Нормативні документи, які регулюють питання доступу до публічної інформації
Закони України
Закон України “Про доступ до публічної інформації”

Закон України від 27.03.2014 № 1170-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інформацію” та Закону України “Про доступ до публічної інформації”

 

Укази Президента України
Указ Президента України від 05.05.2011 № 547/2011 “Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації”

Указ Президента України від 05.05.2011 № 548/2011 “Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в допоміжних органах, створених Президентом України”

Постанови Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 583 “Питання виконання Закону України “Про доступ до публічної інформації” в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади”

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2011 року № 1277 “Питання системи обліку публічної інформації”

Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації
1. Закон України “Про місцеві державні адміністрації”

2. Закон України “Про державну службу”

3. Основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районних державних адміністрацій регулюють статті 118, 119 Конституції України:

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обгрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якій надається гриф обмеження доступу.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Костопільської районної

державної адміністрації

17.07.2018 № 230

 ПЕРЕЛІК ВІДОМОСТЕЙ,

що становлять службову інформацію,

Костопільської районної  державної адміністрації

1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки національної економіки та господарства району, мобілізаційного плану району, структурних підрозділів райдержадміністрації, сільських рад, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо:

1) створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей;

2) виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період;

3) виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період;

4) виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період;

5) виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період;

6) мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

7) кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально-транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України, в місцевих органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування;

8) забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріально-технічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період;

9) виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини в особливий період;

10) створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період;

11) показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб галузей національної економіки на особливий період;

12) підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період;

13) надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період;

14) виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період;

15) номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в райдержадміністрації, структурних підрозділах райдержадміністрації, на підприємствах,  в установах, організаціях, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них;

16) капітального будівництва в особливий період;

17) створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період;

18) потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період.

2. Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

3. Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

5. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

6. Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них.

7. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації фахівців з питань мобілізаційної підготовки.

8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

9. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизованих системах із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, окремих підприємств.

11. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районних державних адміністрацій, сільських рад, підприємств, установ та організацій.

12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачається використовувати для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них, у цілому щодо підприємства, установи, організації.

13. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій щодо життєзабезпечення населення в особливий період.

14. Відомості про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій на режим роботи в умовах особливого періоду.

15. Відомості про дислокацію, характеристики, функціонування запасних пунктів управління, пунктів евакуації, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, інших державних  органів.

16. Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, окремих підприємств, установ, організацій.

17. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій.

18. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації, на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації автоматизованих систем із питань мобілізаційної підготовки національної економіки.

19. Відомості щодо зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу.

20. Дані для проектування захисних споруд цивільного захисту: місткість, захисні властивості, режим вентиляції, розміщення в забудові, розрахунки будівельних конструкцій на дію ударної хвилі та ступеня послаблення проникаючої радіації огороджувальними конструкціями, розрахунок підпору повітря, ситуаційні схеми розміщення, обґрунтування розрахунків коефіцієнта захисту Кз, розрахунки повітрообміну в приміщеннях захисних споруд і потреби матеріалів, сил та засобів для забезпечення їх на режим укриття.

21. Основні показники та кількісні характеристики категорованих суб’єктів господарювання, а саме: виробнича потужність, вид і призначення продукції, вплив на життєзабезпечення населення і функціонування економіки в особливий період, рівень концентрації виробництва та роль в організації внутрішньодержавної кооперації, можливість перепрофілювання з метою випуску оборонної продукції.

22. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору.

23. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води.

24. Окремі відомості про топографічні, спеціальні карти чи плани населених пунктів  масштабу 1: 5000, 1: 2000 і крупніші, складені на території Костопільського району,  які містять  сукупність або повну інформацію для детального вивчення  та оцінки місцевості, орієнтування на ній, цілевказання та різних заходів господарського та оборонного значення, створені в системі координат УСК  – 2000 або в системі координат СК – 42.

25. Окремі відомості про координати і висоти геодезичних пунктів  Костопільського району.

26. Відомості з питань технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, якщо вони не розкривають норми (вимоги) та методики контролю технічного захисту інформації, крім тих, що становлять державну таємницю.

27. Відомості про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації захисту інформації щодо окремого об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно-телекомунікаційної системи, де циркулює (або передбачена циркуляція) інформація, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством, крім тих, що становлять державну таємницю. Рекомендації щодо приведення стану захисту інформації на зазначених об’єктах і системах у відповідність із вимогами законодавства, крім тих, що становлять державну таємницю.

28 Відомості про зміст заходів, склад засобів комплексу технічного захисту інформації або комплексної системи захисту інформації, призначених для захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законодавством (крім тих, що становлять державну таємницю), на конкретному об’єкті інформаційної діяльності або в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

29. Відомості за окремими показниками про організацію, результати перевірок ефективності технічного захисту службової та конфіденційної інформації, що циркулює на конкретному об’єкті інформаційної діяльності.

30. Відомості про організацію заходів щодо створення комплексної системи захисту інформації в конкретній інформаційній (автоматизованій), телекомунікаційній чи інформаційно-телекомунікаційній системі.

31. Окремі відомості щодо захисту інформації в автоматизованих системах, про організацію, порядок роботи користувачів, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

32. Окремі відомості з питань технічного захисту інформації, які не віднесені до державної таємниці.

33. Окремі відомості про дані інженерно-технічних засобів охорони, систем сигналізації, зміст заходів пропускного та внутрішньооб’єктивного режиму.

34. Відомості щодо категоріювання приміщень та автоматизованих систем і копіювально-розмножувальної техніки, в яких обробляється інформація з обмеженим доступом.

35. Відомості про надання, переоформлення, зупинення  дії  або скасування спеціального дозволу на провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею.

36. Внутрішні нормативні документи щодо організації та здійснення режимно-секретної роботи.

37. Відомості про місця зберігання матеріальних носіїв секретної інформації, порядок їх охорони та евакуації.

38. Відомості про надання та скасування конкретним особам допуску та доступу до державної таємниці, номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання.

39. Відомості щодо перегляду грифів секретності матеріальних носіїв секретної інформації.

40. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства.

41. Відомості, що не віднесені до державної таємниці, пов’язані з розробленням та здійсненням заходів з охорони державної таємниці або здійсненням контрольних функцій з цих питань та розкривають фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці.

42. Відомості, зазначені у номенклатурі секретних справ, журналах обліку матеріальних носіїв секретної інформації, а також в актах на знищення, що не погоджуються з Державним архівом.

43. Відомості, які містять інформацію щодо  перевірки  наявності, приймання-передачі, експертизи цінності  матеріальних носіїв секретної інформації.

44. Відомості про забезпечення режиму секретності у разі введення правового режиму або надзвичайного стану.

45. Відомості про маршрути перевезення та евакуації матеріальних носіїв секретної інформації.

46. Зведені відомості з надання звіту  про стан забезпечення охорони державної таємниці.

47. Відомості щодо забезпечення режиму секретності у зв’язку з виїздом в іноземні країни працівників райдержадміністрації, яким надано чи було надано допуск до державної таємниці.

48. Відомості, які розкривають порядок охорони інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців.

49. Окремі відомості щодо співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями, про використання програм (проектів) міжнародної технічної допомоги (визначається органом, що подає інформацію).

50. Окремі документи, які не підпадають під дію Зводу відомостей, що становлять державну таємницю.

51. Відомості щодо організації та результатів проведення службових розслідувань щодо конкретних фактів витоку секретної інформації, втрати матеріальних носіїв секретної інформації, інших порушень режиму секретності. Окремі відомості щодо проведення нарад з використанням секретних документів або секретної інформації.

52. Інформація щодо стратегічних і тактичних заходів виконавчої влади, вітчизняних товаровиробників, спрямованих на розширення присутності на світових економічних ринках, залучення інвесторів та капіталу в Україну.

53.Відомості, що розкривають суть наукових досягнень, які визначають нові напрями розвитку науки і техніки, і можуть бути використані для створення принципово нових виробів і технологічних процесів.

54.Інформація, аналітичні висновки, прогнози щодо негативних тенденцій у сфері економіки держави та заходи, які заплановано провести на рівні законодавчої та виконавчої влади з метою їх  усунення та локалізації.

55. Інформація, що міститься в документах районної державної адміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробленням напряму діяльності районної державної адміністрації або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.

56. Відомості щодо прогнозу розвитку ситуації або пропозицій стосовно вирішення конкретних питань у сферах промисловості, транспорту та зв’язку, крім відомостей, що становлять державну таємницю.

СВАЛЕНО

Протокол засідання

комісії з питань роботи із службовою інформацією

в апараті районної державної адміністрації

16.07.2018 № 1