ДО УВАГИ ВЛАСНИКІВ АВТОТРАНСПОРТУ

Костопільська районна державна адміністрація оголошує конкурс на право  здійснення перевезення пасажирів на приміських маршрутах загального користування на

17 листопада 2020 року:

п/п

№№

рейсів,

марш­рутів.

Назва маршруту Протяжність маршруту, км. Періодич­ність здійс­нення пере­везень Можли­вість  об­слугову­вання  рей­сів на па­ритетних умовах Мін. к-ть авто­бусів для ви­кон. рейсів,

основних/резервних  (в т.ч. автобусів

для перевезення осіб з інвалідністю, пасажиромісткісттю передбаченою заводом-виробником)

Пасажи­роміст­кість

(для міжміських маршрутів – місць

для сидіння пасажирів; приміських –

 загальна пасажиромісткість)

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1009 Костопіль АС-Данчиміст, 6 об.р. 14,8 щоденно 1/1 від 18
2 1011

1019

Костопіль АС-Яснобір ч/з Моквинські

Хутори,5 об.р.

Костопіль АС-Дюксин ч\з Головин, 3 об.р.

22,5

47,0

–//– 2/1 –//–
3 1021 Костопіль АС-Борщівка 9 об.р. 13,5 –//– 1/1 –//–
4 1017 Костопіль АС-Деражне ч/з Головин, 2 об.р. 40,0 –//– 1/1 –//–
5 1003 Костопіль АС-Звіздівка ч/з Головин, 4 об.р. 33,0 –//– 1/1 –//–
6 1000

1004

Костопіль АС-М.Стидин-Майдан, 5 об.р.

Костопіль АС-Осова, 3 об.р.,

34,0

49,3

–//– 2/1 –//–
7 1005

1013

1014

1015

Костопіль АС-Золотолин ч/з Тростянець, 4 об.р.

Костопіль АС-Погулянка ч/з Злазне, 3 об.р.

Костопіль АС-Комарівка, 3 об.р.

Костопіль АС-Жалин-Волиця, 4 об.р.

39,2

32,0/42,0

27,2

24,0

–//– 4/1 –//–
8 1016

1030

1018

КостопільАС-Чудви, 4 об.р. 

Костопіль АС-Деражне ч/з Головин 1 об.р.

Костопіль АС-Ганнівка ч/з Головин, 6 об.р.

29,0

40,0

43,0

–//– 2/1 (1) –//–

            Конкурс на перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування проводиться відповідно до статей 13, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Закону України “Про автомобільний транспорт”, Порядку проведення конкурсу з переве­зення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвер­дженого поста­новою КМУ від 03.12.2008 № 1081 та розпорядження голови райдержадміністрації від 03.04.2015 № 61 “Про затвердження умов проведення конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території Костопільського району, та їх маршрутів»”, зареєстрованого в Костопільському районному управлінні юстиції у Рівненській області від  17.04.2015 за № 1/223.

Порядком проведення Конкурсу встановлюється вимога щодо забезпечення на об’єкті конкурсу, який включає приміські автобусні маршрути загального користування, не менш як одного транспортного засобу, пристосованого для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах, згідно з Порядком визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285, на приміських маршрутах – автобусів категорій М2 та М3, клас автобусів на приміських маршрутах – А, В, І, ІІ, ІІІ.

 1. При визначенні переможця Конкурсу конкурсним комітетом врахову­ються такі умови:

1.1. Достатня, для обслуговування маршрутів, кількість автобусів, які від­повідають умовам конкурсу, зареєстрованих на відповідного автомобільного пе­ревізника згідно з чинним законодавством, та які не використовуються на інших мар­шрутах.

1.2. Наявність (у кількості не менше нормативу), характеристики та кі­ль­кісті резервних автобусів для заміни рухомого складу на автобусних марш­рутах загального користування у разі виходу їх з ладу.

1.3. Наявність виробничої бази (власної чи орендованої).

1.4. Підтримання належного технічного та санітарного стану рухомого складу.

1.5. Контроль технічного стану транспортних засобів перед виїздом.

1.6. Виконання регламентних робіт з технічного обслуговування та ре­мон­ту транспортних засобів.

1.7. Якість роботи автомобільного перевізника на внутрішньорайонних маршрутах (регулярність виконання рейсів, скарги (подяки) громадян), якщо він працював на них раніше.

1.8. Наявність інвестицій (кредитів) на придбання нового рухомого складу.

1.9. Робота на маршруті у звичайному режимі руху.

1.10. Забезпечення дотримання умов галузевої та регіональної угод з оплати праці найманих працівників.

1.11. Відповідність транспортних засобів вимогам Правил надання по­слуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою Ка­бінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176, безпеці руху, охороні праці та екології, класифікації згідно з підпунктом 4.1.3. Порядку визначення класу ко­мфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та ре­жимами руху (клас І, ІІ, ІІІ), затвердженому наказом Мінтрансзв’язку України від 12.04.2007 № 285 та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 14.05.2007 за № 499/13766; належному технічному і санітарному стану; наяв­ність відповідного сертифікату; комплектація транспортних засобів відповідно до вимог Правил до­рожнього руху, затверджених постановою Кабінету Мініст­рів України від 10.10.2001 № 1306.

 1. Перевага при визначенні переможця Конкурсу у разі, коли учасники Конкурсу набрали однакову кількість балів, надається перевізнику, який має:

транспортний засіб, обладнаний пристроєм для перевезення людей з особ­ливими потребами;

досвід роботи, пов’язаний з відповідним видом перевезення;

нижчий рівень тарифів або вартості послуг.

         Згідно із статтею 34 Закону України “Про автомобільний транспорт” автомобільний перевізник повинен організовувати проведення періодичного навчання водіїв методам надання медичної допомоги потерпілим від дорожньо-транспортних пригод. Невідповідність автомобільного перевізника вимогам статті 34 ЗУ “Про автомобільний транспорт” є підставою для недопущення його до участі в конкурсі.

        Довідки та роз’яснення надаються філією «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП«Укрінтеравтосервіс» (робочий орган )– м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34, тел. 26-46-24, 26-16-42.

        Документи на участь у конкурсі 17листопада 2020 приймаються до 16:00 год. 15.10.2020 за адресою: 33000, м.Рівне, вул.Небесної Сотні,34, у закритому конверті з позначкою №1 та конверт з позначкою №2, який містить документи з інформацією про те, на який об’єкт конкурсу надає документи перевізник-претендент, опускаються в скриньку з позначенням «Для документів на конкурс 17листопада 2020 року».

Перелік та бланки документів можна отримати у філії «Рівненський державний обласний навчально-курсовий комбінат» УДП «Укрінтеравтосервіс» (м. Рівне, вул. Небесної Сотні, 34,тел. 26-46-24, 26-16-42) в робочі дні з 08:00 до 17:00 год.

Конкурс відбудеться об 11:00 год. 17листопада 2020 року за адресою: м. Костопіль, вул. Незалежності,7 (приміщення райдержадміністрації). Реєстрація учасників з  10.00  год. 

Вартість оплати за участь в конкурсі становить:

до 12 оборотних рейсів – 2009,00 грн.

від 13 оборотних рейсів – 2500,00 грн.

Банківські реквізити для оплати за участь у конкурсі:

Код ЄДРПОУ 38758107,

р/р № UA953333680000026006301896986

у філії РОУ АТ Ощадбанк, МФО 333368

 

Матеріали підготовлені філією «Рівненський ДОНКК» УДП «Укрінтеравтосервіс»

ДБАЄМО ПРО ДІТЕЙ РАЗОМ

У 2018 році набрав законної сили Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів» від 07 грудня 2017 року № 2234-VIII, яким було уведено суспільно корисні роботи як вид адміністративного стягнення.

Працівники Костопільського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області відповідно до чинного законодавства ведуть облік порушників на яких постановами судів накладені адміністративні стягнення у вигляді суспільно корисних робіт, та проводить із ними відповідну роботу. Станом на 30 вересня 2020 року у відділі на обліку перебуває 18 громадян засуджених до виконання суспільно корисних робіт (1 відбуває у приватного підприємця). Із 18 засуджених 4 жінки, які судом позбавлені батьківських прав стосовно дітей, мають значну заборгованість зі сплати аліментів на утримання дітей.

Відповідно до пункту 6 частини першої статті 24 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) суспільно корисні роботи є одним із видів адміністративних стягнень за вчинення адміністративних правопорушень. Згідно з частиною першою статті 31 КУпАП суспільно корисні роботи полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, оплачуваних робіт, вид яких визначає орган місцевого самоврядування. За виконання суспільно корисних робіт порушнику нараховується плата за виконану роботу. Зароблені кошти керівник підприємства перераховує у державну виконавчу службу в рахунок погашення заборгованості громадян по сплаті аліментів. Оплата праці здійснюється погодинно за фактично відпрацьований час у розмірі не меншому, ніж встановлений законом мінімальний розмір оплати праці.

У зв’язку з цим 29-30 вересня 2020 року працівники Костопільського районного відділу філії Державної установи «Центр пробації» у Рівненській області провели робочі зустрічі із керівниками та працівниками державних підприємств «Костопільське лісове господарство», «Костопільський військовий лісгосп», Костопільської експлуатаційної дільниці, Костопільської міської ради, комунального підприємства «Костопільводоканал».

У результаті зустрічей одного порушника вдалося влаштувати на комунальне підприємство міста та домовлено про влаштування ще двох громадян.

       

        

Костопільський районний сектор нагадує заходи по дотриманню правил пожежної безпеки на виборчих дільницях

Приміщення, в яких розташовані виборчі дільниці повинні бути  забезпечені вогнегасниками з розрахунку один вогнегасник на кожні 100 квадратних­ метрів площі підлоги, але не менш одного вогнегасника на кожне окреме приміщення.

Вогнегасники у приміщеннях, в яких розташовані виборчі дільниці необхідно розміщувати на видних легкодоступних місцях.

На випадок відключення електроенергії обслуговуючий персонал будівель, де знаходяться виборчі дільниці, повинні бути забезпечені електричними ліхтарями.

Прилади пічного опалення повинні бути справними, в разі потреби необхідно провести огляд та поточний ремонт, перед топковими отворами необхідно влаштувати притопочні листи розміром 0,5х0,7м.

Електропроводка місцевого освітлення кабін для голосування повинна виконуватися за допомогою ізольованих електричних проводів, прокладка яких здійснюється по негорючим матеріалам­ З’єднання, відгалуження та окільцювання жил проводів і кабелів мають здійснюватися за допомогою опресування, зварювання і паяння, або затискачів (гвинтових, болтових тощо).

Евакуаційні шляхи і виходи утримувати вільними, нічим не захаращеними.

Обслуговуючий персонал та осіб, які будуть залучені для роботи на виборчих дільницях, необхідно ознайомити з вимогами пожежної безпеки та діями при виникненні пожежі.

 

НА ВИБОРЧІЙ ДІЛЬНИЦІ ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

 • Застосування відкритого вогню, некаліброваних (саморобних) запобіжників саморобних подовжувачів, які не відповідають ПУЄ.
 • Користування пошкодженими розетками, відгалужувальними та з’єднувальними коробками, вимикачами.
 • Підвішувати світильники безпосередньо на струмопровідних проводах.
 • Використання побутових електронагрівальних приладів у не встановлених для цього місцях.
 • Залишати без нагляду ввімкнуті в електромережу електроприлади (радіоприймачі, телевізори, магнітофони).
 • Застосовувати в приміщеннях виборчих дільниць електро-печі (плити), рефлектори й електрокаміни.

Костопільський районний сектор

Головного управління ДСНС України у Рівненській області

Обережно – ГРИБИ!

Гриби – це дарунок лісу, але, одночас, вони є небезпечним продуктом харчування, який може призвести до отруєння, а іноді й смерті. Отруєння організму викликають токсини, алкалоїди та сполучення важких металів, які містяться в грибах. Прикро, що багато людей висновки робить лише на основі свого гіркого досвіду.

Основні причини отруєнь:

 • вживання отруйних грибів;
 • неправильне приготування умовно їстівних грибів;
 • вживання старих або зіпсованих їстівних грибів;
 • вживання грибів, що мають двійників або змінилися внаслідок мутації (навіть білі гриби і підберезники мають своїх небезпечних двійників).

Симптоми отруєння: нудота, блювота, біль у животі, посилене потовиділення, зниження артеріального тиску, судоми, мимовільне сечовиділення, проноси, розвиток симптомів серцево-судинної недостатності.

Щоб запобігти отруєння грибами, ми рекомендуємо вам заходи та правила, які необхідні для виконання кожній людині, дотримуйтесь їх.

 Застерігаємо!

 • Купуйте гриби тільки у відведених для їх продажу місцях (магазинах, теплицях, спеціалізованих кіосках), особливо уникайте стихійних ринків.
 • Збирайте і купуйте тільки гриби, про які вам відомо, що вони їстівні.
 • Не збирайте гриби:
  • якщо не впевнені, що знаєте їх, якими б апетитними вони не здавалися;
  • поблизу транспортних магістралей, на промислових пустирях, колишніх смітниках, в хімічно та радіаційно небезпечних зонах;
  • невідомі, особливо з циліндричною ніжкою, у основі якої є потовщення “бульба”, оточене оболонкою;
  • з ушкодженою ніжкою, старих, в’ялих, червивих або ослизлих;
  • ніколи не збирайте пластинчаті гриби, отруйні гриби маскуються під них;
  • “шампіньйони” та “печериці”, у яких пластинки нижньої поверхні капелюшка гриба білого кольору.
 • Не порівнюйте зібрані чи придбані гриби із зображеннями в різних довідниках, – вони не завжди відповідають дійсності.
 • Не куштуйте сирі гриби на смак.
 • Ще раз перевірте вдома гриби, особливо ті, які збирали діти. Усі сумнівні -викидайте. Нижню частину ніжки гриба, що забруднена грунтом – викидайте. Гриби промийте, у маслюків та мокрух зніміть з капелюшка слизьку плівку.
 • Гриби підлягають кулінарній обробці в день збору, інакше в них утворюється трупна отрута.
 • При обробці кип’ятіть гриби 7-10 хвилин у воді, після чого відвар злийте. Лише тоді гриби можна варити або смажити.
 • Обов’язково вимочіть або відваріть умовно їстівні гриби, які використовують для соління, – грузді, вовнянки та інші, котрі містять молочний сік, тим самим позбудетесь гірких речовин, які уражають слизову оболонку шлунку.
 • Не пригощайте ні в якому разі грибами дітей, літніх людей та вагітних жінок.
 • Гриби (зеленушка, синяк-дубовик, та деякі інші) містять отруйні речовини, які у шлунку не розчиняються. У взаємодії із алкоголем отрута розчиняється та викликає бурхливе отруєння.
 • Значна кількість грибів, які досі вважались їстівними, містять мікродози отруйних речовин. Якщо вживати їх декілька днів підряд – також може статись отруєння.
 • Суворо дотримуйтеся правил консервування грибів. Неправильно приготовлені консервовані гриби можуть викликати дуже важке захворювання – ботулізм. Гриби, які довго зберігалися, обов’язково прокип’ятіть 10-15 хвилин.
 • УВАГА! У жодному разі не довіряйте таким помилковим тлумаченням:
  • “Усі їстівні гриби мають приємний смак”.
  • “Отруйні гриби мають неприємний запах, а їстівні – приємний”.
  • “Усі гриби в молодому віці їстівні”.
  • “Личинки комах, черви й равлики не чіпають отруйних грибів”.
  • “Опущена у відвар грибів срібна ложка або срібна монета чорніє, якщо в каструлі є отруйні гриби”.
  • “Цибуля або часник стають бурими, якщо варити їх разом з грибами, серед яких є отруйні”.
  • “Отрута з грибів видаляється після кип’ятіння протягом кількох годин”.
  • “Сушка, засолювання, маринування, теплова кулінарна обробка знешкоджують отруту в грибах”.
 • Первинні ознаки отруєння (нудота, блювота, біль у животі, пронос) з’являються через 1-4 години після вживання грибів, в залежності від виду гриба, віку та стану здоров’я потерпілого, кількості з’їдених грибів.

Біль та нападки нудоти повторюються декілька разів через 6-48 годин, а смерть настає через 5-10 днів після отруєння.

 

Перша допомога при отруєнні грибами

 1. Викличте “Швидку медичну допомогу”.
 2. Одночасно, не очікуючи її прибуття, негайно промийте шлунок: випийте 5-6 склянок кип’яченої води або блідо-рожевого розчину марганцівки; нажміть пальцями на корінь язика, щоб викликати блювоту; прийміть активоване вугілля (4-5 пігулок), коли промивні води стануть чистими.
 3. Після надання первинної допомоги: дайте випити потерпілому міцний чай, каву, або злегка підсолену воду, відновіть тим самим водно-сольовий баланс; покладіть на живіт і до ніг потерпілого грілки для полегшення його стану.
 4. З’ясуйте, хто вживав разом із постраждалим гриби, проведіть профілактичні заходи.

Забороняється

 • Вживати будь-які ліки та їжу, а надто алкогольні напої, молоко, – це може прискорити всмоктування токсинів грибів у кишечнику.
 • Займатися будь-якими іншими видами самолікування.

 Запам’ятайте: отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню.

Костопільський РС

ГУ ДСНС України у Рівненській області

Оновлено примірний договір про надання електронних документів до Фонду соціального страхування України

Для подання до Фонду соціального страхування України електронних документів, зокрема, заяв-розрахунків на виплату допомог працівникам, страхувальники (роботодавці) мають укласти із відділенням робочого органу виконавчої дирекції ФССУ відповідний договір.

✅ Наказом виконавчої дирекції Фонду від 26.08.2020 № 415-од зазначений примірний договір щодо подання електронних документів було затверджено у новій редакції. Внесені зміни приводять договір у відповідність до Закону України «Про електронні довірчі послуги».

❗️Договори про подання електронних документів до Фонду соціального страхування України, укладені в попередні періоди, є чинними і не потребують переоформлення.

Дія договору поширюється на заяву-розрахунок та повідомлення про виплату коштів застрахованим особам за формами згідно із Порядком фінансування страхувальників для надання матеріального забезпечення застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат потерпілим на виробництві за рахунок коштів Фонду соціального страхування України, затверджені постановою правління Фонду соціального страхування України від 19.07.2018 № 12.

📄 Примірний договір

http://www.fssu.gov.ua/fse/control/main/uk/publish/article/970830

Нагадаємо, подання електронних документів надає страхувальнику право не подавати їх на паперових носіях. У разі подання документа в електронному вигляді із застосуванням електронного цифрового підпису, роздрукована заява-розрахунок разом із наданими застрахованими особами документами, на підставі яких призначались окремі виплати та матеріальне забезпечення, зберігається у страхувальника.