ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ

Костопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс на право  здійснення перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування на

17 листопада 2020 року:

п/п

№№

рейсів,

марш­рутів.

Назва маршруту Протяжність маршруту, км. Періодич­ність здійс­нення пере­везень Можли­вість  об­слугову­вання  рей­сів на па­ритетних умовах Мін. к-ть авто­бусів для ви­кон. рейсів,

основних/резервних  (в т.ч. автобусів

для перевезення осіб з інвалідністю, пасажиромісткісттю передбаченою заводом-виробником)

Пасажи­роміст­кість

(для міжміських маршрутів – місць

для сидіння пасажирів; приміських –

 загальна пасажиромісткість)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1009 Костопіль АС-Данчиміст, 6 об.р. 14,8 щоденно 1/1 від 18
2 1011

1019

Костопіль АС-Яснобір ч/з Моквинські

Хутори,5 об.р.

Костопіль АС-Дюксин ч\з Головин, 3 об.р.

22,5

47,0

–//– 2/1 –//–
3 1021 Костопіль АС-Борщівка 9 об.р. 13,5 –//– 1/1 –//–
4 1017 Костопіль АС-Деражне ч/з Головин, 2 об.р. 40,0 –//– 1/1 –//–
5 1003 Костопіль АС-Звіздівка ч/з Головин, 4 об.р. 33,0 –//– 1/1 –//–
6 1000

1004

Костопіль АС-М.Стидин-Майдан, 5 об.р.

Костопіль АС-Осова, 3 об.р.,

34,0

49,3

–//– 2/1 –//–
7 1005

1013

1014

1015

Костопіль АС-Золотолин ч/з Тростянець, 4 об.р.

Костопіль АС-Погулянка ч/з Злазне, 3 об.р.

Костопіль АС-Комарівка, 3 об.р.

Костопіль АС-Жалин-Волиця, 4 об.р.

39,2

32,0/42,0

27,2

24,0

–//– 4/1 –//–
8 1016

1030

1018

КостопільАС-Чудви, 4 об.р. 

Костопіль АС-Деражне ч/з Головин 1 об.р.

Костопіль АС-Ганнівка ч/з Головин, 6 об.р.

29,0

40,0

43,0

–//– 2/1 (1) –//–

            Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно до статей 13, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з переве­зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер­дженого поста­новою КМУ від 03.12.2008 № 1081 та розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.2015 № 61 “Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Костопільського району, та їх маршрутів»”, зареєстрованого в Костопільському районному управлінні юстиції у Рівненській області від  17.04.2015 за № 1/223.

Порядком проведення Конкурсу встановлюється вимога щодо забезпечення на об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3, клас автобусів на приміських маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ.

 1. При визначенні переможця Конкурсу конкурсним комітетом врахову­ються такі умови:

1.1. Достатня, для обслуговування маршрутів, кількість автобусів, які від­повідають умовам конкурсу, зареєстрованих на відповідного автомобільного пе­ревізника згідно з чинним законодавством, та які не використовуються на інших мар­шрутах.

1.2. Наявність (у кількості не менше нормативу), характеристики та кі­ль­кісті резервних автобусів для заміни рухомого складу на автобусних марш­рутах загального користування у разі виходу їх з ладу.

1.3. Наявність виробничої бази (власної чи орендованої).

1.4. Підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу.

1.5. Контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом.

1.6. Виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ре­мон­ту транспортних засобів.

1.7. Якість роботи автомобільного перевізника на внутрішньорайонних маршрутах (регулярність виконання рейсів, скарги (подяки) громадян), якщо він працював на них раніше.

1.8. Наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу.

1.9. Робота на маршруті у звичайному режимі руху.

1.10. Забезпечення дотримання умов галузевої та регіональної угод з оплати праці найманих працівників.

1.11. Відповідність транспортних засобів вимогам Правил надання по­слуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Ка­бінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, безпеці руху, охороні праці та екології, класифікації згідно з підпунктом 4.1.3. Порядку визначення класу ко­мфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та ре­жимами руху (клас І, ІІ, ІІІ), затвердженому наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766; належному технічному і санітарному стану; наяв­ність відповідного сертифікату; комплектація транспортних засобів відповідно до вимог Правил до­рожнього руху, затверджених постановою Кабінету Мініст­рів України від 10.10.2001 № 1306.

 1. Перевага при визначенні переможця Конкурсу у разі, коли учасники Конкурсу набрали однакову кількість балів, надається перевізнику, який має:

транспортний засіб, обладнаний пристроєм для перевезення людей з особ­ливими потребами;

досвід роботи, пов’язаний з відповідним видом перевезення;

нижчий рівень тарифів або вартості послуг.

         Згідно із статтею 34 Закону України “Про автомобільний транспорт” автомобільний перевізник повинен організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод. Невідповідність автомобільного перевізника вимогам статті 34 ЗУ “Про автомобільний транспорт” є підставою для недопущення його до участі в конкурсі.

        Довідки та роз’яснення надаються філією «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП«Укрінтеравтосервіс» (робочий орган )– м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34, тел. 26-46-24, 26-16-42.

        Документи на участь у конкурсі 17листопада 2020 приймаються до 16:00 год. 15.10.2020 за адресою: 33000, м.Рівне, вул.Небесної Сотні,34, у закритому конверті з позначкою №1 та конверт з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-претендент, опускаються в скриньку з позначенням «Для документів на конкурс 17листопада 2020 року».

Перелік та бланки документів можна отримати у філії «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» (м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34,тел. 26-46-24, 26-16-42) в робочі дні з 08:00 до 17:00 год.

Конкурс відбудеться об 11:00 год. 17листопада 2020 року за адресою: м. Костопіль, вул. Незалежності,7 (приміщення райдержадміністрації). Реєстрація учасників з  10.00  год. 

Вартість оплати за участь в конкурсі становить:

до 12 оборотних рейсів – 2009,00 грн.

від 13 оборотних рейсів – 2500,00 грн.

Банківські реквізити для оплати за участь у конкурсі:

Код ЄДРПОУ 38758107,

р/р № UA953333680000026006301896986

у філії РОУ АТ Ощадбанк, МФО 333368

 

Матеріали підготовлені філією «Рівненський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»

Повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1. Повна назва документа державного планування

Детальний план території, що обмежується земельними ділянками орієнтовною площею 0,3927 га, площею 0,2452 га, та площею 2,0 га за межами населених пунктів на території Головинської сільської ради Костопільського району для будівництва кар`єрів з видобування базальтів

.2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування:

Костопільська районна державна адміністрація

 1. Передбачувана процедура громадського обговорення, у тому числі:

3.1. Дата подання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки і оприлюднення її шляхом розміщення на офіційному веб-сайті

15 серпня 2020 року

3.2. Дата подання проєкту ДДП, звіту про СЕО та повідомлення про оприлюднення проєкту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку на офіційному веб-сайті

25 вересня 2020 року

3.3. Способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо)

надання зауважень і пропозицій з 25 вересня по 25 жовтня 2020 року

3.4. Дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення)

Громадські слухання відбудуться в 12.00 годині 20.10.2020р. в приміщенні Головинської сільської ради розташованої по вул.Вишнева, буд.1 в с.Головин, Костопільський район, Рівненська область. Контактні телефони: 0673768480, (03657)5-33-32.

3.5. Орган, від якого можна отримати інформацію та адреса, за якою можна ознайомитися з проєктом  документа державного планування, звітом про про стратегічну екологічну оцінку та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Костопільська районна державна адміністрація (Рівненська обл., м.Костопіль, вул.Незалежності,7, каб. №5) та на веб-сайті http://kostrda@rv.gov.ua

3.6. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, його поштова та електронна адреса та строки подання зауважень і пропозицій

Зауваження та пропозиції від громадян будуть прийматися в приміщені Костопільської районної державної  адміністрації за адресою: Рівненська обл., м.Костопіль, вул.Незалежності,7, каб. №5; роб. тел. (03657)2-17-58, моб.тел.  (097) 383 74 90  протягом 30 днів з дня публікації даного повідомлення

3.7. Місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування

Костопільська районна державна адміністрація за адресою: Рівненська обл., м.Костопіль, вул.Незалежності,7, каб. №5 та на веб-сайті http://kostrda@rv.gov.ua

наявна екологічна інформація – Департамент екології та природних ресурсів Рівненської облдержадміністрації за адресою: вулиця Льва Толстого, 20, Рівне, Рівненська область, 33004

наявна інформація пов’язана зі здоров’ям населення – Управління охорони здоров’я Рівненської обласної державної адміністрації за адресою 33028
м. Рівне, вул. 16 Липня, 38

4. Необхідність проведення транскордонних консультацій щодо проєкту документа державного планування відсутня.

Костопільський районний сектор нагадує заходи по дотриманню правил пожежної безпеки на виборчих дільницях

Приміщення, в яких розташовані виборчі дільниці повинні бути  забезпечені вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник на кожні 100 квадратних­ метрів площі підлоги, але не менш одного вогнегасника на кожне окреме приміщення.

Вогнегасники у приміщеннях, в яких розташовані виборчі дільниці необхідно розміщувати на видних легкодоступних місцях.

На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будівель, де знаходяться виборчі дільниці, повинні бути забезпечені електричними ліхтарями.

Прилади пічного опалення повинні бути справними, в разі потреби необхідно провести огляд та поточний ремонт, перед топковими отворами необхідно влаштувати притопочні листи розміром 0,5х0,7м.

Електропроводка місцевого освітлення кабін для голосування повинна виконуватися за допомогою ізольованих електричних проводів, прокладка яких здійснюється по негорючим матеріалам­ З’єднання, відгалуження та окільцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання і паяння, або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

Евакуаційні шляхи і виходи утримувати вільними, нічим не захаращеними.

Обслуговуючий персонал та осіб, які будуть залучені для роботи на виборчих дільницях, необхідно ознайомити з вимогами пожежної безпеки та діями при виникненні пожежі.

 

НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • Застосування відкритого вогню, некаліброваних (саморобних) запобіжників саморобних подовжувачів, які не відповідають ПУЄ.
 • Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами.
 • Підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідних проводах.
 • Використання побутових електронагрівальних приладів у не встановлених для цього місцях.
 • Залишати без нагляду ввімкнуті в електромережу електроприлади (радіоприймачі, телевізори, магнітофони).
 • Застосовувати в приміщеннях виборчих дільниць електро-печі (плити), рефлектори й електрокаміни.

Костопільський районний сектор

Головного управління ДСНС України у Рівненській області

Відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради

17 вересня 2020 року о 15:00 у приміщенні Костопільської районної державної адміністрації за адресою: м.Костопіль, вул.Незалежності,7 відбудеться засідання архітектурно-містобудівної ради  при відділі з питань інфраструктури, містобудування, архітектури, житлового-комунального господарства та цивільного захисту населення райдержадміністрації.

Порядок денний:

 1. Розгляд проєкту Генерального плану с.Бощівка Малолюбашанської сільської ради Костопільського району Рівненської області

Замовник:  Малолюбашанська сільська  рада

 1. Розгляд проєкту детального плану території земельних ділянок, що обмежується вул.Степанська (від кафе-бар «Мандарин» до перехрестя вул.Степанська з провулком Береговий, вул.Чайковського) та прилеглими до них територіями в м.Костопіль Костопільського району Рівненськогої області

Замовник:  Костопільська міська  рада

 1. Розгляд проєкту внесення змін до детального плану території, що обмежується вулицею Грушевського (від перехрестя з вул. 8Березня до перехрестя з вул.Коперніка) та прилеглими до неї територіями в м.Костопіль Костопільського району Рівненської області.

Замовник:  Костопільська міська  рада

 1. Розгляд проєкту детального плану території, що обмежується вулицею Островського (територія навколо багатоквартирного житлового будинку по вул.Островського,7) та прилеглими до неї територіями в м.Костопіль Костопільського району Рівненської області.

Замовник:  Костопільська міська  рада

 1. Розгляд проєкту внесення змін до детального плану території, що обмежується вулицею В.Стуса (територія, що обмежена будинками по вул.В.Стуса,48 та вул. В.Стуса, 50) в м.Костопіль Рівненської області

Замовник:  Костопільська міська  рада

 1. Розгляд проєкту детального плану території земельних ділянок загальною площею 3,4418 га для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (для обслуговування адміністративних та господарських будівель) за межами населених пунктів на території Деражненської сільської ради Костопільського району Рівненської області.

 Замовник:  Костопільська районна державна адміністрація.

З матеріалами містобудівної документації можна ознайомитись в відділі з питань інфраструктури, містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та цивільного захисту населення  райдержадміністрації кабінет №5 (1й поверх).

Управління праці та соціального захисту населення інформує

18 серпня 2020  року у режимі відеоконференцзв’язку, під головуванням заступника голови райдержадміністрації Оксани Кіптель відбулося засідання районної комісії з питань призначення всіх видів соціальних допомог,  житлових субсидій та пільг.

На розгляд комісії подано 79 справ з них: 77 – по   призначенню житлових субсидій; 1 – по   призначенню соціальних допомог; 1– по внесенню  в ЄДАРП (єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків) багатодітних сімей за фактичним місцем проживання.