Вирішення питання зайнятості населення неможливе без налагодження партнерських відносин служби зайнятості з роботодавцями. Тож залучення максимальної кількості роботодавців до співпраці є одним із пріоритетних завдань служби зайнятості. Результатом співпраці є швидке укомплектування вакансій, збільшення кількості працевлаштованих безробітних, стимулювання створення нових робочих місць.

Роботодавці, які працевлаштовують на нові робочі місця безробітних з числа осіб, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці,  а також суб’єкти малого підприємництва, які працевлаштовують безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності, мають право на отримання компенсації єдиного соціального внеску протягом першого року їх роботи.

До категорій громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, належать:

1) один з батьків або особа, яка їх замінює і має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; утримує без одного з подружжя особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю I групи (незалежно від причини інвалідності);

2) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; особи, яким виповнилося 15 років та які за згодою одного з батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

3) особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування;

4) молодь, яка закінчила або припинила навчання у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, звільнилася із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу;

5) особи, яким до настання права на пенсію за віком відповідно до статті 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” залишилося 10 і менше років;

6) особи з інвалідністю, які не досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”;

7) учасники бойових дій, зазначені у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

Пріоритетний вид економічної діяльності визначається за основним видом економічної діяльності роботодавця. Перелік пріоритетних видів економічної діяльності для створення нових робочих місць суб’єктами малого підприємництва затверджено постановою Кабінету Міністрів України 15 квітня 2013 року № 347.

Роботодавець, який працевлаштував зареєстрованого безробітного на нове робоче місце, для отримання компенсації подає протягом двох місяців з дня працевлаштування до служби зайнятості заяву довільної форми та довідку за встановленою формою.

На підставі даних Єдиного державного реєстру щодо відсутності у роботодавця заборгованості зі сплати єдиного внеску,  факту працевлаштування особи на нове робоче місце, даних  щодо порушеної справи про банкрутство або визнання роботодавця банкрутом, службою зайнятості приймається  протягом п’яти робочих днів рішення про виплату компенсації роботодавцю єдиного внеску.

Протягом 2018-2019 року Костопільською районною філією прийнято 51 рішення щодо компенсації єдиного внеску, 38  працевлаштованих осіб належали до категорій громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці.

На фото: третій рік успішно працює Алла Ткачук, яка була працевлаштована на нове робоче місце економіста в ТОВ «Бетпроектбуд». Будучи безробітною, вона належала до категорій громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці, перед працевлаштуванням пройшла за направленням служби зайнятості стажування на робочому місці.