Інформація щодо декларування

Щодо тих депутатів, які ЗАВЕРШУЮТЬ свою каденцію:

Згідно з вимогами частини 3 статті 8 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» на депутатів місцевих рад поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції». Депутати місцевих рад зобов’язані щороку до 1 квітня подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік відповідно до Закону України “Про запобігання корупції”, а також дотримуватися інших вимог фінансового контролю, передбачених зазначеним Законом.

Відповідно до абзацу 1 ч. 2 ст. 45 Закону України «Про запобігання корупції” особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подають декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями.

Згідно з наказом Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 р. №168/19 декларація перед звільненням – декларація, яка подається відповідно до абзацу першого частини другої статті 45 Закону не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Така декларація охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншої діяльності, зазначеної у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Під раніше поданими деклараціями розуміються декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону.

Частиною 2 статті 4 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» передбачено, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Відповідно до абзацу 2 ч. 2 ст. 45 Закону України “Про запобігання корупції” особи, зазначені у пункті 1, підпунктах “а” і “в” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, зобов’язані до 1 квітня наступного року після припинення діяльності подавати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Згідно наказу Національного агентства з питань запобігання корупції від 12.12.2019 р. №168/19 декларація після звільнення – декларація, яка подається відповідно до абзацу другого частини другої статті 45 Закону до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, або іншу діяльність, зазначену у підпунктах «а», «в» пункту 2 частини першої статті 3 Закону. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року. Інформація про місце роботи (проходження служби) та займану посаду суб’єкта декларування у такій декларації зазначається відповідно до місця роботи (проходження служби) та займаної посади, перебування (проходження) на яких зумовили обов’язок подання такої декларації.

Отже, депутати сільської, міської, районної, обласної ради VІІ скликання, повноваження яких закінчуються в день відкриття першої сесії ради нового скликання, зобов’язані подати:

не пізніше двадцяти робочих днів з дня припинення повноважень депутата міської ради декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період, не охоплений раніше поданими деклараціями (тип декларації – декларація перед звільненням, звітний період – з 01.01.2020 р. по день припинення повноважень депутата);

до 1 квітня наступного року після припинення повноважень депутата міської ради подати декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (тип декларації – щорічна декларація, звітний період – 2020 рік).

За порушення суб’єктами декларування вимог фінансового контролю (неподання або несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларування недостовірної інформації) чинним законодавством України передбачено притягнення до адміністративної, кримінальної відповідальності.

Для НОВООБРАНИХ депутатів:

кандидат в депутати місцевої ради не є суб’єктом декларування і не повинен подавати декларацію до виборів та до отримання відповідних повноважень. Натомість суб’єктом подання декларації кандидата на посаду є лише особа, що вже обрана депутатом.

Особа, обрана депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутатом місцевої ради, сільським, селищним, міським головою, подає декларацію впродовж п’ятнадцяти календарних днів з дня набуття повноважень. Відповідне положення закріплене у тій же частині 3 статті 45 ЗУ «Про запобігання корупції».

Що є днем набуття повноважень?

Закон України «Про статус депутатів місцевих рад» у частині 2 статті 4 визначає, що повноваження депутата місцевої ради починаються з дня відкриття першої сесії відповідної ради з моменту офіційного оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою комісією і закінчуються в день відкриття першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків дострокового припинення повноважень депутата місцевої ради або ради, до складу якої його обрано.

Отже, декларацію особі, обраній депутатом місцевої ради, необхідно подати протягом 15 календарних днів із дня відкриття першої сесії ради.

Який тип декларації необхідно подавати новопризначеним депутатам і за який період часу?

На сайті НАЗК необхідно обрати тип декларації «кандидата, що претендує на зайняття посади», оскільки на згаданій посаді вони ще не перебували.

Декларація кандидата, що претендує на зайняття посади, відповідно до частини 3 статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» подається за минулий рік. Роз’ясненнями НАЗК від 13.02.2020 року № 1, щодо застосування окремих положень вищевказаного Закону стосовно заходів фінансового контролю, це означає, що така декларація охоплює минулий рік до обрання на посаду.

Тобто, новообрані депутати мають подати декларацію за 2019 рік, а саме, за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року, враховуючи нові правила подачі декларацій, які набрати чинності із Законом України №140-ІХ від 02.10.2019 року.

Детальніше щодо порядку подання даної декларації уточнено також Національним агентством у відповідних роз’ясненнях від 26.08.2020 року за №9.

Якщо з якихось причин Ви вже подали декларацію за минулий рік (тобто за період з 01.01.2019 року по 31.12.2019 року), повторно її подавати після оголошення результатів виборів та набуття повноважень не потрібно, оскільки відомості про Ваші доходи та видатки за минулий рік вже є у НАЗК.

Як свідчить практика, особами, на яких покладено обов’язок декларування, допускаються типові помилки, що можуть призвести до відповідальності, зокрема, за ст.172-6 КУпАП та ст.366-1 КК України.

Чинним законодавством передбачено відповідальність за:

Неподання декларації

Несвоєчасне подання декларації

Декларування недостовірних відомостей

За декларування недостовірних відомостей може наставати як кримінальна, так і адміністративна відповідальність. Між собою вони розмежовуються за вартістю об’єкта декларування, щодо якого надано недостовірні відомості.

П.С Як дізнатися коли ваші повноваження почалися або закінчилися? Слідкувати за анонсами першої сесії місцевої ради. Відповідально буде, якщо уповноважена особа із запобігання та протидії корупції повідомить завчасно зацікавлених осіб про цю дату і обставину, яка зазначена у цьому матеріалі.

Начальник відділу юридичного забезпечення та кадрової роботи виконавчого апарату районної ради Володимир Лазуренко

(з врахуванням роз’яснень і законодавства наведених у відкритих джерелах).

Колектив Костопільської районної ради висловлює глибоке співчуття з приводу передчасної смерті Талащука Віктора Флоровича

Колектив Костопільської районної ради висловлює глибоке співчуття з приводу передчасної смерті Малолюбашанського сільського голови, колишнього голови Костопільської районної ради (2006-2014 роки) Талащука Віктора Флоровича.
Він був справжнім патріотом, професіоналом, прикладом для наслідування. Все своє життя вирізнявся стійкістю характеру, принциповістю, силою духу та наполегливістю, щиро вболівав за розвиток і майбутнє Малолюбашанської ОТГ, Костопільщини та України.
Віктор Флорович був людиною мудрою та розважливою, ніколи не забував про проблеми тих, хто поруч. Порядність і чесність – це найголовніші риси його характеру.
Низько схиляємо голову перед відходом у вічність в самому розквіті сил людини, яку ми поважали і шанували за працелюбність, професіоналізм, далекоглядність, доброзичливість.
Розділяємо біль тяжкої втрати з сім’єю і друзями Віктора Флоровича та глибоко сумуємо з приводу його смерті.
Світла пам’ять про цю чудову Людину завжди житиме в наших серцях.

 


Відбувся конкурс на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників»

11-12 листопада 2020 року відбувся конкурс на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Костопільської районної ради Рівненської області конкурсною комісією. Відповідно до Положення про конкурсний відбір на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Костопільської районної ради Рівненської області конкурсною комісією було допущено до участі у конкурсі Коротчук Л. І., Шарапу В.К., Савчук В.С., Спічак Г.О., Бондарчук М.Я., Танчин І.В., Бернаду І.А.
Відповідно до критеріїв конкурсною комісією було проведено співбесіду та кваліфікаційний іспит за напрямками:
– знання законодавства у сфері освіти;
– особливості організації підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників;
За результатами конкурсного відбору переможцями конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Костопільської районної ради Рівненської області визнано на посаду консультантів – Бондарчук М.Я., Коротчук Л.І., Савчук В.С., Танчин І.В., Шарапу В.К.; на посаду психолога Костопільського ЦПР Бернаду І.А.

 Костопільська районна рада інформує
  • Відповідно до розпорядження голови районної ради від 10.11.2020 № 230 на 9.45 годину 11.11.2020 було скликано 49 сесію районної ради. На засіданні президії районної ради, що відбулась о 9.00 годині було погоджено внесення на розгляд пленарного засідання 49 сесії наступних питань:
  • 1. Про Районну програму покращення медико-генетичної допомоги дітям і вагітним в умовах реформування медичної галузі на 2021-2023 роки.
  • 2. Про внесення змін до районного бюджету Костопільського району на 2020 рік.
  • 3. Про надання дозволу на списання дровітні Гутянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Костопільської районної ради.
  • 4. Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Костопільського району у державну власність майна районного матеріального резерву.
  • 5. Про безоплатну передачу із спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста Костопільського району у державну власність майна районного матеріального резерву.
  • 6. Про передачу майна із спільної власності територіальних громад Костопільського району в комунальну власність Костопільської міської ради, Головинської, Деражненської та Малолюбашанської сільських рад.

На пленарне засідання цієї сесії прибуло 16 депутатів районної ради з 19 необхідних для її кворуму. З цієї причини пленарне засідання 49 сесії районної ради не відбулось.
Список депутатів що прибули на пленарне засідання 49 сесії районної ради:
1. Банацький Максим Валерійович
2. Бородавка Наталія Василівна
3. Бучко Тарас Григорович
4. Глущик Валерій Семенович
5. Деркач Валерій Олександрович
6. Коваль Сергій Євстафійович
7. Наумець Анатолій Васильович
8. Овдійчук Володимир Іванович
9. Остапчук Вікторія Юріївна
10. Пацурківський Михайло Аркадійович
11. Повх Віталій Віталійович
12. Прокопенко Віктор Федорович
13. Семенюк Анатолій Миколайович
14. Ткачук Петро Корнійович
15. Ткачук Сергій Михайлович
16. Хожило Мар’яна Романівна

До відома депутатів Костопільської районної ради сьомого скликання

Враховуючи лист Костопільської районної державної адміністрації від 03.11.2020 №вих.02-3733/07/20, відповідно до частин 1, 7, 10 статті 46, пунктів 1, 2 частини 6 статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 20.05.2020 № 392 «Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів» зі змінами, пункту 14.2 статті 14 Регламенту районної ради сьомого скликання та розпорядження голови районної ради від 10.11.2020 № 230 «Про скликання сорок дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання», 11 листопада 2020 року о 09 годині 45 хвилин у сесійній залі районної ради (м. Костопіль, вул. Незалежності, 7) відбудеться пленарне засідання сорок дев’ятої сесії районної ради сьомого скликання.
На розгляд постійної комісії з питань бюджету, фінансів та податків, президії та пленарного засідання сесії районної ради вносяться питання:
1.Про внесення змін до районного бюджету Костопільського району на 2020 рік.
Доповідає: Валюченко І.В. – начальник фінансового управління Костопільської райдержадміністрації.
2.Різне.

Оголошення про проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад фахівців комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Костопільської районної ради Рівненської області
Соціально-економічне становище Костопільського району у січні-серпні 2020 року
Інформація про намір здійснити коригування тарифу на теплову енергію
Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Костопільської районної ради Рівненської області
До відома депутатів Костопільської районної ради, населення району

Відповідно до частин 1, 4, 5, 10 статті 46, пунктів 1, 2 частини 6
статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту Костопільської районної ради сьомого скликання та розпорядження голови районної ради від 01.09.2020 № 156 «Про скликання сорок шостої сесії районної ради сьомого скликання», 11 вересня 2020 року о 10:00 годині у сесійній залі районної ради (м. Костопіль, вул. Незалежності, 7) відбудеться пленарне засідання сорок шостої сесії районної ради сьомого скликання.
На розгляд президії та профільних постійних комісій районної ради вносяться питання:
1.Про створення комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Костопільської районної ради Рівненської області.
Доповідає: Пацурківська В.В. – в.о. начальника відділу освіти Костопільської райдержадміністрації.
2.Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Костопільський центр професійного розвитку педагогічних працівників» Костопільської районної ради Рівненської області.
Доповідає: Пацурківська В.В. – в.о. начальника відділу освіти Костопільської райдержадміністрації.
3.Про втрату чинності рішень Костопільської районної ради.
Доповідає: Лепський О.В. – керуючий справами виконавчого апарату Костопільської районної ради.
4.Про започаткування обов’язкового виконання учнями, вихованцями, педагогічними працівниками у закладах загальної середньої освіти Державного Гімну України.
Доповідає: Кузнюк Ю.Б. – заступник голови Костопільської районної ради.
5.Різне.

Відбувся конкурс на заміщення вакантної посади керівника Великолюбаської ЗОШ І-ІІІ ступенів

25 серпня 2020 року відбувся конкурс на заміщення вакантної посади керівника Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів. Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад Костопільського району, конкурсною комісією було допущено до участі у конкурсі Рудяка Андрія Миколайовича, нинішнього директора Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
Конкурсною комісією відповідно до критеріїв було проведено оцінювання виконаних претендентом тестових завдань, ситуаційного завдання та презентацій перспективного плану розвитку закладу.
За результатами конкурсного відбору переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів визнано РУДЯКА Андрія Миколайовича.

 

Розпочато конкурс на заміщення вакантної посади керівника Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
   • 11 серпня 2020 року відбулося перше засідання конкурсної комісій на заміщення вакантної посади керівника Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.
   • Члени комісії ознайомились із Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад Костопільського району, обрали голову та секретаря комісії, перевірили подані на конкурс документи на відповідність установленим законодавством вимогам, ознайомились із мотиваційним листом претендента на посаду керівника закладу освіти.

   • За результатами розгляду поданих документів до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів допущено Рудяка Андрія Миколайовича.
   Комісія прийняла рішення провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 25 серпня 2020 року.

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Відбулися конкурси на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти
  • 05 серпня та 06 серпня 2020 року відбулися конкурси на заміщення вакантних посад керівників Перетоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів та Яполотьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

  • Відповідно до Положення про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад Костопільського району, претенденти виконали тестові завдання на знання законодавства України у галузі загальної середньої освіти, вирішили ситуаційне завдання, презентували перспективний план розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надали відповіді на запитання членів конкурсної комісії щодо проведених презентацій.


  • Конкурсними комісіями відповідно до критеріїв було проведено оцінювання тестових завдань, ситуаційного завдання та презентацій перспективного плану розвитку.

  • За результатами конкурсного відбору переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади директора Перетоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів визнано КОРУСЯ Анатолія Євгеновича.

  Переможцем конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Яполотьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів стала ДЕРКАЧ Тетяна Адамівна.

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника Перетоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Протокол № 2 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника Яполотьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Протокол № 1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника Яполотьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Протокол № 1 засідання конкурсної комісії на заміщення вакантної посади керівника Перетоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Великолюбаської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Розпочато конкурс на заміщення вакантних посад керівників закладів освіти

10 липня 2020 року відбулося перше засідання конкурсних комісій на заміщення вакантних посад керівників Перетоцької та Яполотьської загальноосвітніх шкіл.

Члени комісій ознайомились із Положенням про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти, що належить до спільної власності територіальних громад району, обрали голів та секретарів комісій, перевірили подані на конкурс документи на відповідність установленим законодавством вимогам, ознайомились із мотиваційними листами претендентів на посади керівників закладів освіти.
За результатами розгляду поданих документів до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Перетоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів допущено Коруся Анатолія Євгеновича, на заміщення вакантної посади керівника Яполотьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – Деркач Тетяну Адамівну.
Комісія прийняла рішення провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Перетоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів 05 серпня 2020 року, на заміщення вакантної посади директора Яполотьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів – 06 серпня 2020 року.

Соціально-економічне становище Костопільського району у січні-травні 2020 року
Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника Яполотьської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади керівника Перетоцької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів
Відкрите звернення Української асоціації районних та обласних рад до керівництва держави
  Правління Української асоціації районних та обласних рад ухвалило Відкрите звернення Асоціації до керівництва держави щодо грубого порушення принципів впровадження реформи децентралізації
 • Посилання на звернення .
 • Інформація для відвідувачів, щодо тимчасового обмеження допуску до адміністративного приміщення Костопільської районної ради

  Відповідно до розпорядження голови районної ради від 26.03.2020 № 54 “Про заходи Костопільської районної ради щодо попередження виникнення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” та з метою попередження виникнення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 року №211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19» зі змінами, керуючись статтями 29, 30 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», тимчасово, на період карантину, встановленого на території України Кабінетом Міністрів України:
  1. Обмежити допуск до адміністративного приміщення Костопільської районної ради за адресою: м. Костопіль, вулиця Незалежності, 7 усіх осіб, крім депутатів Костопільської районної ради, обраних в районі депутатів Рівненської обласної ради, народних депутатів України, працівників виконавчого апарату районної ради, органів державної влади та місцевого самоврядування, керівників правоохоронних органів, комунальних закладів, підприємств, установ та організацій, що є об’єктами спільної власності територіальних громад Костопільського району, а також закладів, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, які на договірній основі забезпечують діяльність органів державної влади та місцевого самоврядування.
  2. Обмежити допуск до приміщення сесійної зали адміністративного приміщення Костопільської районної ради (м. Костопіль, вулиця Незалежності, 7) усіх осіб, крім депутатів Костопільської районної ради, обраних в районі депутатів Рівненської обласної ради, народних депутатів України, керівництва районної державної адміністрації, працівників виконавчого апарату районної ради, керівників правоохоронних органів, осіб, що забезпечують громадський порядок (за погодженням з районним органом поліції) та доповідачів (за окремими списками).
  3. Головам постійних комісій районної ради засідання постійних комісій Костопільської районної ради проводити виключно за потреби та в приміщенні сесійної зали.
  4. Призупинити особистий прийом громадян керівництвом та депутатами районної ради, який визначено рішенням районної ради від 06.07.2016 № 106.
  Виконавчому апарату районної ради забезпечити дистанційний прийом звернень громадян за електронною адресою: rada@kost.rv.ua та телефонами:
  2-13-84; 2-15-71.
  5. Рекомендувати депутатам районної ради обмежити кількість публічних зустрічей з великою кількістю громадян, а у разі необхідності проводити такі зустрічі за умови виконання протиепідемічних заходів, передбачених законодавством України.
  6. Рекомендувати розміщеним в адміністративному приміщенні районної ради (м.Костопіль, вул. Незалежності, 7) органам та установам державної виконавчої влади і місцевого самоврядування, з врахуванням визначених в даному розпорядженні обмежень, вжити власних організаційно-профілактичних заходів, спрямованих на запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, щодо режиму їх роботи на цей період та надання адміністративних послуг лише за невідкладних обставин та переліку визначеного постановою КМУ від 11.03.2020 №211 зі змінами.

  Роботодавцям рекомендовано подавати заяви на оплату лікарняних дистанційно

  Охоплення електронним документообігом по заявам-розрахункам, на підставі яких Фонд соціального страхування України здійснює фінансування матеріального забезпечення, на сьогодні сягає вже понад 65%. З метою протидії поширенню COVID-19, рекомендуємо страхувальникам (роботодавцям) на час карантину надавати перевагу дистанційній формі подачі документів до Фонду.
  Можливість подання заяв-розрахунків і повідомлень про виплату коштів застрахованим особам в електронному вигляді була впроваджена з 01 жовтня 2018 року.
  Для подання до Фонду електронних документів із застосуванням електронного підпису/печатки страхувальники мали укласти відповідний договір. Клієнтське спеціалізоване програмне забезпечення для створення та подання електронних документів роботодавець обирає самостійно.
  Нагадаємо, фінансування матеріального забезпечення, у тому числі допомоги по тимчасовій втраті працездатності (оплата за лікарняними) та допомоги по вагітності та пологах, здійснюється Фондом на підставі прийнятої від роботодавця заяви-розрахунку.

  Пресслужба виконавчої дирекції
  Фонду соціального страхування України

  Оголошення Костопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області

  З метою протидії поширенню коронавірусної інфекції СОVID -19 та вжиття заходів щодо упередження зараження цією хворобою у Костопільському відділенні управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області запроваджується дистанційна форма прийому громадян засобами телефонного та електронного зв’язку.
  Для передачі заяв-розрахунків засобами електронного зв’язку, просимо здійснити укладання договорів щодо обслуговування в системі подання електронних звітів.
  Виконавчою дирекцією, управлінням та відділенням організована робота гарячої телефонної лінії щодо надання консультацій про особливості видачі та оплати Фондом листків непрацездатності у період карантину.
  Телефони гарячої лінії:
  Виконавчої дирекції Фонду – 0-800-501-892 або (044)206-14-70;
  Управління – (0362) 69-01-23;
  Відділення – (03657)2-07-37

  Адміністрація Костопільського відділення
  управління виконавчої дирекції
  Фонду соціального страхування України у Рівненській області

  Інформація для наеслення та суб’єктів господарування, що здійснюють діяльність у сфері роздрібної торгівлі, організації харчування та транспорту
  Оголошення про конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Костопільський інклюзивно-ресурсний центр №2 Костопільської районної ради Рівненської області»

  На виконання рішення Костопільської районної ради Рівненської області від 22.11.2019 №620 «Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Костопільський інклюзивно-ресурсний центр №2» Костопільської районної ради Рівненської області» та Положення про конкурс на заміщення вакантної посади директора інклюзивно-ресурсного центру Костопільської районної ради Рівненської області, затвердженого рішенням Костопільської районної ради Рівненської області від 03.05.2018 № 406 Костопільська районна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Костопільський інклюзивно-ресурсний центр №2» Костопільської районної ради Рівненської області.

  Повне найменування
  Комунальна установа «Костопільський інклюзивно-ресурсний центр №2» Костопільської районної ради Рівненської області.
  Юридична адреса
  Провулок Пушкіна, 3, м.Костопіль, Рівненська області, 35 000.
  Найменування посади
  Директор комунальної установи «Костопільський інклюзивно-ресурсний центр №2» Костопільської районної ради Рівненської області.
  Умови оплати праці
  На оплату праці директора ІРЦ розповсюджуються умови, передбачені Законом України «Про освіту» в частині оплати праці педагогічних працівників. Директор ІРЦ призначається за конкурсом на заміщення вакантної посади строком на три роки. Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.
  Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду
  Вища освіта ступеня магістра за спеціальністю «Спеціальна освіта» («Корекційна освіта», «Дефектологія») або «Психологія» («Практична психологія»). Стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
  Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі та строк їх подання
  Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі особисто подає у відділ освіти Костопільської районної державної адміністрації (кабінет №11) такі документи:
  – заяву встановленого зразка, до якої додається резюме довільної форми;
  – письмову згоду на збір та обробку персональних даних встановленого зразка;
  – копію паспорта громадянина України (с. 1,2,11);
  – копію трудової книжки;
  – копію документа/документів про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
  – копію трудової книжки.
  Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.
  Документи приймаються упродовж 20 календарних днів із дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб-сайті Костопільської районної ради.
  Останній день прийняття документів 16 грудня 2019 року.
  Дата, місце та етапи проведення конкурсу
  Конкурс проводитиметься 18 грудня 2019 року о 10.00 годині за адресою: вул. Незалежності, 7, м.Костопіль, Рівненська область. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит буде проводитись за напрямами:
  – знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
  – знання основ спеціальної педагогіки;
  – знання основ управління діяльністю ІРЦ.
  Співбесіда проводиться з метою оцінки досвіду, досягнень, особистих якостей, професійної компетентності кандидата вимогам посадових обов’язків директора.

  Додаткову інформацію про проведення конкурсу можна одержати у головного спеціаліста відділу освіти Костопільської районної державної адміністрації Оліферчук М.І., тел.2-21-01.

  Відновлення здоров’я застрахованих осіб – важливий напрямок діяльності Фонду соціального страхування України

  Одним із важливих напрямків роботи Фонду соціального страхування України (далі – Фонд) є забезпечення за рахунок коштів Фонду послугами з медичної реабілітації застрахованих осіб після перенесених захворювань та травм у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів. Мова йде про повну 100 відсоткову оплату реабілітаційного лікування застрахованих осіб та членів їх сімей в санаторно-курортних закладах за рахунок коштів Фонду.
  Направлення на реабілітаційне лікування, що надається безоплатно для застрахованих осіб за рахунок коштів Фонду, здійснюють заклади охорони здоров’я, де наявні стаціонарні відділення відповідного профілю.
  Правом на відновлення здоров’я за рахунок коштів Фонду може скористатись кожна застрахована особа (яка сплачує та/або за яку сплачується єдиний соціальний внесок), яка перебуває на стаціонарному лікуванні певного профілю. Підтвердженням потреби подальшого лікування у реабілітаційному відділенні санаторно-курортного закладу є висновок лікарсько-консультативної комісії закладу, де застрахована особа перебуває на стаціонарному лікуванні.
  Застрахована особа має право вільного вибору реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу відповідно до показань. На даний час, в розпорядженні застрахованих осіб за наявності медичних показань, налічується понад 50 санаторно-курортних закладів, інформація щодо яких оприлюднена на офіційному сайті Фонду. Тривалість відновлювального лікування залежить від медичних показань та може тривати до 24 днів. За такою спрощеною процедурою можна відновити здоров’я, зокрема після перенесеного інсульту, інфаркту міокарда, операцій на опорно-руховому апараті, серці, у разі під гострого періоду опіків, захворювань легень.
  Крім того, на час проходження реабілітації застрахованій особі видається листок непрацездатностіо, який фінансується Фондом з першого дня тимчасової непрацездатності до закінчення курсу лікування з метою компенсації втраченого заробітку.
  За І півріччя 2019 року, шляхом укладання тристоронніх договорів на реабілітаційне лікування в санаторно-курортних закладах, де сторонами договору є застрахована особа, Фонд і санаторно-курортний заклад, було забезпечено 369 осіб реабілітаційними послугами.
  Таке адресне забезпечення застрахованих осіб передбачає підвищення якості надання послуг та збільшення кількості осіб, які зможуть відновити здоров’я за рахунок коштів Фонду, не витрачати при цьому власних коштів ні за отримання медичного висновку, ні за отримання реабілітаційних послуг в санаторно-курортному закладі відповідно до профілю, за яким особа направлена в санаторно-курортний заклад.
  За більш детальною інформацією стосовно профілів медичної реабілітації та порядку направлення застрахованих осіб на реабілітаційне лікування, прохання звертатись до управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області та його відділень на місцях за адресами та телефонами, що вказані на сайті Фонду.

  Начальник відділу медичних
  та соціальних послуг О.Трофимчук

  Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля (Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕРАБУТ КОМПАНІ»)
  Оголошення Костопільського відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Рівненській області

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 № 520 «Про внесення змін до Порядку казначейського обслуговування коштів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування» та листа Державної казначейської служби України від 24.06.2019 № 15-06/10931 з 8 липня 2019 року вступають у дію нові рахунки 3717 «Рахунки державних позабюджетних фондів», що відкриваються в Казначействі управлінням виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України в областях та місті Києві та їх відділенням.
  При цьому кошти, сплачені страхувальниками на старі рахунки 3717 з 8 липня 2019 року не будуть зараховуватись, а повертатимуться, як нез’ясовані надходження.

  Костопільське відділення
  управління виконавчої дирекції
  Фонду соціального страхування
  України у Рівненській області

  Особливості розслідування виробничих травм: що має знати потерпілий?

  Чинне законодавство зобов’язує розслідувати нещасні випадки, що стаються на підприємствах, в установах та організаціях. Розслідування проводиться згідно з вимогами порядку, норми якого періодично змінюються відповідно до потреб часу.
  01 липня 2019 року набуває чинності новий Порядок розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 №337. У ньому врегульовано певні недоліки, які мав попередній порядок розслідування, а також запроваджено деякі нововведення.
  Передусім новий нормативний акт визначає процедуру розслідування нещасних випадків з усіма застрахованими особами, а саме, з тими, хто працює на умовах трудового договору (контракту), цивільно-правового договору, фізичними особами-підприємцями, особами, які провадять незалежну професійну діяльність, членами фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку на інших підставах.
  Насамперед, варто навести визначення нещасного випадку, щоб зрозуміти, що саме підлягає розслідуванню.
  Нещасний випадок – обмежена в часі подія або раптовий вплив на працівника небезпечного виробничого фактора чи середовища, що сталися у процесі виконання ним трудових обов’язків або в дорозі (на транспортному засобі підприємства чи за дорученням роботодавця), внаслідок яких заподіяно шкоду здоров’ю, зокрема від одержання поранення, травми, у тому числі внаслідок тілесних ушкоджень, гострого професійного захворювання (отруєння) та інших отруєнь, одержання сонячного або теплового удару, опіку, обмороження, а також у разі утоплення, ураження електричним струмом, блискавкою та іонізуючим випромінюванням, одержання інших ушкоджень внаслідок аварії, пожежі, стихійного лиха (землетрусу, зсуву, повені, урагану тощо), контакту з представниками тваринного та рослинного світу, які призвели до втрати працівником працездатності на один робочий день чи більше або до необхідності переведення його на іншу (легшу) роботу не менш як на один робочий день, зникнення тощо.
  Отож, ознакою нещасного випадку є втрата працездатності у працівника або необхідність переведення його на легшу роботу. Ці факти має бути підтверджено відповідними медичними документами (відкрито листок непрацездатності).
  Строк давності для розслідування нещасних випадків на виробництві становить три роки з дня їх настання. Проте, у разі встановлення факту нещасного випадку рішенням суду, розслідування проводиться незалежно від дати настання.
  Залежно від виду нещасного випадку або його наслідків розслідування проводить комісія впродовж 5 робочих днів з дня її утворення або спеціальна комісія впродовж 15 робочих днів. Комісію утворює роботодавець, а спеціальну комісію – територіальний орган Держпраці. В обох випадках до її складу входить представник Фонду соціального страхування України. У разі потреби, розслідування нещасного випадку може бути продовжено.
  Потерпілий, члени його сім’ї або уповноважена ними особа не входять до складу комісії (спеціальної комісії), але мають право одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування, ознайомлюватися з матеріалами розслідування, отримувати витяги та копії з них, вносити пропозиції, подавати документи щодо нещасного випадку, надавати відповідні пояснення, а також з метою сприяння об’єктивному та своєчасному розслідуванню надавати відповідну інформацію, документи та висновки або сприяти їх отриманню від відповідних органів, установ і закладів тощо.
  Голова комісії (спеціальної комісії) зобов’язаний листом до першого засідання комісії поінформувати потерпілого (членів його сім’ї чи уповноважену ними особу) про призначення розслідування, їх права, запросити до співпраці та на засідання комісії (спеціальної комісії), у подальшому надавати інформацію про хід проведення розслідування, ознайомити з матеріалами розслідування на заключному засіданні комісії (спеціальної комісії).
  Голова та члени комісії (спеціальної комісії) мають право одержувати усні та письмові пояснення щодо нещасного випадку, проводити опитування роботодавця, посадових осіб та інших працівників підприємства (установи, організації), потерпілих, свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб.
  Голова комісії (спеціальної комісії) має право надсилати необхідні запити під час розслідування нещасного випадку, вносити пропозиції щодо розподілу функцій між членами комісії.
  Розслідування нещасних випадків, що сталися внаслідок події (аварії, катастрофи тощо) під час руху транспортних засобів усіх видів, тобто внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, проводиться з обов’язковим використанням відомостей розслідування такої події, підготовлених відповідними органами (органами досудового розслідування)
  У підсумку розслідування комісія (спеціальна комісія) визначає пов’язаний чи не пов’язаний нещасний випадок з виробництвом. Рішення щодо цього приймається комісією (спеціальною комісією) шляхом голосування простою більшістю голосів. У разі рівної кількості голосів членів комісії голос голови комісії є вирішальним.
  Крім того, комісія (спеціальна комісія) установлює осіб, які допустили порушення вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та розробляє план заходів щодо запобігання подібним нещасним випадкам.
  Усі перераховані відомості зазначаються в акті за формою Н-1, один примірник якого (оригінал) роботодавець має надати потерпілому (членам його сім’ї чи уповноваженій ними особі).
  Варто наголосити, що відтепер для обох видів випадків – пов’язаних чи не пов’язаних з виробництвом – складається акт за формою Н-1, але з відповідною позначкою. Зокрема, якщо нещасний випадок визнається пов’язаним з виробництвом, це позначається великою літерою П (Н-1/П), якщо не пов’язаним з виробництвом – великими літерами НП (Н-1/НП).
  Протягом трьох років з дати отримання акта за формою Н-1 потерпілий, член його сім’ї чи уповноважена ними особа або органи, установи та організації, представники яких брали участь у розслідуванні нещасного випадку, мають право звернутися до роботодавця, Держпраці або її територіального органу щодо призначення повторного розслідування (спеціального розслідування) у зв’язку з незгодою з обставинами та причинами настання нещасного випадку та/або з висновком комісії, які викладені в акті за формою Н-1.
  У разі виявлення в затвердженому акті за формою Н-1 недоліків у оформленні, що не впливають на об’єктивність розслідування, причини настання нещасного випадку та/або гострого професійного захворювання (отруєння) та висновки комісії (спеціальної комісії), вносити необхідні зміни безпосередньо наказом роботодавця або органу, що утворив комісію.
  Відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження його здоров’я або у разі смерті від нещасного випадку на виробництві, здійснює Фонд соціального страхування України. Обов’язковою умовою для цього є акт про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом Н-1/П.
  Роботодавець може за рахунок власних коштів здійснювати потерпілим та членам їхніх сімей додаткові виплати відповідно до колективного чи трудового договору.
  За працівниками, які втратили працездатність у зв’язку з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, зберігаються місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або до встановлення стійкої втрати професійної працездатності. У разі неможливості виконання потерпілим попередньої роботи проводяться його навчання і перекваліфікація, а також працевлаштування відповідно до медичних рекомендацій.
  Та попри те, що законодавством передбачено відшкодування шкоди працівникові у разі ушкодження здоров’я, найкраще, звісно, дотримуватися вимог охорони праці, а це дозволить зберегти життя і здоров’я.

  Володимир Яковишин,
  страховий експерт з охорони праці
  Костопільського відділення
  управління ВД ФСС України
  у Рівненській області

  Рівненщина готується до проведення
  Всеукраїнського перепису населення у 2020 році

  На виконання Законів України «Про державну статистику», «Про Всеукраїнський перепис населення» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 09 квітня 2008 року №581-р «Про проведення у 2020 році Всеукраїнського перепису населення (зі змінами) Головне управління статистики у Рівненській області розпочало виконання комплексу робіт з підготовки до Всеукраїнського перепису населення 2020 року.
  Вже здійснюється проведення робіт з уточнення переліків та меж міських населених пунктів, упорядкування в них назв вулиць, провулків тощо, номерів будинків і квартир. Адже житлове господарство області, а відповідно і його адресація, останнім часом зазнають постійних змін унаслідок реконструкції раніше забудованих територій, знесення старих та будівництва нових будинків, окремих мікрорайонів, поселень. Крім того, на виконання Закону України “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки” були перейменовані населені пункти, вулиці, площі та інші елементи вулично-дорожньої мережі.
  Саме дотримання належного порядку в адресному господарстві населених пунктів є однією з необхідних умов для забезпечення якості складання квартальних списків житлових будинків та житлових приміщень у міських поселеннях та великих сільських населених пунктах, здійснення переписного районування як основи для складання організаційних планів проведення перепису та забезпечення повноти охоплення ним населення.
  Про всі виявлені недоліки в адресному господарстві органи державної статистики будуть інформувати місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування для подальшого їх усунення.
  Таким чином підготовка до перепису розпочалася і у найближчій перспективі матимемо змогу отримати необхідні для державного управління актуальні демографічні дані щодо чисельності населення, його розміщення та розподілу за віком, статтю, етнічного, мовного, шлюбного стану тощо.

  Головне управління статистики
  у Рівненській області

  Грицюк Зоряну Олександрівну призначено на посаду керівника комунальної установи «Костопільський інклюзивно-ресурсний центр № 1» Костопільської районної ради Рівненської області
  Інформація КП «Костопільські районні мережі» Костопільської районної ради Рівненської області про намір здійснити зміну тарифу на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії для категорій споживачів - бюджетні установи
  Для ознайомлення жителів та власників земельних ділянок Малостидинської сільської ради (Рішення Малостидинської сільської ради від 22.12.2017 № 139 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2018 рік»)
  Інформація КП «Костопільські районні мережі» Костопільської районної ради Рівненської області про намір здійснити зміну діючого тарифу на надання послуг з централізованого водопостачання холодної води
  Оголошення, щодо майна територіальних громад району, яке може бути передано в оренду

  Костопільська районна рада повідомляє, що у спільній власності територіальних громад району (районній комунальній власності) перебуває майно, яке може бути передано в оренду.
  За додатковою інформацію звертатися за адресою: м.Костопіль, вул.Незалежності, 7 каб. № 27 тел. 2-43-24.