 голови (на 21,4% менше); свиней – 1424 голови (на 0,6% менше).

 Промисловість

У 2017р. порівняно з 2016р. підприємствами району в 1,6 раза збільшено виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, на 29,1% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 24,2% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 1,4% – меблів для офісів і підприємств торгівлі, в 1,6 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 11,5% – виробів ковбасних, на 2,3% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 72,3% зменшився випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 30,9% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 17,9% – меблів кухонних, на 14,2% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 7,5% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, на 1,2% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, на 17,6% – кетчупу і соусів томатних інших, на 14,5% – кормів готових для тварин, на 4,8% – гірчиці готової.

Реалізація промислової продукції

У 2017 році підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) без ПДВ та акцизу на суму 2377,4 млн. грн. Загальна частка району в обласному обсязі реалізованої промислової продукції  становить 6,9 %.

У розрахунку на одного жителя району у січні-листопаді 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на  36,9 тис. грн.

 Будівництво

У 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,9 млн.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 20,9 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10,9 млн.ткм, що відповідно на 20,1% та 40,2% більше, ніж у 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–листопаді 2017р. експорт товарів становив 37,8 млн.дол. США, імпорт – 26,5 млн.дол. Порівняно з січнем–листопадом 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 9,2% і 19,6%. Позитивне сальдо становило 11,3 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Польщу, Російську Федерацію, Німеччину, США.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

         Підсумки роботи транспорту у 2017 році

У 2017р. усіма видами транспорту перевезено 13 млн.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 11 млрд.ткм, що відповідно на 20,2% і 6,6% більше, ніж у 2016р.

Обсяг перевезення вантажів автомобільним транспортом (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) збільшився на 18,5% і становив 2,7 млн.т.

Послугами пасажирського транспорту у 2017р. скористалися 141,5 млн. пасажирів, або на 10,8% більше, ніж у 2016р., пасажирооборот склав  2,7 млрд.пас.км (на 26,3% більше).

Частка автомобільного транспорту у загальному обсязі пасажирських перевезень становила 71,3%. Автобусами та маршрутними таксі скористалися  100,9 млн. пасажирів, з них більш як три чверті перевезено фізичними особами-підприємцями.

Міський електротранспорт обрали 35,2 млн. пасажирів, що на 2,6% перевищило рівень 2016р.

      Будівельна діяльність у 2017 році

У 2017р. підприємствами області виконано будівельних робіт на суму 1454,6 млн.грн. Індекс будівельної продукції проти 2016р. становив 106,6%.

Зведення будівель порівняно з 2016р. зросло на 13,2%, зокрема нежитлових – на 18,2%. Водночас будівництво житлових будівель зменшилося на 2,2%, інженерних споруд – на 4,3%.

Нове будівництво, реконструкція та технічне переоснащення склали 66,9% загального обсягу будівельних робіт, капітальний і поточний ремонти – відповідно 17,1% та 16%.

Ринок праці

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості області, на кінець грудня 2017р. становила                       13 тис. осіб.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по області на кінець грудня 2017р. склав 1,8% населення працездатного віку, у сільській місцевості та в міських поселеннях – 2% та 1,7% відповідно.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2017р. становила 1113. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 12 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2017р. становив 1809 грн, що менше в 1,8 раза законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн) та у 3,4 раза середньої заробітної плати штатного працівника у листопаді 2017р. (6223 грн).

Ринок праці Костопільського району

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець грудня 2017р. становила        788 осіб. У загальній кількості безробітних 64,3% – жінки, 52,3% – особи, які проживають у сільській місцевості, 37,4% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець грудня 2017р. становила 263. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 3 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у грудні 2017р. становив 1686 грн, що дорівнює 52,7% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (у грудні 2017р. – 3200 грн).

Про надання субсидій населенню

На Рівненщині у 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 232,1 тис. домогосподарств, що становило 118,7% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними (за рахунок тих, що звернулися за субсидіями у 2016р., але призначено їм було тільки у 2017р.). Порівняно із 2016р. кількість домогосподарств, яким призначено субсидії збільшилась на 5,5%.

Кількість учасників Програми житлових субсидій, які одержували у грудні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, склала 53,9% загальної кількості домогосподарств області.

Загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг у 2017р., становила 119,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у грудні 2017р. склав 1519 грн.

Крім того, 31,9 тис. домогосподарств області було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива на загальну суму 87,3 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії цього виду на одне домогосподарство у грудні 2017р. склав 1951 грн.

Стан злочинності в Рівненській області у 2017 році

 За повідомленням прокуратури протягом 2017р. обліковано 11413 кримінальних правопорушень, що на 5% менше, ніж у 2016р. Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 35,5% – тяжкі та особливо тяжкі.

Кількість потерпілих від злочинів у 2017р. становила 8621 особу. Найбільша кількість потерпілих (70,2%) від крадіжок та шахрайств – відповідно 5319 та 732 особи.

Серед 2991 виявленої особи, яка вчинила злочин, 29,9% раніше вже ставали на злочинний шлях, із яких 55,3% мали незняту або непогашену судимість, 11,7% вчинили злочин у групі, 9,4% знаходилися у стані алкогольного сп’яніння; 10,9% – жінки; 5,1% – неповнолітні.

Площі посівів озимих культур під урожай 2018 року

У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району під урожай 2018 року було посіяно культур озимих 3791 га, у тому числі пшениці на зерно – 803 га, жита на зерно – 2434 га. Також було посіяно 440 га ріпаку на зерно. З них посіяно фермерськими господарствами культур озимих – 220 га, у тому числі пшениці на зерно – 141 га, жита – 76 га.

 Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–листопаді 2017 року

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 64,2 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася на 184 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 3,4 особи.

У січні–жовтні 2017р. рівень природного скорочення становив 2,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність склала 11,8 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14,6 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 14,4 тис. домогосподарств, що становило 83,4% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 5,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2017р. склала 5 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017р. становив 482 грн.

Крім того, 2,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,9 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств на загальну суму 6,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної у листопаді 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2594 грн.

У січні–листопаді 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 43,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 60 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 72,1%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець листопада 2017р. становила 687 осіб. У загальній кількості безробітних 65,9% – жінки, 50,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2017р. становила 185. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2017р. становив 1778 грн, що дорівнює 55,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати

Упродовж листопада 2017р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати і на 1 грудня 2017р. становила 115,8 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–листопаді 2017р. в районі обліковано 584 кримінальні правопорушення, що на 8,3% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 161 – тяжкий та особливо тяжкий (на 12,5% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.).

За цей період виявлено 155 осіб, які вчинили злочини.

 Сільське господарство

Сільськогосподарськими підприємствами під урожай 2018р. озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 3791 га (у 2,1 раза більше, ніж під урожай 2017р.), у т.ч. зернові культури на зерно – на 3351 га (у 2 рази більше), ріпак на зерно на 440 га.

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–листопаді 2017р. реалізовано на забій 146,6 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,9% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 586 голів (на 7,3% більше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 272 голови (на 19,3% менше); свиней – 1447 голів (на 5,3% менше).

У січні–листопаді 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 29,7 тис.т зернових та зернобобових культур, 110,6 т насіння олійних культур, 146,6 т тварин сільськогосподарських живих.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 19,9 тис.т зерна (на – 23,3% більше, ніж на відповідну дату 2016р.).

 Промисловість

У січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,7 раза збільшено виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, на 25,9% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 2% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, в 1,7 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 12,5% – виробів ковбасних, на 5,6% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 72,1% зменшився випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 31% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 17,9% – меблів кухонних, на 13,1% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 8,3% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, на 5,4% – меблів для офісів і підприємств торгівлі, на 4,7% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 18,7% – кетчупу і соусів томатних інших, на 13,2% – кормів готових для тварин; на рівні відповідного періоду 2016р. вироблено гірчиці готової.

 Будівництво

У січні–листопаді 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,8 млн.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

 Транспорт

У січні–листопаді 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 19,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10 млн.ткм, що відповідно на 27% та 45,8% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. експорт товарів становив 34,3 млн.дол. США, імпорт – 23,6 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 12,6% і 16,2%. Позитивне сальдо становило 10,7 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину, США.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

 Заробітна плата працівників Рівненщини

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у листопаді 2017р. становила 6223 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили      42,93 грн.

Порівняно з листопадом 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 37,7%, або на 1705 грн. Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з жовтнем 2017р. збільшилася на 2%, а відносно листопада 2016р. – на 19,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у листопаді 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (11858 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9044 грн), виробництва меблів (8848 грн), виробництва електричного устатковання (8617 грн), фінансової та страхової діяльності (8351 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4420 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку         (4701 грн), освіти (5579 грн), що на 29–10,4% менше, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3479 грн), з надання інших видів послуг (3494 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3513 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3767 грн), виробництва харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів     (4773 грн).

Площі посіву озимих культур області під урожай 2018 року

Господарствами усіх категорій під урожай 2018р. озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 146,6 тис.га (на 2,8% більше, ніж торік), у т.ч. зернові культури на зерно – на 120,7 тис.га (на 2,3% менше), ріпак на зерно – на 24,6 тис.га (на 37% більше). Сільськогосподарськими підприємствами озимими засіяно 80 тис.га (на 3,9% більше), господарствами населення – 66,6 тис.га (на 1,5% більше).

         У структурі посівних площ озимих зернових культур на зерно на пшеницю припадає 77,1%, жито – 20,1%, ячмінь – 2,6%. У господарствах населення частка площ, зайнятих цими культурами, становила відповідно 72,7%, 25,9% і 1,4%.

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 листопада 2017р. становила 64,2 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилася на 184 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 3,4 особи.

У січні–жовтні 2017р. рівень природного скорочення становив 2,8 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність склала 11,8 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14,6 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–листопаді 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 14,4 тис. домогосподарств, що становило 83,4% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 5,7 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–листопаді 2017р. склала 5 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,9 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у листопаді 2017р. становив 482 грн.

Крім того, 2,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,9 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств на загальну суму 6,2 млн.грн.

Середній розмір призначеної у листопаді 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство склав 2594 грн.

У січні–листопаді 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 43,3 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 60 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 72,1%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець листопада 2017р. становила 687 осіб. У загальній кількості безробітних 65,9% – жінки, 50,5% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець листопада 2017р. становила 185. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у листопаді 2017р. становив 1778 грн, що дорівнює 55,6% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Заборгованість із виплати заробітної плати

Упродовж листопада 2017р. утворилася заборгованість із виплати заробітної плати і на 1 грудня 2017р. становила 115,8 тис.грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із урахуванням цензу за кількістю найманих працівників). Це борг економічно активного підприємства.

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–листопаді 2017р. в районі обліковано 584 кримінальні правопорушення, що на 8,3% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 161 – тяжкий та особливо тяжкий (на 12,5% менше, ніж у січні–листопаді 2016р.).

За цей період виявлено 155 осіб, які вчинили злочини.

 Сільське господарство

Сільськогосподарськими підприємствами під урожай 2018р. озимі культури на зерно та зелений корм посіяно на площі 3791 га (у 2,1 раза більше, ніж під урожай 2017р.), у т.ч. зернові культури на зерно – на 3351 га (у 2 рази більше), ріпак на зерно – на 440 га.

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–листопаді 2017р. реалізовано на забій 146,6 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 6,9% менше порівняно з січнем–листопадом 2016р.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 586 голів (на 7,3% більше, ніж на відповідну дату 2016р.), у т.ч. корів – 272 голови (на 19,3% менше); свиней – 1447 голів (на 5,3% менше).

У січні–листопаді 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) реалізовано 29,7 тис.т зернових та зернобобових культур, 110,6 т насіння олійних культур, 146,6 т тварин сільськогосподарських живих.

На 1 грудня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 19,9 тис.т зерна (на – 23,3% більше, ніж на відповідну дату 2016р.).

 Промисловість

У січні–листопаді 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,7 раза збільшено виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, на 25,9% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 2% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, в 1,7 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 12,5% – виробів ковбасних, на 5,6% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 72,1% зменшився випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 31% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 17,9% – меблів кухонних, на 13,1% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 8,3% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, на 5,4% – меблів для офісів і підприємств торгівлі, на 4,7% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 18,7% – кетчупу і соусів томатних інших, на 13,2% – кормів готових для тварин; на рівні відповідного періоду 2016р. вироблено гірчиці готової.

 Будівництво

У січні–листопаді 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,8 млн.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

 Транспорт

У січні–листопаді 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 19,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 10 млн.ткм, що відповідно на 27% та 45,8% більше, ніж у січні–листопаді 2016р.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–жовтні 2017р. експорт товарів становив 34,3 млн.дол. США, імпорт – 23,6 млн.дол. Порівняно з січнем–жовтнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 12,6% і 16,2%. Позитивне сальдо становило 10,7 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину, США.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

Реалізація продукції тваринництву у Костопільському районі 

У аграрних підприємствах  Костопільського району у січні – листопаді 2017 року було реалізовано живих сільськогосподарських тварин 146,6 т. Середня ціна реалізації становить 31053,6 грн за одну тонну. У тому числі було реалізовано ВРХ – 57,5 т (середня ціна реалізації – 29505,4 грн/т), свиней – 89,1 т (середня ціна реалізації – 32052,8 грн/т).

        Реалізація продукції рослинництва у Костопільському районі 

У сільськогосподарських підприємствах  Костопільського району у січні – листопаді 2017 року було реалізовано культур зернових 29,7 тис.т. Середня ціна реалізації становить 2957,1 грн за одну тонну. Також було реалізовано 110,6 т насіння культур олійних, а середня ціна реалізації складає 8646,2 грн/т.

Діяльність підприємств сфери послуг Костопільського району у січні–вересні 2017 року

У січні–вересні 2017р. обсяг реалізованих споживачам району послуг становив 34,3 млн.грн та в розрахунку на одну особу населення склав        532,8 грн. Населенню реалізовано послуг на 13,9 млн.грн, або 40,6% загального обсягу.

 Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2017 року

 За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 112,5%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 113,9%.

Іноземне інвестування в економіку у січні−вересні 2017 року

 Обсяг залучених з початку інвестування прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку області на 1 жовтня 2017р. становив    194,5 млн.дол. США, у розрахунку на одну особу населення – 167,5 дол.

Інвестиції надійшли з 35 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 70,1% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Німеччина – 46,4 млн.дол., Велика Британія – 39,5 млн.дол., Італія – 31,8 млн.дол., Кіпр – 18,7 млн.дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 44,2% загального обсягу прямих інвестицій, зокрема переробної – 35,5%, добувної промисловості і розроблення кар’єрів – 8,1%, з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 0,6%. На підприємствах оптової та роздрібної торгівлі; ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів акумульовано 20,7% прямих інвестицій, будівництва – 17,5%, транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності – 14,1%, сільського, лісового та рибного господарства – 1,2%.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у листопаді 2017 року

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 112,5%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у листопаді 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%, з початку року – 113,9%.

Цінова ситуація на споживчому ринку у листопаді 2017 року

 По області індекс споживчих цін у листопаді 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 100,9%.

На споживчому ринку області у листопаді 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали в ціні яйця та сало (на 9,8% та 8,8%). На 7,5–0,2% подорожчали сири, кисломолочна продукція, молоко, сметана, овочі, масло, маргарин та інші рослинні жири, хліб, яловичина, кондитерські вироби з борошна, рис, безалкогольні напої, олія соняшникова, кондитерські вироби з цукру. Водночас знизилися ціни на шоколад, цукор, м’ясо птиці, фрукти, свинину, продукти переробки зернових, рибу та продукти з риби (на 6,5–0,5%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 0,3%, що насамперед пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв  на 0,3%, тютюнових виробів – на 0,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,1% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на оренду житла на 0,6%, утримання та ремонт житла – на 0,4%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 1,3% зумовлено подорожчанням палива та мастил на 3,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 4%, амбулаторних послуг – на 1,2%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання – на 0,7%.

Зростання цін у сфері зв’язку на 1,5% обумовлено подорожчанням тарифів на мобільний зв’язок на 2,2%.

Соціально-економічне становище Костопільського району у січні–жовтні 2017 року

 Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 64,3 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 133 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,8 особи.

У січні–вересні 2017р. рівень природного скорочення склав 2,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 12,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14,7 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–жовтні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 13,8 тис. домогосподарств, що становило 82,9% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 5,6 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–жовтні 2017р. склала 4,7 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у жовтні 2017р. становив 530 грн.

Крім того, 2,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,8 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств на загальну суму 6,1 млн.грн. Середній розмір призначеної у жовтні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2734 грн.

У січні–жовтні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 38,7 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 53 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 73%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець жовтня 2017р. становила 638 осіб. У загальній кількості безробітних 62,1% – жінки, 50,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 38,1% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець жовтня 2017р. становила 154. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 4 особи.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у жовтні 2017р. становив 1688 грн, що дорівнює 52,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 Доходи населення

Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у IIІ кварталі 2017р. становила 5669 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб), що в 1,8 раза вище законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

Порівняно з IIІ кварталом 2016р. рівень заробітної плати збільшився на 43,7%.

Розмір заробітної плати по району у IIІ кварталі 2017р. на 7%, або на 428 грн, не досягав середньообласного рівня (6097 грн).

 Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–жовтні 2017р. в районі обліковано 533 кримінальні правопорушення, що на 5,1% більше, ніж у січні–жовтні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 144 – тяжкі та особливо тяжкі (на 15,3% менше, ніж у січні–жовтні 2016р.).

За цей період виявлено 138 осіб, які вчинили злочини.

  Капітальні інвестиції

У січні–вересні 2017р. у розвиток економіки району суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 200,6 млн.грн капітальних інвестицій, що становить 6,2% загальнообласного обсягу.

У розрахунку на одну особу освоєно 3,1 тис.грн капітальних інвестицій.

 Сільське господарство

На 1 листопада п.р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 3531 га. Виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 13,8 тис.т. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 39,1 ц зерна. У загальному валовому зборі зернових і зернобобових культур 22,3% припадає на жито, 21% – на пшеницю, 7,9% – на зернобобові культури.

Виробництво сої становило 612,1 т, що на 16,9% менше порівняно з початком листопада 2016р.

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–жовтні 2017р. вирощено 139 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 42,5% більше порівняно з січнем–жовтнем 2016р., реалізовано на забій 129 т тварин (на 1,4% менше).

На 1 листопада 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 636 голів (на 0,5% більше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 269 голів (на 21,6% менше); свиней – 1465 голів (на 4,7% менше).

На 1 листопада 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 13,1 тис.т зерна (на 7,3% менше, ніж на відповідну дату 2016р.).

 Промисловість

У січні–жовтні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,7 раза збільшено виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, на 30,3% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 9,3% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, на 3,2% – меблів кухонних, на 2,5% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, в 1,8 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 13,6% – виробів ковбасних, на 6,3% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 72,3% зменшився випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 28,9% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 11,3% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 11% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 5,2% – меблів для офісів і підприємств торгівлі, на 17,2% – кетчупу і соусів томатних інших, на 14,6% – кормів готових для тварин, на 12,5% – гірчиці готової.

Будівництво

У січні–жовтні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,6 млн.грн, що становить 0,2% загальнообласного обсягу.

У січні–вересні 2017р. в районі прийнято в експлуатацію 9 тис.м2 загальної площі житла, що становить 95% обсягу відповідного періоду попереднього року. Усе житло збудовано фізичними особами.

Частка району в обласному обсязі прийнятого в експлуатацію житла становила 2,9%.

 

Транспорт

У січні–жовтні 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 17,4 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 8,9 млн.ткм, що відповідно на 32,2% та в 1,5 раза більше, ніж у січні–жовтні попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–вересні 2017р. експорт товарів становив 31,2 млн.дол. США, імпорт – 21,1 млн.дол. Порівняно з січнем–вереснем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 16,4% і 17,6%. Позитивне сальдо становило 10,1 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, Німеччину, США.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

Обсяг залучених з початку інвестування в економіку району прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу) на 1 жовтня 2017р. становив 4,8 млн.дол. США та в розрахунку на одну особу населення склав 75,1 дол.

На підприємствах промисловості зосереджено 86,7% загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

 

 

Заробітна плата працівників Рівненщини

 

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у жовтні 2017р. становила 6047 грн (дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників10 і більше осіб) та перевищувала в 1,9 раза розмір мінімальної заробітної плати (3200 грн). Нарахування за одну відпрацьовану годину становили 44,08 грн.

Порівняно з жовтнем 2016р. номінальна заробітна плата збільшилася на 34,7%, або на 1559 грн. Реальна заробітна плата (показник, який характеризує купівельну спроможність номінальної заробітної плати під впливом росту цін на товари і послуги) порівняно з вереснем 2017р. зменшилася на 2,7%, а відносно жовтня 2016р. збільшилася на 16,1%.

Залишається значною диференціація рівнів оплати праці за сферами зайнятості. Найбільш оплачуваними в області у жовтні 2017р. традиційно були: працівники підприємств з постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря   (10486 грн), виробництва електричного устатковання (9520 грн), виробництва меблів (9236 грн), лісового господарства та лісозаготівель (9183 грн).

Заробітна плата працівників соціальної сфери: охорони здоров’я та надання соціальної допомоги (4428 грн), мистецтва, спорту, розваг та відпочинку (4579 грн), освіти (5341 грн) відповідно на 24,3–11,7% менша, ніж у середньому по області.

Найнижча заробітна плата зафіксована у працівників поштової та кур’єрської діяльності (3139 грн), з надання інших видів послуг (3490 грн), тимчасового розміщування й організації харчування (3664 грн), наукових досліджень та розробок (4125 грн); серед промислових видів діяльності – на підприємствах з виробництва іншої продукції (3691 грн), виробництва гумових і пластмасових виробів (4064 грн).

 

Пільги із сплати земельного податку для учасників АТО

Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що Податковим кодексом України визначено, що платниками земельного податку є власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі, а об’єктами оподаткування – земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні та земельні частки (паї), які перебувають у власності (ст.269-270 Податкового кодексу України).

Відповідно до статті 281 Податкового кодексу України від сплати земельного податку звільняються ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Відповідно до норм Закону учасники антитерористичної операції особи, визнані учасниками бойових дій, звільняються від сплати земельного податку. При цьому звільнення від сплати земельного податку, передбачене для такої категорії фізичних осіб, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм, зокрема:

1) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

2) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах – не більш як 0,25 гектара, в селищах – не більш як 0,15 гектара, в містах – не більш як 0,10 гектара;

3) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

4) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

5) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

Для звільнення від сплати земельного податку, особа яка має підстави для отримання пільг повинна надати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки заяву довільної форми та документи, що посвідчують її право на пільгу, зокрема, посвідчення «Учасник бойових дій».

Оскарження рішень контролюючих органів право будь-якого платника податків

Рівненська ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області повідомляє, що платник податку може оскаржити рішення, прийняті контролюючим органом в адміністративному або судовому порядку.

Зокрема, відповідно до статті 56 Податкового кодексу України, якщо платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Кодексом, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення. Такі скарги на рішення контролюючих органів подаються до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

При цьому, скарга подається до контролюючого органу вищого рівня у письмовій формі (за потреби – з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати) протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Платник податків одночасно з поданням такої скарги зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення.

Понад 47 мільйона гривень внесок платників Рівненської ОДПІ на потреби армії. 

Протягом січня-листопада 2017 року до державного бюджету від платників податків які обслуговуються у Рівненській ОДПІ надійшло 47,3 мільйонів гривень військового збору,

Проти аналогічного періоду 2016 року досягнуто збільшення надходжень військового збору  на 11,9 мільйона гривень.

Про це повідомив начальник Рівненської ОДПІ ГУ ДФС у Рівненській області Ірина Олендер. За словами посадовця, нинішні показники на 25% перевищують аналогічний період минулого року. За 11 місяців 2016 року було перераховано 35,4 мільйонів гривень військового збору.

Нагадаємо, що військовий збір було впроваджено в Україні з серпня 2014 року, його ставка становить 1,5% доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні.

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ КОСТОПІЛЬКОГО РАЙОНУ У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

 Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 жовтня 2017р. становила 64,3 тис. осіб. Упродовж січня–вересня 2017р. чисельність населення зменшилася на 133 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 2,8 особи.

У січні–вересні 2017р. рівень природного скорочення склав 2,6 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 12,1 живонароджених у розрахунку на    1000 наявного населення, а смертність – 14,7 померлих на 1000 наявного населення.

Збір урожаю у Костопільському районі  станом на 1 листопада 2017 року

 У сільськогосподарських підприємствах Костопільського району станом на 1 листопада 2017 року із 3530,8 га (62,3% площі посівів) було зібрано усього культур зернових та зернобобових 138089 ц, у тому числі жита – 30824 ц (з площі 1003 га), пшениці – 28972 ц (879 га), овса  – 1920 ц (93 га) та культур зернобобових 10850 ц (518 га). Також було зібрано 6121 ц сої з 454 га, що 26,9 % менше, ніж на 1 листопада 2016 року.

Станом на 1 листопада 2017 року урожайність зернових та зернобобових культур складає 39,1 ц з 1 га зібраної площі, сої – 13,5 ц.

Прийняття в експлуатацію житла у Костопільському районі  у січні – вересні 2017 року

 У січні – вересні 2017 року в районі прийнято в експлуатацію 8963 м2 загальної  площі житла, що становить 95,0% до січня – вересня 2016 року. У сільській місцевості збудовано 4011 м2, у тому числі індивідуальними забудовниками 4011 м2. Частка району в обласному обсязі прийнятої в експлуатацію загальної площі житла становить 2,9%. Середній розмір квартири, прийнятої в експлуатацію становить 129,9 м2, у тому числі у сільській місцевості – 125,34 м2 .

 СТАТИСТИКА – ДЗЕРКАЛО ЖИТТЯ СУСПІЛЬСТВА

Жодна людина у світі – пересічна чи високопосадовець – не може обійтись без інформації та аналізу цифр. У сучасному світі вже не можна уявити себе без наукової й практичної галузі, яка обробляє великі потоки даних. А зветься вона коротко та лаконічно – статистика.

П’ятнадцять років тому Указом Президента України встановлено свято – День працівників статистики, що свідчить про важливу роль, яка відводиться статистиці у житті нашого суспільства. Ця дата пов’язана із проведенням у 2001 році першого Всеукраїнського перепису населення – найбільшого статистичного спостереження у нашій незалежній державі.

Протягом останнього десятиліття вітчизняна статистика зазнала суттєвих змін і стала одним із найважливіших інструментів формування і реалізації соціальних та економічних реформ.

Реформування статистичної діяльності визначається довгостроковими програмами розвитку. Нині органи державної статистики забезпечують реалізацію вже п’ятої такої програми – Стратегії розвитку державної статистики до 2017 року, мета якої полягає у створенні передумов для подальшого розвитку системи державної статистики та більш повного задоволення інформаційних потреб суспільства у високоякісній статистичній інформації, гармонізації системи показників з міжнародними стандартами на рівні, рекомендованому для статистичних служб країн – кандидатів на членство в ЄС.

Працівниками органів статистики багато зроблено у напрямі досягнення високого рівня в організації державних статистичних спостережень та запровадження передових технологій оброблення і поширення даних. П’ятий рік поспіль діє спрощена процедура подання звітності для респондентів та отримання ними звітно-статистичної документації за принципом «Єдиного вікна», яка передбачає збирання звітності за організаційною схемою взаємодії «Працівник органу державної статистики – респондент».

Новацією в роботі органів статистики було запровадження подання статистичної і фінансової звітності для респондентів в електронному вигляді: зараз майже 80% форм респонденти можуть подавати в електронному вигляді. Переваги цієї системи полягають у значній економії часу у процесі подання звітності та відсутності потреби дублювання документів на паперових носіях, зменшенні помилок респондентів за рахунок первинного контролю, оперативному та своєчасному оновленні бланків форм статистичної звітності у респондентів.

Насьогодні Головному управлінню статистики у Рівненській області таким способом звітується більше 4 тисяч респондентів, електронною звітністю охоплені всі адміністративно-територіальні одиниці нашого регіону. Протягом 2017 року в електронному вигляді респондентами уже передано майже 45 тисяч звітів.

У роботі з користувачами Головне управління статистики керується правилом «статистика працює на користувача».

Спектр користувачів результатів статистичного виробництва розкладається на надзвичайно неоднорідні сукупності: від пересічних громадян, учнів, студентів, освітян, діячів культури і науки до представників бізнесових, банківських і комерційних структур, політичних кіл, засобів масової інформації і громадських об’єднань. Проте основними користувачами, як і раніше, залишаються органи державної влади та місцевого самоврядування, адже статистична інформація дає можливість розробляти перспективні плани, програми поступального розвитку усіх сфер життя нашої області.

Протягом поточного року органами державної статистики області було підготовлено 965 експрес-випусків, 183 бюлетені, 50 економічних доповідей, 14 збірників з різних питань соціально-економічного розвитку Рівненської області. Також триває активна співпраця із засобами масової інформації, через які ми знайомимо громадськість із основними результатами соціально-економічного розвитку Рівненщини. Протягом цього року в ЗМІ було оприлюднено більше 1000 інформаційних повідомлень на різноманітну тематику, наша інформація постійно озвучується на місцевих радіостанціях та розміщується в інтернет-виданнях.

Без статистичних даних неможливе ефективне управління економікою та іншими сферами суспільного життя, статистика завжди повинна відповідати вимогам часу. Ключовими пріоритетами діяльності органів державної статистики будуть покращення координації та підвищення якості державної статистичної діяльності, поглиблення інтеграції процесів статистичного виробництва та удосконалення управління ними.

Безумовно, органам державної статистики необхідно чимало зробити для підвищення ефективності роботи, одночасно зміцнюючи надійність статистичної інформації. Шлях тут один – перехід на статистичні стандарти, прийняті в цивілізованому світі, використання котрих дасть змогу адекватно характеризувати будь-які процеси в економіці і соціальній сфері.

Для підвищення якості статистичної інформації потребують зміцнення партнерські взаємовідносини всіх учасників процесу статистичного виробництва. Адже отримання достовірної інформації, що реально відображає соціально-економічні процеси у суспільстві, неможливе без участі статистиків, респондентів і користувачів, які працюють в єдиній команді як повноправні учасники процесів збирання, обробки та поширення статистичної інформації.

Користуючись нагодою, вітаю всіх працівників органів державної статистики, наших респондентів та користувачів статистичної інформації із святом. Бажаю Вам, вашим рідним і близьким здоров’я, щастя, добра і впевненості у майбутньому. Нехай це свято додасть Вам наснаги та творчих здобутків у щоденній праці.

РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ

ПІДПРИЄМСТВАМИ КОСТОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

У СІЧНІ–ВЕРЕСНІ 2017 РОКУ

 

У січні–вересні 2017р. підприємствами Костопільського району реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 1706,3 млн.грн (7% від загальнообласного показника). У структурі обсягу реалізації за видами діяльності 66,8% припадає на виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічну діяльність, 22,6% – на виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, 5,5% – на виробництво харчових продуктів, напоїв, 2,4% – на добувну промисловість і розроблення кар’єрів. У розрахунку на одного жителя району у січні–вересні 2017р. реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на 26,5 тис.грн, а це п’ята позиція серед міст і районів області.

 

Соціально-економічне становище

Костопільського району

у січні–вересні 2017 року

Демографічна ситуація та соціальний захист

Чисельність наявного населення району, за оцінкою, на 1 вересня 2017р. становила 64,4 тис. осіб. Упродовж січня–серпня 2017р. чисельність населення зменшилася на 3 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,1 особи.

У січні–серпні 2017р. рівень природного скорочення склав 2,3 особи в розрахунку на 1000 наявного населення.

Народжуваність становила 12,1 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – 14,4 померлих на 1000 наявного населення.

У січні–вересні 2017р. субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначено 13,7 тис. домогосподарств, що становило 84,3% загальної кількості домогосподарств, які звернулися за ними, з них у сільській місцевості – 5,5 тис. домогосподарств.

Загальна сума призначених субсидій у січні–вересні 2017р. склала 4,7 млн.грн, у т.ч. у сільській місцевості – 1,8 млн.грн. Середній розмір призначеної субсидії на одне домогосподарство у вересні 2017р. становив 190 грн.

Крім того, 2,4 тис. домогосподарств було призначено субсидії готівкою на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого і рідкого пічного побутового палива на загальну суму 6,7 млн.грн, з них у сільській місцевості – 2,2 тис. домогосподарств на загальну суму 6,1 млн.грн.

Середній розмір призначеної у вересні 2017р. субсидії цього виду на одне домогосподарство становив 2774 грн.

У січні–вересні 2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги 35,5 млн.грн. Нараховано населенню за житлово-комунальні послуги 50 млн.грн, рівень оплати наданих послуг становив 71%.

Зайнятість та безробіття

Кількість зареєстрованих безробітних, які перебували на обліку в Державній службі зайнятості району, на кінець вересня 2017р. становила 744 особи. У загальній кількості безробітних 56,9% – жінки, 51,6% – особи, які проживають у сільській місцевості, 35,6% – молодь у віці до 35 років.

Кількість вільних робочих місць, заявлених роботодавцями до Державної служби зайнятості, на кінець вересня 2017р. становила 156. При цьому навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце, вакантну посаду складало 5 осіб.

Розмір допомоги по безробіттю в середньому на одного безробітного у вересні 2017р. становив 1722 грн, що дорівнює 53,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (3200 грн).

 

 

Правосуддя та злочинність

За повідомленням прокуратури у січні–вересні 2017р. в районі обліковано 497 кримінальних правопорушень, що на 10,2% більше, ніж у січні–вересні 2016р.

Із загального числа зафіксованих правоохоронними органами кримінальних проявів 141 – тяжкий та особливо тяжкий (на 9,6% менше, ніж у січні–вересні 2016р.).

За цей період виявлено 122 особи, які вчинили злочини.

 

Сільське господарство

На 1 жовтня 2017р. сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) зернові та зернобобові культури скошено та обмолочено на площі 2493 га. Виробництво зерна у початково оприбуткованій вазі становило 7257 т. У середньому з 1 га обмолоченої площі одержано по 29,1 ц зерна. У загальному валовому зборі зернових і зернобобових культур 42,5% припадає на жито, 40% – на пшеницю, 14,9% – на зернобобові культури.

В аграрних підприємствах (крім малих) у січні–вересні 2017р. вирощено 127 т сільськогосподарських тварин (у живій масі), що на 46,1% більше порівняно з відповідним періодом 2016р., реалізовано на забій 117 т тварин (на 4,3% менше).

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) загальна кількість великої рогатої худоби становила 598 голів (на 4,8% менше, ніж на 1 жовтня 2016р.), у т.ч. корів – 279 голів (на 18,2% менше); свиней – 1506 голів (на 0,1% більше).

На 1 жовтня 2017р. у сільськогосподарських підприємствах (крім малих) було в наявності 4 тис.т зерна (на 24,4% більше, ніж на відповідну дату 2016р.).

 

Промисловість

У січні–вересні 2017р. порівняно з відповідним періодом 2016р. підприємствами району в 1,7 раза збільшено виробництво деревини уздовж розпиляної чи розколотої, розділеної на частини чи лущеної, завтовшки більше 6 мм, на 36,3% – пляшок зі скла безбарвного, місткістю менше 2,5 л, для напоїв та харчових продуктів, на 13,3% – фанери клеєної, панелей фанерованих та матеріалів шаруватих подібних, з деревини, на 3,2% – меблів кухонних, в 1,8 раза – маргарину і жирів харчових подібних, на 15% – виробів ковбасних, на 12,5% – соусів і продуктів для приготування соусів, приправ та прянощів змішаних інших. Разом з тим на 70,3% зменшився випуск виробів столярних та конструкцій будівельних з деревини, на 28,4% – порфіру, базальту, туфу вулканічного і каменю іншого, необроблених або начорно оброблених чи розпиляних на прямокутні або квадратні блоки та плити, на 13,9% – каменю декоративного і будівельного обробленого іншого і виробів з нього, на 12,4% – виробів зі скла лабораторного, гігієнічного чи фармацевтичного призначення, градуйованих чи неградуйованих, на 11,4% – каменю дробленого (щебеню), який використовується як наповнювач бетону, для дорожнього покриття та подібних цілей (крім гальки, гравію та кремнію), на 2,6% – меблів для офісів і підприємств торгівлі, на 18,5% – кетчупу і соусів томатних інших, на 14,2% – кормів готових для тварин, на 13,3% – гірчиці готової.

Будівництво

У січні−вересні 2017р. підприємствами району виконано будівельних робіт на суму 2,3 млн.грн, що становить 0,3% загальнообласного обсягу.

Транспорт

У січні–вересні 2017р. автотранспортними підприємствами району доставлено замовникам 14,6 тис.т вантажів та виконано вантажооборот в обсязі 7,8 млн.ткм, що відповідно на 27,7% та в 1,6 раза більше, ніж у січні–вересні попереднього року.

Зовнішньоекономічна діяльність

У січні–серпні 2017р. експорт товарів становив 27,8 млн.дол. США, імпорт – 19,1 млн.дол. Порівняно з січнем–серпнем 2016р. експорт та імпорт збільшилися відповідно на 20,5% і 23,2%. Позитивне сальдо становило 8,7 млн.дол.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Польщі, Румунії, Угорщини, Білорусі.

Основу товарної структури експорту складали деревина і вироби з деревини, скло та вироби із скла.

У загальному обсязі імпорту суттєва частка припадала на Російську Федерацію, Польщу, США, Німеччину.

У товарній структурі імпорту переважали папір та картон, полімерні матеріали, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання.

 

Цінова ситуація на споживчому ринку області у жовтні 2017 року

 

По області індекс споживчих цін у жовтні 2017р. порівняно з попереднім місяцем становив 101,3%.

На споживчому ринку області у жовтні 2017р. ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,4%. Найбільше подорожчали в ціні яйця та сало (на 12,4% та 12,2% відповідно). На 5,7–0,4% подорожчали молоко, маргарин та інші рослинні жири, сметана, масло, сири, кондитерські вироби з борошна, хліб, овочі, риба та продукти з риби, макаронні вироби, безалкогольні напої, шоколад, рис, олія соняшникова. Водночас на 6,2–0,2% знизилися ціни на фрукти, цукор, яловичину, свинину, продукти переробки зернових, кондитерські вироби з цукру, м’ясо птиці, кисломолочну продукцію.

Алкогольні напої та тютюнові вироби подорожчали на 1%, що насамперед пов’язано з подорожчанням алкогольних напоїв на 1,6%, тютюнових виробів – на 0,1%.

Зростання цін (тарифів) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива на 0,4% відбулося головним чином за рахунок підвищення цін на оренду житла на 3,7%, утримання та ремонт житла – на 0,8%.

Підвищення цін на транспорт у цілому на 2,4% зумовлено подорожчанням палива та мастил на 4,9%, вартості перевезень автодорожнім пасажирським транспортом – на 1,3%.

У сфері охорони здоров’я ціни зросли на 2,2%, що пов’язано з подорожчанням послуг лікарень на 6,2%, амбулаторних послуг – на 2,7%, фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання  – на 1,6%.

Зростання цін у сфері зв’язку на 0,5% обумовлено подорожчанням тарифів на місцевий телефонний зв’язок на 7%.

Про індекс споживчих цін (індекс інфляції) у жовтні 2017 року

 

За повідомленням Державної служби статистики України індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні у жовтні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,2%, з початку року – 111,5%.

По Рівненській області індекс споживчих цін у жовтні 2017 року порівняно з попереднім місяцем становив 101,3%, з початку року – 112,9%.