Звіт про обговорення проекту наказу фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації „Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету”
 1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення:

Фінансове управління Костопільської районної державної адміністрації.

 1. Зміст питання або назва проекту акта, що виносилися на обговорення:

На обговорення виносився проект наказу фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації „Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету”.

 1. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні:

Громадське обговорення проводилося у формі електронних консультацій, відповідей на телефонні дзвінки.

Проект наказу був опублікований 03 жовтня 2019 року на веб-сайті ,,Костопільська влада” в підрубриці ,,Електронні консультації з громадськістю” (kostvlada.org).

Зауваження та пропозиції від громадськості приймалися до 24 жовтня 2019 року на електронну адресу: fin@kost.rv.ua.

 1. Інформація про пропозиції, що надійшли до фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації за результатами обговорення:

Пропозиції для розгляду та обговорення не надходили.

 1. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення:

Враховуючи те, що пропозиції до проекту наказу фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації „Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету” не надходили,  зміни до нього не вносяться.

04 листопада 2019 року

Повідомлення щодо обговорення проекту наказу фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації „Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету”
 1. Найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю:

Фінансове управління Костопільської районної державної адміністрації.

 1. Назва проекту акта, винесеного на обговорення:

Проект наказу фінансового управління Костопільської районної державної адміністрації „Про внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету”.

 1. Соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами обговорення:

Фізичні та юридичні особи, інститути громадянського суспільства.

 1. Можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін:

Внесення змін до Інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету.

 1. Електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень:

Пропозиції та зауваження до даного проекту приймаються до
24 жовтня 2019 року за адресою: м.Костопіль, вул.Незалежності, 7, к.47, електронна адреса: fin@kost.rv.ua.

6. Номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення:   2-14-42.

7. Прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади:

Начальник відділу видатків місцевих бюджетів Костопільської районної державної адміністрації Руденко Тамара Дмитрівна.

 1. Строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення:

Звіт за результатами обговорення буде оприлюднений на офіційному вебсайті Костопільської районної державної адміністрації у рубриці «Консультації з громадськістю» не пізніше, ніж за два тижні після закінчення обговорення.

Загальна інформація

Відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 листопада 2010 року № 996 консультації з громадськістю проводяться з метою залучення громадян  до  участі  в  управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність органів виконавчої влади, а також  забезпечення  гласності, відкритості та прозорості діяльності зазначених органів.  Консультації з громадськістю проводяться у формі публічного  громадського  обговорення,  електронних консультацій з громадськістю  (безпосередні  форми) та вивчення громадської думки (опосередкована форма).  Електронні  консультації  з  громадськістю проводяться у підрубриці   «Електронні  консультації  з  громадськістю»  рубрики «Консультації   з   громадськістю» офіційного веб-сайту органу виконавчої влади.

Строки та порядок оприлюднення проектів нормативно-правових і регуляторних актів, визначені Законами України «Про доступ до публічної інформації» та «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».Під час проведення електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та на урядовому веб-сайті «Громадянське суспільство і влада» інформаційне повідомлення про проведення електронних консультацій, текст проекту акта, винесеного на обговорення.

В інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій з громадськістю зазначаються:

найменування органу виконавчої влади, який проводить електронні консультації з громадськістю;

назва проекту акта або стислий зміст пропозиції щодо реалізації державної політики у відповідній сфері державного і суспільного життя, винесеної на обговорення;

соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься дія рішення, яке планується прийняти за результатами електронних консультацій з громадськістю;

можливі наслідки проведення в життя рішення для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін;

електронна адреса, строк і форма подання пропозицій та зауважень;

номер телефону, за яким надаються консультації з питання, що винесено на обговорення;

прізвище, ім’я відповідальної особи органу виконавчої влади;

строк і спосіб оприлюднення результатів обговорення.

Консультації з громадськістю розпочинаються з дня оприлюднення інформаційного повідомлення про їх проведення.Пропозиції та зауваження учасників електронних консультацій з громадськістю подаються в письмовій формі на електронну адресу, зазначену в інформаційному повідомленні про проведення електронних консультацій  з  громадськістю,  а  також за допомогою спеціальних сервісів урядового веб-сайту «Громадянське суспільство і влада» та офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади за їх наявності. Інститути громадянського суспільства, наукові та експертні організації, інші юридичні особи під час подання пропозицій і зауважень у письмовій формі зазначають своє найменування та місцезнаходження. Анонімні пропозиції не реєструються і не розглядаються.

Пропозиції та зауваження, що надійшли під час електронних  консультацій    з громадськістю, вивчаються та аналізуються із залученням у разі потреби відповідних фахівців. За  результатами електронних консультацій з громадськістю органи виконавчої влади готують  звіт,  в  якому зазначається:

найменування органу виконавчої влади, який проводив обговорення;

зміст питання  або  назва  проекту  акта,  що  виносилися  на обговорення;

інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні;

інформація про пропозиції, що надійшли до органу виконавчої влади за  результатами обговорення, із зазначенням автора кожної пропозиції;

інформація про врахування пропозицій та зауважень громадськості з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування пропозицій та зауважень;

інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення.

Звіт  про результати електронних консультацій з громадськістю орган виконавчої влади в обов’язковому порядку доводить до відома громадськості шляхом оприлюднення  на  своєму офіційному веб-сайті, урядовому веб-сайті «Громадянське  суспільство і влада» (у разі проведення електронних консультацій з громадськістю на зазначеному веб-сайті) та в інший прийнятний спосіб не пізніше ніж через два тижні після прийняття рішень за результатами обговорення.