Пацурківська Вікторія Володимирівна

в.о.начальника відділу освіти

тел.:2-31-54

Регеза Оксана В'ячеславівна

Завідувач Костопільського районного методичного кабінету

тел.:2-20-51

Бобер Сергій Георгійович

Начальник групи централізованого господарського обслуговування загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти

тел.:2-21-06

Савицька Юлія Петрівна

Головний бухгалтер централізованої бухгалтерії

тел.:2-28-98

Положення про відділ

Контакти

(03657) 2-12-39

E-mail: osvitakost@ukr.net

Графік роботи

Понеділок – Четверг:

 • 9:00 до 18:15

П’ятниця:

 • 9:00 до 17:00

Субота – Неділя:

 • вихідний

 П О Л О Ж Е Н Н Я про групу централізованого господарського обслуговування загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти

                                                                                                                                                         Затверджено

Наказ відділу освіти

                                                                                                                                   Костопільської районної

                                                                                                                                   державної адміністрації

                                                                                                                                    24.12.2010 № 377

П О Л О Ж Е Н Н Я

про групу централізованого господарського обслуговування

загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти

І. Загальна частина

 1. Група централізованого господарського обслуговування загальноосвітніх шкіл та інших закладів освіти (надалі – господарська група) є структурним підрозділом відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації, підзвітним і підконтрольним начальнику відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.
 2. Господарська група створюється відділом освіти Костопільської районної державної адміністрації.
 3. Господарська група має самостійний кошторис, затверджений відділом освіти Костопільської районної державної адміністрації, рахунки в органах державного казначейства у відповідності з чинним законодавством. Фінансування діяльності господарської групи здійснюється за рахунок коштів районного бюджету. Фінансово – господарська діяльність ведеться через централізовану бухгалтерію відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.

 4.Господарська група в своїй роботі керується Конституцією України, Законами України „Про освіту”, „Про загальну середню освіту”, „Про позашкільну освіту”, „Про дошкільну освіту”, Постановами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови обласної та районної державних  адміністрацій, рішеннями районної ради, наказами управління освіти і науки обласної та відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації, а також цим Положенням.

 1. У межах своїх повноважень господарська група тісно співпрацює з структурними підрозділами Костопільської районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

ІІ. Основні завдання

 1. Відповідно до своїх повноважень та чинного законодавства  господарська група  забезпечує виконання заходів спрямованих на створення ефективних умов діяльності відділу освіти  Костопільської районної державної адміністрації та навчальних закладів району.
 1. Господарська  група відповідно до покладених на неї завдань:

2.1. Розробляє та  організовує виконання заходів, направлених на зміцнення матеріально-технічної бази закладів освіти району.

2.2. Розробляє річні та перспективні плани ремонтних робіт  об’єктів та споруд відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.

2.3. Здійснює нагляд  за проведенням будівельних робіт, реконструкцій,  добудов у закладах освіти району. Забезпечує технічний нагляд за капітальними та поточними ремонтами закладів освіти району.

Погоджує акти виконаних робіт, здійснює контроль за дотриманням технічних вимог, вартістю будівельних матеріалів при  виконанні будівельних робіт .

2.4.Здійснює нагляд за експлуатацією будівель і об’єктів, опалювальних систем та інженерних споруд в закладах та установах підпорядкованих відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.

2.5.Оформляє дефектні акти на ремонти будівель та споруд закладів освіти, організовує розробку  проектно-кошторисної   документації.

2.6. Організовує  матеріально-технічне постачання.

2.7. Розробляє заходи та організовує роботи щодо підготовки закладів освіти району до нового навчального року та до роботи в осінньо-зимовий період.

2.8. Готує питання, що належать до компетенції працівників                        господарської групи для розгляду на нарадах та колегіях відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.

2.9. Забезпечує утримання в належному стані приміщень відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації та прилеглої території відповідно до правил і норм виробничої санітарії та пожежної безпеки, організовує їх своєчасний ремонт.

2.10. Веде облік канцелярського приладдя, предметів господарського вжитку, забезпечує своєчасний звіт про їх використання;

2.11. Організовує господарське обслуговування заходів, що проводяться відділом освіти Костопільської районної державної адміністрації.

2.12. Забезпечує своєчасне поновлення витратних матеріалів для копіювально-розмножувальної техніки та здійснює контроль за належним її використанням та своєчасним ремонтом.

2.13. Контролює технічний стан та своєчасне оформлення технічної документації на експлуатацію транспортних засобів, що знаходяться на балансі відділу освіти. Забезпечує автотранспорт відділу освіти паливно-мастильними матеріалами, здійснює  контроль за його використанням та своєчасним списанням.

2.14. Забезпечує своєчасний ремонт  автотранспорту.

2.15.Забезпечує дотримання правил    пожежної безпеки в закладах освіти району.

2.16. Контролює  дотримання норм і правил з охорони праці та електробезпеки в закладах освіти району.

ІІІ. Організаційна структура

 1. Господарську групу очолює начальник господарської групи,  який підпорядкований безпосередньо начальнику відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.
 2. Начальник господарської групи призначається та звільняється з посади начальником відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації, а інші працівники господарської групи призначаються та звільняються за погодженням з начальником господарської  групи.
 3. Штатний розпис працівників господарської групи затверджується начальником відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації в межах граничної чисельності та фонду заробітної плати.
 4. Начальник господарської  групи подає пропозиції щодо посадових інструкцій, розробки посадових обов’язків працівників господарської групи.

 

 1. IV. Взаємозв’язок з іншими структурними підрозділами

відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації

 1. Господарська група в процесі виконання покладених на неї завдань за дорученням начальника відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації взаємодіє з управліннями, відділами райдержадміністрації, а також з органами місцевого самоврядування.
 2. Господарська група має право:

2.1. одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації, навчальних закладів району інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

2.2. вносити начальнику відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації пропозиції з питань щодо удосконалення матеріально-технічної бази закладів освіти району, удосконалення системи господарської діяльності;

2.3. за дорученням начальника відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації утворювати робочі групи для виконання поставлених завдань, а також проведення аналізу і складання прогнозів щодо реконструкції, добудов, капітальних ремонтів у закладах освіти району.

 1. Права та обов’язки начальника господарської групи

1.Повинен мати вищу освіту за освітньо–кваліфікаційним рівнем спеціаліст або магістр та стаж роботи за фахом не менше 3 років.

 1. Здійснює керівництво господарською групою, несе  відповідальність перед начальником відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації за виконання покладених на нього завдань.
 2. Одержує від  керівників навчальних закладів району та інших установ оперативні відомості, статистичні та інші дані, довідки з питань, віднесених до компетенції господарської групи.
 3. Визначає послідовність виконання першочергових ремонтних робіт та складання на них кошторисів.
 4. Готує статистичну звітність, що відноситься до його компетенції.
 5. Веде облік робочого часу працівників господарської групи.
 6. Здійснює керівництво роботою в процесі господарського обслуговування відділу освіти райдержадміністрації та його підрозділів.
 7. Здійснює контроль за використанням автотранспорту, організовує забезпечення автотранспорту паливно-мастильними матеріалами та запасними частинами, готує документи на їх списання.
 8. Керує та здійснює контроль за роботою працівників господарської групи.
 9. Начальник господарської групи несе персональну відповідальність за вирішення питань, віднесених до компетенції господарської групи перед начальником відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.

              

 1. VI. Фінансування та майно господарської групи

Господарська група утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Граничну чисельність, фонд оплати праці та видатки на утримання затверджує начальник відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань після погодження з фінансовим управлінням Костопільської районної державної адміністрації.

VII. Ліквідація господарської групи

 Господарська група може бути ліквідована, реорганізована (злиття, поділ, приєднання, перетворення) згідно з чинним законодавством.

Ліквідаційна комісія призначається наказом по відділу освіти Костопільської райдержадміністрації згідно розпорядження голови Костопільської районної  державної адміністрації.

У разі ліквідації господарської групи  майно та інші матеріальні цінності передаються на облік установи, яка буде  визначена наказом по відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації.

Мережа освітніх закладів
У 2019-2020 навчальному році у Костопільському районі функціонують:

– 22 заклади загальної середньої освіти, у тому числі:

закладів загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів – 15;

закладів загальної середньої освіти I-II ступенів – 5;

закладів освіти I ступеня – 1;

Костопільський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня – гімназія ім.Т.Г.Шевченка» Костопільської районної ради Рівненської області.

18 закладів дошкільної освіти, в тому числі, сезонні – 2.

4 заклади позашкільної освіти:

1) Костопільський будинок школярів та юнацтва Костопільської районної ради Рівненської області, 83 групи, 1335 учнів;

2) Центр інтелектуального розвитку «Сузір’я», 17 груп, 335 учнів;

3) Центр технічної творчості і комп’ютерних технологій, 66 груп,

990 учнів;

4) Костопільська дитячо-юнацька спортивна школа «Олімпієць», 23 групи, 302 учні.

ПОЛОЖЕННЯ про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель

                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                                                                        Наказ відділу освіти

                                                                                                                                        від 07.09.2017 № 309

ПОЛОЖЕННЯ

про здійснення  допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель

 1. Загальні положення

    1.1. Положення про здійснення допорогових закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням електронної системи закупівель (далі – Положення) встановлює загальний порядок організації та проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг відділом освіти Костопільської районної державної адміністрації (далі – відділ освіти) із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro (далі – Системи).

    1.2. Це Положення розроблене відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон), Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 (далі – Порядок функціонування Системи), Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 18.03.2016 № 477, Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України  від 17.03.2016 № 454 (далі – Порядок визначення предмета закупівлі), Порядку здійснення допорогових закупівель, затвердженого наказом ДП «Зовнішторгвидав України» від 13.04.2016 № 35 (далі – Порядок здійснення допорогових закупівель).

    1.3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

       1.3.1. допорогова закупівля (далі – Закупівля) – закупівля Замовником товарів, робіт і послуг, вартість яких передбачена у п. 2.1. Положення та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах 2 та 3 частини 1 статті 2 Закону;

       1.3.2. замовник допорогових закупівель (далі – Замовник) – відділ освіти Костопільської районної державної адміністрації;

       1.3.3. переможець – учасник, що пройшов етап кваліфікації та був визначений Замовником як переможець Закупівлі;

       1.3.4. процедура закупівлі – здійснення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги (послуг), виконавця робіт із використанням електронної системи закупівель для укладення договору про Закупівлю;

       1.3.5. пропозиція учасника – пропозиція щодо предмета Закупівлі або його частини (лота), яку учасник подає для участі у Закупівлі відповідно до вимог, визначених Замовником;

       1.3.6. учасник – фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка подала в електронному вигляді пропозицію для участі в Закупівлях, оголошених Замовником відповідно до цього Положення.

       Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі та Порядку функціонування Системи.

    1.4. Замовник здійснює проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг із застосуванням Системи через авторизований майданчик на якому зареєстрований  або звітує в Системі про укладені прямі договори. Відділ освіти зареєстрований на авторизованому майданчику «ДЕРЖЗАКУПІВЛІ.ОНЛАЙН».

    1.5. Замовник має право зареєструватись на декількох авторизованих електронних майданчиках.

    1.6. Всі користувачі Системи зобов’язані:

– дотримуватись Порядку функціонування Системи та діяти у процесі здійснення Закупівлі відповідно до регламенту Авторизованого електронного майданчика.

– здійснювати оновлення інформації, поданої при реєстрації, у разі заміни такої інформації;

– забезпечувати нерозголошення та конфіденційність логіна та пароля, що надаються під час реєстрації. У разі виникнення підозр про їхнє несанкціоноване використання третіми особами, негайно повідомляти про це оператора;

      1.7. Всі питання, пов’язані із здісненням допорогових закупівель товарів, робіт і послуг, які не врегульовані цим Положенням, вирішуються в порядку та згідно вимог діючих нормативно-правових актів України.

 1. Сфера застосування Положення

    2.1. Положення застосовується Замовником у разі проведення відбору постачальника товару (товарів), надавача послуги  (послуг) та виконавця робіт із використанням Системи для закупівель товарів, робіт і послуг, які  здійснює відділ освіти за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 3000 (три тисячі) грн. та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

       У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 000 (п’ятдесят тисяч) гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому ч. 1 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі», відділ освіти обов’язково оприлюднює звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до ст. 10 цього Закону.

    2.2. Дія Положення не поширюється на випадки, якщо предметом закупівлі є:

1) товари, роботи та послуги, визначені ч. 3, 4 ст. 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

 1. Порядок здійснення закупівель

    3.1. Закупівлі проводяться з метою відбору постачальників товарів, надавачів послуг та виконавців робіт для потреб Замовника та укладення з ними відповідних договорів.

    3.2. Під час здіснення Закупівель Замовник повинен дотримуватись таких принципів здіснення закупівель визначених Замовником:

– добросовісна конкуренція серед учасників;

– максимальна економія та ефективність;

– відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

– недискримінація учасників;

– об’єктивна та неупереджена оцінка пропозицій;

– запобігання корупційним діям і зловживанням.

    3.3. Закупівля передбачає такі етапи:

– оголошення Закупівлі;

– період уточнень;

– подання пропозицій;

– аукціон;

– кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі.

    3.4. Замовник з метою придбання визначених товарів, робіт або послуг оприлюднює у Системі оголошення про проведення закупівель.

       Під час оголошення Закупівлі Замовник розміщує в Системі інформацію про предмет, очікувану вартість Закупівлі, умови договору, порядок і умови проведення Закупівлі, строк подання пропозицій, а також вимоги до Учасника та іншу інформацію, яка, на його думку, є необхідною для проведення Закупівлі. Інформація, зазначена під час оголошення Закупівлі, повинна збігатися з інформацією, що зазначена у прикріплених документах (за наявності). У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена Замовником під час оголошення Закупівлі.

       Замовнику забороняється вказувати потенційним Учасникам, який з авторизованих електронних майданчиків вони мають використовувати для подання своїх пропозицій.

       Усі файли, що прикріплені під час оголошення Закупівлі, а також до пропозицій Учасників повинні мати розширення .pdf.. Забороняється обмежувати перегляд цих файлів шляхом встановлення на них паролів або у будь-який інший спосіб. Забороняється додавати документи, що безпосередньо не стосуються Закупівлі.

    3.5. При визначенні предмету Закупівлі Замовник зобов’язаний  керуватись діючим Порядком визначення предмету закупівлі.

      Технічні вимоги до предмета Закупівлі та/або кваліфікаційні вимоги (у разі потреби) до учасників процедури Закупівлі зі способами їх підтвердження Замовник може також зазначати в окремому документі, який одночасно оприлюднюється з оголошенням про проведення закупівель (документація закупівель).

       Вказані вимоги не повинні носити дискримінаційний характер та сприяти зниженню конкуренції. У разі, якщо назва предмету закупівлі чи його опис містять посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, Замовник може вказати, які аналоги та/або еквіваленти прийматимуться у пропозиціях учасника.

     Замовник не вимагає документального підтвердження інформації, що міститься у відкритих єдиних державних реєстрах, доступ до яких є вільним.

    3.6. Одночасно з розміщенням оголошення про проведення закупівель Замовник повинен оприлюднити у системі документацію Закупівель (за наявності), проект договору про закупівлю або істотні умови договору.

    3.7. Тривалість періоду уточнень має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 3-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень.

Тривалість періоду подання пропозицій має становити не менше 1-го робочого дня, якщо очікувана вартість Закупівлі становить від 3 000 гривень до 50 000 гривень, та не менше 2-х робочих днів, якщо очікувана вартість Закупівлі перевищує 50 000 гривень.

      За цих умов період, коли Замовник може надавати відповідь на запитання, уточнення користувачів Системи, може визначатись годинами у межах тривалості робочого дня з понеділка по п’ятницю з 09.00 год. до 18.15 год.

    3.8. У разі, якщо протягом цього періоду Замовник отримує запитання, уточнення від користувачів системи щодо технічних вимог до товару та/або вимог до кваліфікації учасників, Замовник повинен надати через систему відповідь протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення у системі.

    3.9. Можливість Користувачів Системи звернутись до Замовника з питаннями щодо встановлених вимог у період уточнень, передбачена у Порядку здійснення допорогових закупівель.

    3.10. Замовник має право вносити зміни в інформацію та документи щодо оголошення Закупівлі до початку прийому пропозицій. Уся історія змін документів, внесених у цей період, зберігаються і доступна для перегляду Користувачам Системи.

      Якщо Замовник вносить зміни до документів, він зобов’язаний дозавантажити такі зміни у вигляді окремого файлу.

    3.11. Подати пропозицію може будь-який Учасник, зареєстрований у Системі. Інформація, зазначена Учасником в електронних документах та документах, що додаються до пропозиції, повинна відповідати інформації, зазначеній ним в екранних формах Системи при подачі пропозиції.

       У разі невідповідності пріоритетною вважається інформація, зазначена в екранних формах Системи.

    3.12. Для участі в Закупівлі Учасник подає пропозицію шляхом заповнення екранної форми в Системі, доступ до якої здійснюється через авторизовані електронні майданчики, і, за потреби, завантаження в Систему електронних документів та документів у електронному вигляді.

    3.13. Один Учасник має право подати лише одну пропозицію до кожної окремої Закупівлі.

    3.14. Пропозиція повинна відповідати вимогам, зазначеним Замовником під час оголошення Закупівлі.

    3.15. Учасник має право подати пропозицію до закінчення терміну її подання, встановленого Замовником у пункті 3.7. Положення під час оголошення Закупівлі.

     3.16. Будь-яка інформація про Учасників та їхні пропозиції є закритою до закінчення електронного аукціону, крім початкових цінових пропозицій, які залишаються закритими лише до початку Аукціону для всіх осіб, крім Учасника, який подав пропозицію.

    3.17. Учасник має право вносити зміни та уточнення до поданої ним пропозиції до закінчення періоду прийому пропозицій, визначених Замовником. Уся історія змін, внесених у цей період, зберігається і стає доступною для перегляду всім Користувачам Системи після закінчення Аукціону.

    3.18. Учасник може анулювати свою пропозицію лише в період прийому пропозицій.

 1. Порядок проведення Аукціону

    4.1. Крок аукціону, який зазначається у гривнях і вираховується як відсоткове відношення до очікуваної вартості Закупівлі, та має знаходитись у діапазоні від 0,5% до 3% від очікуваної вартості Закупівлі.

    4.2. У ході Аукціону Учасникам надається можливість подавати свої цінові пропозиції відповідно до встановлених правил роботи Системи. Учасник може протягом одного раунду Аукціону один раз понизити ціну/приведену ціну своєї пропозиції не менше ніж на один крок від своєї попередньої ціни/приведеної ціни.

    4.3. Для участі в Аукціоні Учасник за допомогою інтерфейсу Авторизованого електронного майданчика отримує індивідуальне посилання на сторінку Аукціону. Авторизований електронний майданчик повинен забезпечити конфіденційність цього посилання, тому що воно є єдиним ідентифікатором Учасника.

    4.4. Дата та час Аукціону призначаються Системою автоматично.

      Авторизовані електронні майданчики мають право інформувати Користувачів Системи про наближення дати старту Аукціону. Якщо на Закупівлю подано більше однієї пропозиції, Система активує єдиний модуль «Аукціон».

        В Аукціоні можуть брати участь лише Учасники, що подали пропозиції. Всі інші Користувачі Системи, у тому числі Замовник цієї Закупівлі, мають можливість у режимі онлайн (on-line) спостерігати за ходом Аукціону.

       Якщо зареєстрований один Учасник, то Система автоматично переходить до процесу «Оцінка», а Закупівлі присвоює статус «Кваліфікація».

    4.5. Авторизовані електронні майданчики забезпечують доступ зареєстрованих Учасників до єдиного модуля «Аукціон». Для кожного Учасника Адміністратор створює індивідуальну веб-сторінку. Адміністратор відстежує підключення до веб-сторінки Учасників і виводить на них інформацію про кількість підключень та IP-адреси, з яких відбулося підключення до індивідуальної сторінки Учасника. Це дає можливість Учаснику контролювати відсутність несанкціонованих підключень до його сторінки.

    4.6. Для інших Користувачів Адміністратор створює одну загальну сторінку, на якій немає можливості подати цінову пропозицію.

       У момент старту модуля «Аукціон» авторизовані електронні майданчики отримують доступ до веб-сторінки Аукціону для забезпечення сервісу доступу Учасників до Аукціону. На веб-сторінці відображаються:

 1. номер Аукціону;
 2. предмет Закупівлі;
 3. «номер учасника в Аукціоні», що забезпечує анонімність участі;
 4. початкова цінова пропозиція кожного з учасників або початкова приведена ціна, якщо Замовник використовує нецінові критерії оцінки;
 5. час до початку Аукціону та/або ходу учасника.

      Після старту Аукціону Система робить паузу 5 хвилин і оголошує раунд.

    4.7. Після закінчення паузи Система автоматично оголошує раунд.

У кожному раунді Учасники в порядку, що визначається від пропозиції з найвищої до найнижчої ціни/приведеної ціни, а для пропозицій з однаковими цінами/приведеними цінами – першою наданою пропозицією, протягом 2 хвилин мають право зробити ставку на пониження своєї попередньої ставки на суму, не меншу за крок Аукціону, визначений Замовником.

       Якщо Учасник зробив вибір раніше, Система надає йому можливість внести зміни до завершення відведеного часу. Якщо Учасник не діяв протягом 2 хвилин, Система приймає попередню ставку і передає хід наступному Учаснику.
Якщо всі Учасники зробили ставки в раунді, Система робить паузу 2 хвилини і оголошує наступний раунд.

    4.8. Аукціон проводиться в 3 раунди за однаковими правилами.

 1. Кваліфікація, визначення переможця та завершення Закупівлі

    5.1. Замовник у строк, що становить не більше ніж 7 робочих днів з дня закінчення аукціону розглядає учасника який надав за результатами аукціону найнижчу пропозицію, та  приймає рішення щодо відповідності пропозиції вимогам, зазначеним у період оголошення Закупівлі.

    5.2. У разі дискваліфікації Учасника, який запропонував найменшу ціну, Замовник публікує в Системі скан-копію документа з відповідним аргументованим рішенням. Виключними підставами дискваліфікації є:

 1. пропозиція Учасника, який запропонував найменшу ціну, не відповідає умовам Закупівлі;
 2. Учасник, який запропонував найменшу ціну, відмовився від підписання договору.

       Якщо Учасник, який запропонував найменшу ціну, вважає його дискваліфікацію недостатньо аргументованою, то він може звернутися до Замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам Закупівлі, а Замовник зобов’язаний надати йому відповідь із такою інформацією не пізніше ніж через 3 робочих дні з дня надходження такої вимоги.

       У випадку дискваліфікації Система автоматично визначає наступного Учасника Аукціону з наступною за величиною ціновою пропозицією, а у разі однакових за величиною цінових пропозицій – поданою раніше, як Учасника з найкращою пропозицією, яка має розглядатися Замовником.

    5.3. Якщо пропозиція Учасника відповідає умовам Закупівлі, Замовник визначає такого Учасника Переможцем та публікує в Системі скан-копію документа з відповідним рішенням. Наступним етапом Закупівлі є підписання договору.

    5.4. Договір за результатами проведення Закупівлі підписується між Замовником та Переможцем поза Системою згідно чинного законодавства не раніше ніж через 2 робочих дні після оприлюднення рішення про Переможця Закупівлі. Договір між Замовником та Переможцем має бути підписаний на суму, що не перевищує ціну останньої пропозиції, поданої Переможцем в Аукціоні.
Договір розміщується в Системі Замовником протягом 2 робочих днів з дня його укладання та перебуває у вільному доступі для перегляду Користувачами Системи.

    5.5. Замовник зобов’язаний завершити Закупівлю шляхом підписання договору або відміни Закупівлі протягом 30 днів після закінчення строку подання пропозицій.

    5.6. У разі неукладення договору з вини переможця протягом строку, визначеного у пункті 5.4. цього Положення, Замовник проводить розгляд пропозиції наступного учасника, якого визначила система з тих, котрі залишилися, та діє у порядку, передбаченому розділом 5 цього Положення.

 1. Скасування Закупівлі

     6.1. Скасувати Закупівлю може виключно Замовник із зазначенням аргументованих підстав прийняття такого рішення.

    6.2. Якщо в момент закінчення прийому пропозицій жоден Учасник не зареєстрував пропозицію, Система автоматично присвоює Закупівлі статус «Закупівля не відбулася».

    6.3. У разі, якщо всі Учасники Закупівлі були дискваліфіковані, Закупівля автоматично переводиться Системою у статус «Закупівля не відбулась».

 1. Оскарження результатів закупівель

    7.1. Оскарження результатів закупівлі здійснюється відповідно до діючого  законодавства України, а також Регламенту авторизованого електронного майданчику.

 1. Прикінцеві положення

    8.1. Положення набирає чинності з моменту його затвердження та діє у межах, які не суперечать законодавству України та Регламенту авторизованого електронного майданчику.

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР між адміністрацією та профспілковим комітетом відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації на 2017-2021 роки
КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР

між адміністрацією та профспілковим комітетом відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації  на 2017-2021 роки