Повідомлення щодо обговорення проекту наказу фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації „Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету”
  1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю:

Фінансове управління Костопільської районної державної адміністрації.

  1. Назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проект наказу фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації „Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету”.

  1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами обговорення:

Фізичні та юридичні особи, інститути громадянського суспільства.

  1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету.

  1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень:

Пропозиції та зауваження до даного проекту приймаються до
24 жовтня 2019 року за адресою: м.Костопіль, вул.Незалежності, 7, к.47, електронна адреса: fin@kost.rv.ua.

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення:   2-14-42.

7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади:

Начальник відділу видатків місцевих бюджетів Костопільської районної державної адміністрації Руденко Тамара Дмитрівна.

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному вебсайті Костопільської районної державної адміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

Загальна інформація

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян  до  участі  в  управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також  забезпечення  гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.  Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного  громадського  обговорення,  електронних консультацій з громадськістю  (безпосередні  форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).  Електронні  консультації  з  громадськістю проводяться у підрубриці   «Електронні  консультації  з  громадськістю»  рубрики «Консультації   з   громадськістю» офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.

Строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Під час проведення електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;

назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;

можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій  з  громадськістю,  а  також за допомогою спеціальних сервісів урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і влада» та офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх наявності. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Пропозиції та зауваження, що надійшли під час електронних  консультацій    з громадськістю, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців. За  результатами електронних консультацій з громадськістю органи виконавчої влади готують  звіт,  в  якому зазначається:

найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;

зміст питання  або  назва  проекту  акта,  що  виносилися  на обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за  результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Звіт  про результати електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення  на  своєму офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті «Громадянське  суспільство і влада» (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.