Національний банк України повідомляє

Інформаційне повідомлення

Національний банк України повідомляє, що у рамках реформування регіональної мережі з 01 листопада 2017 року припиняється доставка кореспонденції відділенням ПАТ «Укрпошта», адресованої Національному банку України, за адресою: вул. С. Петлюри, 10 м. Рівне, 33028.

Для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, судів, органів соціального забезпечення і правоохоронних органів, юридичних та фізичних осіб (у т. ч. пенсіонерів та колишніх працівників Національного банку) Рівненського регіону листування з питань, що належать до компетенції Національного банку України, здійснюватиметься за поштовою адресою юридичної особи: вул. Інститутська, 9 м. Київ, 01601.

Видача довідок про офіційний обмінний курс гривні до іноземних валют, банківських металів і ціни на дорогоцінні метали в брухті та приймання декларацій про валютні цінності, доходи і майно, що належать резиденту України і знаходяться за її межами, суб’єктів підприємницької діяльності Рівненської області та м. Рівне здійснюватиметься у м. Львові за адресою: вул. Коперника, 4 центральний вхід, 2 поверх, кімната 220, тел. (032)297-22-01 (адреса для листування: Національний банк України, вул. Коперніка, 4, м. Львів, 79005).

Про інформаційно-консультаційні центри з питань вирішення трудових конфліктів

З 2003 року у Рівненській області діють інформаційно-консультаційні центри Національної служби посередництва і примирення та Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації (далі – Центри), створені при міських та районних управліннях праці та соціального захисту населення.

Основною метою діяльності Центрів є наближення консультативних послуг Національної служби посередництва і примирення та Департаменту соціального захисту населення Рівненської обласної державної адміністрації до представників соціально-трудових відносин на місцях, поширення правових знань з питань соціально-трудових відносин та практики вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підвищення правосвідомості роботодавців та найманих працівників, запобігання порушенням законодавства в процесі вирішення колективних трудових спорів (конфліктів), підвищення поінформованості громадськості.

Діяльність Центрів здійснюється у взаємодії з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та роботодавцями, іншими зацікавленими органами.

Безпосереднє керівництво Центром та організацію його роботи здійснює завідувач Центру, який виконує свої обов’язки на безоплатній основі. Завідувачем Центру призначається особа, яка володіє необхідними знаннями та має досвід в питаннях соціально-трудових відносин та вирішення конфліктних ситуацій.

Вимогою часу є переконання сторін соціально-побутових відносин вирішувати спірні питання у цивілізований спосіб, як це відбувається в розвинутих країнах віту, а саме, шляхом проведення примирних процедур під час вирішення колективних трудових спорів (конфліктів). Адже в багатьох випадках одна із сторін соціально-трудових відносин з метою вирішення конфлікту вдається до проведення стихійних акцій протесту чи страйків, що без процедури вступу у колективний трудовий спір (конфлікт) є порушенням положень Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)».

Колективний трудовий спір (конфлікт) залишається на даний час єдиним в нашій країні позасудовим шляхом вирішувати протиріччя в колективі за столом переговорів і цю процедуру застосовувати необхідно частіше.

Завідувач інформаційно-консультаційного центру відділення Національної служби посередництва і примирення в Костопільському районі – Олейнікова Наталія Анатоліївна (м. Костопіль, вул. Сарненська, 15 а, тел. 0-257-2-14-13).

Затверджено правила розміщення зовнішньої реклами

Розпорядженням голови Рівненської районної державної адміністрації від 28 вересня 2017 року № 558 (зареєстровано в Головному територіальному управлінні юстиції у Рівненській області 09 жовтня 2017 року за № 43/1279) затверджено правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Рівненській області

 1. Правила розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Рівненській області (далі – Правила) регулюють відносини, що виникають під час розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Рівненській області.
 2. Дія Правил поширюється на територію Рівненської області, що знаходиться поза межами населених пунктів. Правила є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання, що здійснюють розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів у Рівненській області.
 3. У цих Правилах терміни вживаються у такому значенні:

зовнішня реклама – реклама, що розміщується на спеціальних тимчасових і стаціонарних конструкціях – рекламоносіях, розташованих на відкритій місцевості, а також на зовнішніх поверхнях будинків, споруд, на елементах вуличного обладнання, над проїжджою частиною вулиць і доріг;

місце розташування рекламного засобу – площа зовнішньої поверхні споруди, спеціальні тимчасові і стаціонарні конструкції на відкритій місцевості, у межах смуги відведення автомобільних доріг, над проїжджою частиною таких доріг, площа відведеної території на відкритій місцевості, які розташовані
поза межами населеного пункту і надаються розповсюджувачеві зовнішньої реклами в тимчасове користування власником або уповноваженим ним органом (особою);

рекламний засіб – тимчасова чи стаціонарна спеціальна конструкція (світлові та несвітлові, наземні та неназемні (повітряні), плоскі та об’ємні стенди, щити, панно, транспаранти, троли, короби, механічні, динамічні, електронні табло, екрани, панелі, складні просторові конструкції, аеростати, повітряні кулі тощо), яка використовується для доведення реклами до споживача;

адміністратор – посадова особа органу, що утворив центр надання адміністративних послуг, яка організовує надання адміністративних послуг шляхом взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг;

інші терміни застосовуються у значенні, наведеному в Законах України “Про рекламу”, “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”
та “Про автомобільні дороги”, Типових правилах розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2012 року № 1135 (далі – Типові правила).

 1. У процесі видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами поза межами населених пунктів (далі – дозвіл) забороняється проведення конкурсів.
 2. Справляння плати за видачу (переоформлення, анулювання) дозволів забороняється.
 3. Під час видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами втручання у форму та зміст зовнішньої реклами забороняється.
 4. Оформлення видачі дозволу здійснюється департаментом економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації.
 5. Для одержання дозволу заявник або уповноважена відповідно до чинного законодавства ним особа подає заяву у паперовій формі особисто або поштовим відправленням до адміністратора управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, в якій повинна міститися така інформація:

для юридичної особи – повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;

для фізичної особи – підприємця – прізвище, ім’я, по батькові
(за наявності), адреса місця проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідному органу доходів і зборів і має відмітку у паспорті) та згода на обробку персональних даних;

про місце розташування рекламного засобу;

про підстави набуття права користування цим місцем та строк такого користування.

Заявник несе відповідальність за достовірність відомостей, зазначених у заяві.

Зовнішня реклама на територіях, будинках та спорудах розміщується за згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб).

 1. У разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг дозвіл оформляється за участю Укравтодору або власників автомобільних доріг та Національної поліції, а у разі розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць – за участю органів виконавчої влади, визначених частиною п’ятою статті 24 Закону України “Про охорону культурної спадщини”.

Рівненська обласна державна адміністрація у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення автомобільних доріг, на пам’ятках національного або місцевого значення та в межах зон охорони цих пам’яток, історичних ареалів населених місць не пізніше дня, наступного за днем одержання заяви від заявника, надсилає її копії у паперовому або електронному (шляхом сканування) вигляді органам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, та встановлює строк розгляду зазначених документів, але не менше трьох днів.

За результатами розгляду документації, надісланої Рівненською обласною державною адміністрацією, органи, зазначені в абзаці першому цього пункту, надають погодження, які у паперовому або електронному вигляді надсилають до Рівненської обласної державної адміністрації, яка видає дозвіл.

У разі ненадання органами, зазначеними в абзаці першому цього пункту, погодження протягом встановленого строку вважається, що дозвіл оформлено за участю відповідного органу.

 1. Департамент економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації протягом не більше ніж десяти робочих днів з дня одержання заяви про видачу дозволу оформляє дозвіл або готує письмове повідомлення суб’єкту господарювання про відмову у видачі дозволу.
 2. Рівненська обласна державна адміністрація забезпечує створення та поповнення інформаційного банку даних.
 3. Видача (відмова у видачі, переоформлення, анулювання) дозволу здійснюється відповідно до Законів України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”, “Про рекламу”.

Видача дозволу здійснюється через управління забезпечення надання адміністративних послуг Рівненської міської ради.

 1. Розміщення рекламних засобів здійснюється відповідно до Законів України “Про рекламу”,“Про автомобільні дороги”.
 2. Відстань між опорами рекламних засобів, що розміщуються вздовж автомобільних доріг загального користування, визначається з додержанням вимог техніки безпеки, але не може бути менша ніж 100 метрів.
 3. Підключення рекламних засобів до мереж зовнішнього освітлення здійснюється відповідно до вимог, передбачених законодавством.
 4. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, додержання вимог техніки безпеки під час їх розміщення та експлуатації покладається на розповсюджувача зовнішньої реклами згідно із законом.
 5. Рекламні засоби маркуються шляхом нанесення на каркас найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії.
 6. Рекламні засоби, розміщені з порушенням вимог чинного законодавства, підлягають демонтажу.

Демонтаж таких засобів у межах смуги відведення автомобільних доріг здійснюється за рішенням Укравтодору за погодженням з відповідним підрозділом Національної поліції за поданням Рівненської обласної державної адміністрації.

 

Склад Малолюбашанської сільської виборчої комісії Костопільського району Рівненської області

Склад Малолюбашанської сільської виборчої комісії Костопільського району

Рівненської області

№ п/п Прізвище, власне ім.’я (усі власні імена), по-батькові (за наявності) Займана посада Місце проживання та адреса житла Контактні номери телефону Суб’єкт подання
1.    Гук Євгенія Андріївна Голова комісії 35009, Рівненська обл., Костопільський р-н, с.Мала Любаша, вул.Набережна,6 098 51 33 576 ВО «БАТЬКІВЩИНА»
2.    Гоч Галина Володимирівна Заступник

голови комісії

35065, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Лісопіль, вул.Грунтова,66 096 73 50 724 ПП «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
3.    Салаган Софія Михайлівна  Секретар комісії 35053, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мала Любаша, вул.Шевченка,16 096 94 86 415 ПП « Об’єднання САМОПОМІЧ»
4.    Белейко Лариса Йосипівна Член комісії 35065, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Лісопіль, вул.Запорізька,27 098 91 16 458 ПП «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
5.    Білоус Любов Володимирівна Член комісії 35030, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мирне, вул.Зелена,109 097 03 22 987 ПП «УКРАЇНСЬКЕ ОБЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ –УКРОП»
6.    Власенко Олена Михайлівна Член комісії 35053, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Борщівка , вул.Поліська,56 068 32 34 090 ПП « Об’єднання САМОПОМІЧ»
7.    Дерябіна Алла

Володимирівна

Член комісії 35062, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Данчиміст, вул.Молодіжна,11 067 718 03 02 БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»
8.    Дмитрук Наталія Сергіївна Член комісії 35065, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Лісопіль, вул.Центральна,133 096 74 89 018 ПП «Опозиційний блок»
9.    Дусік Валентина Григорівна Член комісії 35065, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Новий Берестовець, вул.Нікончука,71 068 94 76 533 ПП «НАРОДНИЙ ФРОНТ»
10.    Коваль Надія Іванівна Член комісії 35030, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мирне, вул.Зелена,204 096 19 45 002 Радикальна партія Олега Ляшка
11.    Ковальчук Андрій Анатолійович Член комісії 35030, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мирне, вул.Молодіжна,65 068 76 21 034 Радикальна партія Олега Ляшка
12.    Кльоп Леонід Леонідович Член комісії 35031, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Моквин, вул.Привокзальна,13 098 577 33 43 БПП «СОЛІДАРНІСТЬ»
13.    Салаган Євгенія Володимирівна Член комісії 35065, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Лісопіль, вулНова,45 0673600428 ПП «Опозиційний блок»
14.    Степанюк Володимир Борисович Член комісії 35065, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Лісопіль, вул.Центральна,74 0680256522 Українська республіканська партія «СОБОР»
15.    Супрунець Петро Павлович Член комісії 35053, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мала Любаша, вул..Центральна,67 0986292332 РП  Олега Ляшка
16. Талащук Катерина Вячеславівна Член комісії 35053, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мала Любаша, вул. Центральна,67 0988094378 Аграрна Партія України
17. Трофимова Неля Вікторівна Член комісії 35053, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Мала Любаша, вул..Молодіжна,4 0687391632 ВО»Батьківщина»
18. Удовенко Наталія Миколаївна Член комісії 35031, Рівненська обл., Костопільський р-н, с. Моквин, вул.Привокзальна,13 0966599608 БПП «СОЛІДАРНІСТЬ

 

Про роботу медико–соціально–експертної комісії

У кожному випадку огляду хворого на медико–соціально–експертну комісію (далі МСЕК), незалежно від характеру захворювання або встановленого дефекту, лікарі-експерти обстежують стан внутрішніх органів, нервової системи, опорно-рухового апарату та інших органів і систем.

Інвалідність не є постійним станом хворого і з метою динамічного спостереження за перебігом хвороби, станом працездатності проводиться систематичний огляд інвалідів.

У нашій області огляд хворих проводять наступні МСЕК:

Міжрайонні МСЕК загального профілю:

– Кузнецовська – обслуговує Володимирецький, Рокитнівський, Зарічненський, Дубровицький райони та  м. Кузнецовськ;

– Костопільська – обслуговує Березнівський, Костопільський і Сарненський райони;

– Рівненська – обслуговує Рівненський, Гощанський і Млинівський райони;

– Острозька – обслуговує Острозький, Корецький і Здолбунівський райони;

– Дубенська – обслуговує Дубенський, Радивилівський і Демидівський райони;

– міська МСЕК м. Рівне – обслуговує населення м. Рівне.

Спеціалізовані МСЕК:

– психоневрологічна – освідчує хворих з порушенням психіки і черепно- мозковими травмами (м. Рівне, вул. Курчатова, 6);

– фтизіопульмонологічна – освідчує хворих на туберкульоз і неспецифічні захворювання органів дихання (м. Рівне, вул. Дворецькі, 108);

– онкологічна – освідчує хворих з онкологічною патологією (м. Рівне, вул. Курчатова, 6);

– кардіологічна – освідчує хворих із хворобами системи кровообігу (м.
Рівне, вул. Курчатова, 6).

Обласна МСЕК №1 – освідчує інвалідів по оскарженню рішення міжрайонних МСЕК, проводить контрольні огляди інвалідів, оглядає хворих та інвалідів за направленнями міжрайонних МСЕК з метою консультації, освідчує інвалідів з метою визначення медичних показань для забезпечення їх автотранспортом.

Обласна МСЕК №2 – освідчує інвалідів по оскарженню рішення міжрайонних МСЕК, проводить контрольні огляди інвалідів, оглядає хворих та інвалідів за направленнями міжрайонних МСЕК з метою консультації, та всіх постраждалих від аварії на ЧАЕС, військовослужбовців, учасників АТО.

МСЕК є єдиним органом, на який держава поклала функцію встановлення інвалідності, її причин і термінів та форми соціальної допомоги.