Особливості призначення пенсій учасникам АТО

З 06 лютого 2017 року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції», яким внесено зміни до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі – Закон) та надано право дострокового виходу на пенсію за віком учасникам антитерористичної операції.

Тому, починаючи з 06.02.2017, військовослужбовці, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, добровольці, резервісти,  військовозобов’язані, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій у зв’язку з безпосередньою участю в антитерористичній операції,  забезпеченням її проведення, безпосереднім перебуванням в районах антитерористичної операції у період її проведення, мають право на призначення дострокової пенсії за віком: чоловіки – після досягнення 55 років та за наявності страхового стажу 25 років, жінки – після досягнення 50 років та за наявності страхового стажу 20 років. Тобто, обов’язковою умовою для призначення дострокової пенсій вказаній категорії осіб є не тільки безпосередня участь у проведенні антитерористичної операції, але й наявність необхідного страхового стажу, який обчислюється за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку, починаючи з 01.01.2004.

Періоди роботи особи до 01.01.2004 зараховуються до стажу на умовах статті 56 Закону України «Про пенсійне забезпечення»,  згідно з якою до стажу зараховується будь-яка робота, на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню або за умови сплати страхових внесків, у тому числі військова служба.

Відповідно до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 № 22-1, для визначення права на призначення пенсії учасники АТО повинні подати до управління Пенсійного фонду такі документи:

 • паспорт;
 • посвідчення учасника бойових дій;
 • довідку військового комісаріату про період (періоди) безпосередньої участі у бойових діях або в антитерористичній операції в районах її проведення;
 • довідку про присвоєння реєстраційного (ідентифікаційного) номера облікової картки платника податків.

Страховий стаж учасників АТО визначається на підставі документів, що визначені Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637, а саме: трудової книжки, документів про навчання на денній формі (диплом, посвідчення, свідоцтво, довідка навчального закладу про тривалість навчання), військового квитка, інших документів (довідок), виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Важливо зауважити, що за період роботи, починаючи з 01 січня 2004 року, для призначення пенсії видається довідка з бази даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

На жаль, при зверненні учасників АТО за призначенням пенсії фахівці управлінь Пенсійного фонду України в області стикнулися із серйозною проблемою, вирішення якої не належить до компетенції органів Пенсійного фонду України, а саме: у системі персоніфікованого обліку відсутні відомості про страховий стаж вказаних осіб за періоди проходження служби у зоні проведення АТО. Проблема зумовлена неврегульованістю питання подання звітності про сплату страхових внесків за осіб, які проходять службу у силових структурах.

Так, згідно з пунктами 8, 17 статті 11 Закону,  особи, які проходять строкову військову службу, та військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового і начальницького складу підлягають загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Однак, оскільки  законодавством не було передбачено форми подання довідок про нараховані суми грошового забезпечення, військові частини, військові комісаріати та інші уповноважені на це органи не зазначали інформацію про номер облікової картки застрахованої особи, що унеможливлювало внесення таких даних до системи персоніфікованого обліку. Відповідно, звітність до системи персоніфікованого обліку за військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та осіб, які проходять строкову військову службу, не подавалася.

Таким чином, органи Пенсійного фонду України не проводили персоніфікований облік зазначених осіб у зв’язку з їхнім особливим статусом, а також тим, що при призначенні пенсій на умовах Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» страховий стаж не визначається.

Лише з 01.06.2016 законодавчо передбачено подання звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Але, як засвідчує практика, навіть з 01.06.2016 військові частини не включають персоніфіковані відомості про суми грошового забезпечення осіб з числа військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу до звіту, що подається органам доходів і зборів і, як наслідок, такі відомості не потрапляють до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Отже, період проходження служби у зоні проведення АТО до 01.06.2016 не може бути зарахований до страхового стажу до прийняття відповідного законодавчого акта, а з 01.06.2016 – до подання страхувальниками звітів про нараховане грошове утримання. Зауважуємо, що для вирішення питання подання страхувальником звітів про суми нарахованого грошового забезпечення з 01.06.2016 учасники АТО мають право особисто звернутися до керівництва військової частини, у якій  проходили службу.

Тобто, неврегульованість питання щодо подання звітності призвела до такої ситуації, у якій учасники АТО з одного боку наділені правом дострокового виходу на пенсію за безпосередню участь у проведенні антитерористичної операції, а з іншого – фактично позбавлені права на зарахування періоду участі у цій же антитерористичної операції до страхового стажу для визначення права на пенсію та обчислення її розміру.

Ми сподіваємось, що найближчим часом буде закінчено опрацювання проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку страхового стажу військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, запропонованого Міністерством соціальної політики України, яким передбачено підтвердження страхового стажу та грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу за періоди cлужби з 01.01.2004 довідками, виданими військовими частинами або іншими уповноваженими органами.

Прийняття відповідного нормативно-правового акта надасть можливість учасникам АТО в повній мірі реалізувати своє законне право на пенсійне забезпечення, а спеціалістам управлінь Пенсійного фонду України в області уникнути непорозумінь з особами, що звертаються за призначенням таких пенсій, та виконувати свої повноваження якісно та оперативно.

Підприємства району заборгували, але  пенсії виплачуються вчасно

Станом на 01.07.2017 у районі проживає  16269 пенсіонерів.  За  липень 2017 року потреба  на виплату пенсій становить 26,5 млн. грн. Окрім надходжень від єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування  доходна частина бюджету Пенсійного фонду формується також за рахунок коштів, що надходять від платників району на відшкодування витрат на виплату та доставку пільгових пенсій. Отже, за січень-червень 2017 року надходження власних коштів склали 936,1 тис. грн., що становить 108% доведеного завдання.

Станом на 01.07.2017 заборгованість платників району перед Фондом по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій склала 1 млн. 753 тис. грн. (в т.ч. заборгованість економічно-активних платників 233,5 тис. грн., зросла на 155,3  тис. грн.). Протягом січня – червня 2017 року заборгованість зросла загалом  на 330,5 тис. грн., в тому числі за рахунок: ТзОВ «Костопільський комбінат будматеріалів» на 65,7 тис. грн. (загальний борг 635,7 тис. грн.), СВК «Маяк» на 12,7 тис. грн. (загальний борг 148,1 тис. грн.), СВК «Мир» на 17,7 тис. грн. (загальний борг 401,2 тис. грн.), СВК «Дружба» на 14,9 тис. грн. (загальний борг 138,6 тис. грн.) та інші.

Серед дієвих платників борги мають:

ВАТ «Берестовецький спецкар’єр» 90,9 тис. грн. (протягом січня-червня 2017 року борг зріс на 60,1 тис. грн.),

Філія «Укрветсанзавод» 24,3 тис. грн. (з початку року борг зріс на 19,9  тис. грн.),

ФГ «Тихомир» 14 тис. грн.,

ПСП «Світанок» 79,4 тис. грн. (на початку року боргу не було),

ПВКФ «Захід-Євро» 16,1 тис. грн.,

МПП «Граніт» 3,2 тис. грн. (з початку року борг зменшився на 2,6  тис. грн.),

ТОВ «Костопільська друкарня» 5,4 тис. грн. (з початку року борг зменшився на 0,3 тис. грн.) та інші.

Спеціалістами Пенсійного фонду проводиться робота щодо повного охоплення боргів заходами примусового стягнення. За січень-червень 2017 року загалом надійшло коштів в рахунок погашення боргів на 104,8  тис. грн.

Окремі норми пенсійного забезпечення у 2017 році

Відсутня атестація робочого місця – втрачене право на зарахування пільгового стажу

З 1992 року на пенсію за віком на пільгових умовах визначається на підставі результатів атестації відповідних робочих місць за умовами праці.

  Атестацію проводить атестаційна комісія, склад і повноваження якої визначаються наказом по підприємству, організації в строки, передбачені колективним договором, але не рідше як один раз на п’ять років.

 Для підтвердження результатів атестації робочого місця видається наказ по підприємству про результати атестації робочих місць. Витяги з наказу додаються до трудової книжки працівників, професії та посади яких внесено до переліку. Перелік робочих місць з пільговим пенсійним забезпеченням затверджується наказом по підприємству, організації і зберігається протягом 50 років.

   Після 21 серпня 1992 року право на пенсію за віком на пільгових умовах має бути підтверджене лише за результатами атестації. Отже, якщо людина працювала в шкідливих умовах починаючи з 21 серпня 1992 року й атестація робочих місць не проводилася, працівники втрачають право на зарахування пільгового стажу після цієї дати.

  Відповідальність за своєчасне та якісне проведення атестації робочих місць за умовами праці покладається на керівника підприємства, організації.

   Результати атестації застосовуються для обчислення стажу, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах, упродовж п’яти років після затвердження її результатів (дати видання наказу про результати проведеної атестації), якщо протягом цього часу на такому підприємстві не змінювалися докорінно умови і характер праці (виробництво, робота, робоче місце), які дають право на призначення пенсії за віком на пільгових умо.

 У разі докорінної зміни умов і характеру праці для підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах має бути проведено позачергову атестУ разі підтвердження права на пенсію за віком на пільгових умовах за результатами вперше проведеної атестації до пільгового стажу зараховується весь період роботи до 21 серпня 1992 року, п’ятирічний період роботи на такому підприємстві, що передує даті видання наказу про її результати, та період роботи впродовж наступних п’яти років.

На  звернення громадян до управління Пенсійного фонду відповідаєм на численні запитання

Я, вийшла на пенсію у 2013 році. Після цього по 2016 рік працювала. Чи маю я право на перерахунок пенсії ?

Порядок проведення перерахунку пенсій особам, які після призначення пенсії продовжували працювати та набули відповідний страховий стаж, визначено частиною четвертою статті 42 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне  страхування” (далі – Закон).

У разі якщо особа після призначення пенсії продовжувала працювати й набула страховий стаж не менш як 24 місяці, на бажання пенсіонера перерахунок пенсії може бути здійснено з дорахуванням страхового стажу та врахуванням заробітної плати за ці періоди.

Тобто до страхового стажу враховуються всі місяці, за які сплачено страхові внески, а заробітна плата обчислюється за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року або за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу по 30 червня 2000 року та за весь період   страхового стажу  починаючи   з  1  липня   2000 року. Показник середньої заробітної плати (доходу), який було враховано під час призначення (попереднього перерахунку) пенсії, залишається незмінним.

У разі якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менше як 24 місяці страхового стажу, перерахунок пенсії здійснюється не раніше як через два роки після призначення (попереднього перерахунку). У цьому випадку дораховується лише страховий стаж. Заробітна плата (дохід), з якої обчислено пенсію, не змінюється.

Страховий стаж – період (строк), протягом якого особа підлягає загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню та  за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальний страховий внесок.

Страховий стаж обчислюють територіальні органи Пенсійного фонду відповідно до вимог Закону за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку.

Таким чином, у разі якщо згідно з даними персоніфікованого обліку у Вас є страховий стаж, набутий після призначення пенсії, Ви маєте право на її перерахунок. Перерахунок буде здійснено за вищевикладеними правилами.

Як обчислюють доплату до пенсії за понаднормовий стаж пенсіонерам, які не працюють: із розміру прожиткового мінімуму чи з розміру пенсії за віком ?

Відповідно до частини першої статті 28 Закону України “ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам пенсія за віком збільшується на один відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 цього Закону, але не більш як на один відсоток мінімального розміру пенсії за віком, зазначеного в абзаці першому цієї частини.

Отже, доплата до пенсії за понаднормативний стаж обчислюється з розрахунку один відсоток розміру пенсії, обчисленої відповідно до статті 27 Закону, за кожен повний рік страхового стажу понад 35 років чоловікам і 30 років жінкам. У разі якщо розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, перевищує розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, доплата за понаднормативний стаж обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,

Наприклад:

 1. Розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, становить

1130 грн, тобто не перевищує розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (1247 грн). У такому випадку доплата за кожен рік понаднормового стажу дорівнює 11,30 грн (1130 грн x 1 %).

 1. Розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 27 Закону, перевищує

розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і становить 2600 грн. У цьому випадку доплата за кожен повний рік страхового стажу обчислюється виходячи з розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і дорівнює 12,47 грн (1247 x 1%).

Зміни щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції

06.02.2017 набрав чинності Закон України “ Про внесення змін до деяких законів України щодо пенсійного забезпечення окремих категорій осіб із числа учасників антитерористичної операції” від 18.10.2016 № 1683 – VIII ( далі – Закон 1683). Тобто з 06.02.2017 право дострокового виходу на пенсію за віком після досягнення чоловікам 55 років, жінкам – 50 років та за наявності страхового стажу

не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок надано військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, добровольцям, резервістам, військовозобов’язаним, яким надано статус інваліда війни або учасника бойових дій у зв’язку з безпосередньою участю в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, безпосереднім перебуванням у районах антитерористичної операції у період її проведення, а в разі загибелі (смерті) таких осіб – членам їх сімей.

Для призначення дострокової пенсії залежно від категорї, до якої вона належить, особа має надати в управління Пенсійного фонду України в Костопільському районі :

 • посвідчення інваліда війни, учасника бойових дій або члена сім’ї загиблого;
 • довідку про період (періоди) участі у бойових діях або в антитерористичній

операції в районах її проведення;

 • довідку МСЕК про визнання інвалідом внаслідок поранення, контузії

каліцтва, одержаних при захисті Батьківщини або при виконанні інших обов’язків військової служби (службових обов’язків), під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення або внасдок захворювання, пов’язаного з перебуванням на фронті, виконанням інтернаціонального обов’язку;

 • документи, на підставі яких надано статус інваліда війни, учасника бойових

дій або члена сім’ї загиблого;

 • документи про вік і стаж.

Зміни в пенсійному законодавстві з 01.01.2017

Набрав чинності Закон України від 06.12.2016 №1774-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (далі – Закон 1774), якими врегульовано окремі питання пенсійного  забезпечення в 2017 році.

У 2017 році продовжено особливий порядок виплати пенсії працюючим пенсіонерам, який діяв у 2016 році.

Водночас запроваджено новий порядок виплати пенсії окремим категоріям працюючих пенсіонерів. У зв’язку із внесенням змін до законів України “Про судову експертизу”, “Про Національний банк України”, “Про службу в органах місцевого самоврядування”, Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України від 13.10.1995, виплата пенсії особам, які працюють:

 – на посадах судових експертів, службовцям Національного банку у період роботи в Національному банку, на посаді помічника-консультанта народного депутата України (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”);

 – в органах місцевого самоврядування посадовими особами місцевого самоврядування (крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія пункту 1 статті 10 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, та осіб, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”), здійснюється в такому порядку: пенсії, призначені відповідно до законодавства України, розмір яких перевищує 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, виплачуються в розмірі 85% призначеного розміру, але не менше 150% прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність.

 Зазначений порядок виплати поширюється на працюючих осіб незалежно від закону, згідно з яким їм призначено пенсію.

Виплата пенсій, призначених особам, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, відповідно до законів України “Про державну службу” та “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” у період роботи на посадах державної служби, визначених Законом України від 10.12.2015 №889-VII “Про державну службу”, а також на посадах та на умовах, передбачених законами України “Про прокуратуру”, “Про судоустрій і статус суддів”, а також виплата пенсій іншим особам, яким пенсію призначено згідно із законодавством, у період служби в органах місцевого самоврядування здійснюється в повному обсязі.

Особливий порядок виплати пенсії 2017 році не застосовується до осіб, які проходять військову службу або перебувають на посадах у Національній поліції України.

По 31.12.2017 максимальний розмір пенсії (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною, індексації та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством, крім доплати до надбавок окремим категоріям осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною) не може перевищувати 10740 грн.

Згідно з Податковим кодексом України змінено розмір пенсії, яка є базою для оподаткування. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір справляються з пенсій / щомісячного довічного грошового утримання, якщо їх розмір перевищує десять розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (у розрахунку на місяць), встановленого на 1 січня звітного податкового року,- в частині такого перевищення. Базою оподаткування   є розмір, що   перевищує  12470 грн на місяць (у 2016 році – 10740 грн). Ставка податку на доходи фізичних осіб – 18%, військового збору – 1,5% бази оподаткування.

Коло осіб, яким надають пільги щодо справляння податку, залишилося незмінним.

Управління Пенсійного фонду України в Костопільському районі повідомляє, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21.12.2016 №988 «Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України» Урядом ухвалено рішення щодо оптимізації структури окремих управлінь Фонду шляхом їх об’єднання, в результаті якої на базі управлінь Пенсійного фонду України в Березнівському та Костопільському районах утвориться Костопільське об’єднане управління Пенсійного фонду України Рівненської області.

При утворенні об’єднаних управлінь Фонду головне управління Пенсійного фонду України в області, перш за все, керувалось адміністративною структурою області, необхідністю співпраці із соціальними партнерами, такими як Центри поштового зв’язку, та кадровим потенціалом.

При злитті даних двох управлінь центральний офіс об’єднаного управління Пенсійного фонду України буде знаходитися у Костопільському районі, тому що УДППЗ «Укрпошта» Рівненської дирекції ЦПЗ № 4, офіс якої знаходиться в м. Костополі, обслуговує пенсіонерів обох управлінь.

Крім того, така оптимізація структури дає змогу суттєво скоротити кошти на утримання, адже, в першу чергу, скорочуватиметься адміністративний апарат: в обох управліннях Фонду однаково скорочуються перші заступники та заступники начальників управлінь Фонду в районах.

Об’єднання управлінь Пенсійного фонду України в одне не тягне за собою скорочення спеціалістів, які зайняті наданням послуг. Кількість спеціалістів у відділах  з обслуговування пенсіонерів та відділах з призначення та перерахунку пенсії (відділи № 1 та № 2)  в об’єднаному управлінні залишаються незмінними. Всі спеціалісти будуть і надалі працювати на своїх місцях у тих самих приміщеннях за тією ж адресою, в тих же залах обслуговування, кабінетах, як і до об’єднання, за тими ж самими номерами телефонів та «гарячих» телефонних ліній. Для отримання сервісу не потрібно буде збирати візи та погодження, всі послуги надасть працівник, до якого звернулись з конкретними питаннями. Таке об’єднання є суто організаційним і його мета – покращити якість роботи управління в пенсійній системі.

Управління Пенсійного фонду України в Костопільському районі доводить до відома громадян, які досягли пенсійного віку та спеціалістів кадрової служби підприємств, установ та організацій, що з 15 квітня 2016 року набув чинності Закон України від 26.03.2016 № 1043-VІІІ «Про внесення змін до статті 40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» щодо порядку визначення заробітку для обчислення пенсії». З урахуванням внесених змін для обчислення пенсії враховується заробітна плата за весь період страхового стажу починаючи з 1 липня 2000 року. За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами або в разі, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців, для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року незалежно від перерв

Враховуючи вищевикладене, починаючи з 15.04.2016 за бажанням пенсіонера, у разі доцільності, обчислення пенсії може здійснюватись в тому числі з урахуванням заробітку за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд незалежно від перерв по 30.06.2000 року – за умови підтвердження довідки про заробітну плату первинними документами.

Перерахунок призначених пенсій з врахуванням вигідної заробітної плати  на підставі поданої заяви пенсіонера проводиться з урахуванням термінів, визначених статтею 45 вищезазначеного Закону (з першого числа місяця, в якому пенсіонер звернувся за перерахунком пенсії, якщо відповідну заяву з усіма необхідними документами подано ним до 15 числа включно, і з першого числа наступного місяця, якщо заяву з усіма необхідними докуметами подано ним після 15 числа).

  Сьогодні, в зв’язку з підвищенням мінімальної заробітної плати, ряд юридичних  та фізичних осіб з 1 січня 2017 року припиняють свою діяльність.

 У  разі ж коли підприємство, установу, організацію ліквідовано, то згідно із Законом України “Про Національний архівний фонд та архівні установи” документи, що нагромадилися за час їх діяльності, передаються ліквідаційною комісією (ліквідатором) з дотриманням вимог щодо збереження архівних документів та порядку їх передачі відповідним державним архівним установам або іншим місцевим архівним установам.

 Оскільки, пенсіонери звертаючись до управління за призначенням  або перерахунком пенсії, а організацію ліквідовано, то  довідку про заробіток за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд по 30 червня 2000 року необхідно надати з архівної установи з підтвердженням її первинними документами (копіями особових рахунків по заробітній платі).

Які необхідні документи для підтвердження права на пенсію на пільгових умовах

Постановою Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 року № 461  уряд затвердив нову редакцію Списків виробництв, робіт, професій, посад і   показників, зайнятість в яких дає право на пенсію за віком на пільгових умовах. Із Списків №1 і №2 було виключено керівників підприємств, установ, організацій та їх заступників.

Вищезазначена постанова вступила в дію 3 серпня 2016 року.

Основним документом, що визначає, де, ким протягом якого часу працювала особа, є трудова книжка.У тих випадках, коли в трудовій книжці немає відомостей, що підтверджують право на пенсію на пільгових умовах, для підтвердження спеціального трудового стажу приймаються уточнюючі довідки підприємств, усатанов, організацій або їх правонаступників. Коли йдеться  про підтвердження роботи в особливо шкідливих і шкідливих умовах праці за Списками №1 та №2, такі довідки є необхідними, оскільки в трудових книжках не зазначається, в яких умовах працювали особи, та не вказується, чи були такі особи зайняті певними роботами або на певних виробництвах протягом повного робочого дня.

У довідці мають бути вказані:

 1. періоди роботи, що зараховуються до спеціального стажу;
 2. професія або посада;
 3. характер виконуваної роботи;
 4. розділ, підрозділ, пункт, найменування (або номери) Списків, якими передбачено ці роботи;
 5. первинні документи за час виконання роботи, на підставі яких видана зазначена довідка.

Крім довідки додається копія (копії) наказу (наказів) підприємства про результати атестації робочих місць із додатком, у якому зазначено перелік робочих місць та право особи на пенсію за віком на пільгових умовах за Списком №1 чи №2

Згідно з п.5 Положення про Державну експертизу умов праці працівники цієї служби зобов’язані подавати органам, що призначають та виплачують пенсії, висновок щодо підтвердження (скасування) права працівників на пенсію на пільгових умовах.

Видавати такі довідки мають право винятково підприємства, на яких працювала особа, або їх правонаступники на підставі первинних документів.

Якщо підприємства, установи, організації або їх правонаступники розміщуються на тимчасово окупованій території України або в районах проведення антитерористичної операції, спеціальний трудовий стаж може підтверджуватися за даними, наявними в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Якщо підприємство перебуває в стадії ліквідації, довідки, необхідні для призначення пенсії, зокрема на пільгових умовах, видає ліквідатор, який в період ліквідації виконує обов’язки керівника.

У разі ліквідації підприємств, установ та організацій без визначення правонаступника для підтвердження пільгового стажу особа подає документи, перелік яких визначено пунктом 11 Порядку підтвердження періодів роботи, які зараховуються в трудовий стаж для призначення пенсій на пільгових умовах або за вислугу років, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006р. № 18-1.

Ухвалення рішень щодо пітвердження стажу роботи або відмови в його підтвердженні у визначеному порядку є завданням Комісії з питань підтвердження стажу роботи на посадах, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах або за вислугу років, яка створена при управлінні Пенсійного фонду України в Рівненській області.

Зміни з 01.05.2016 року в пенсійному забезпеченні державних службовців 

З 1 травня 2016 року набув чинності Закон України “Про державну службу” від 10.12.2015 р. № 889-VIII (далі – Закон № 889-VIII), яким визначено право на пенсійне забезпечення державних службовців відповідно до статті 37 Закону України “Про державну службу” від 16.12.1993 р. №3723 – XII (далі – Закон №3723 –XII).

Постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2016 р. № 622 “Деякі питання пенсійного забезпечення окремих категорій осіб”, що застосовується починаючи з 1 травня 2016 року, встановлено порядок призначення таких пенсій.

Пенсії відповідно до Закону № 889 – VIII у порядку, визначеному для осіб, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців призначають особам, які:

 1. досягли пенсійного віку;

 2. мають страховий стаж: чоловіки – 35 років, жінки – 30 років;

 3. яким не було призначено пенсію відповідно до Закону № 3723 – XII;

4)на день набрання чинності Законом № 889 – XII займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державних службовців, визначених статтею 25 Закону № 3723 – XII та актами Кабінету Міністрів України, або на день набрання чинності Законом №889 – VII мають не менш як 20 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, визначених статею 25 Закону № 3723-XII та актами Кабінету Міністрів України, незалежно від факту роботи на державній службі станом на 1 травня 2016 року.

Пенсійний вік для чоловіків – держслужбовців становить 62 роки.

До досягнення цього віку право на призначення пенсії мають чоловіки 1955 року народження і старші після досягнення ними такого віку:

61 рік, якщо вони народилися по 31 грудня 1954 р.;

61 рік 6 місяців, якщо вони народилися з 1 січня 1955 р. по 31 грудня 1955 р.

Для жінок пенсійний вік встановлено статею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Приклад 1

У липні 2016 року за призначенням пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723 – XII звернувся гр.Б. Згідно із записами у трудовій книжці особа працювала на державній службі в період з 10 червня 2006 року по 19 липня 2016 року.

Пунктом 10 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 889 – VII надано право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723 –XII державним службовцям, які на день набрання чинності цим Законом (01.05.2016 р.) займають посади державної служби та мають не менш як 10 років стажу на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби.

Зважаючи на те, що станом на 1 травня 2016 року гр. Б. не мав 10 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, права на пенсію відповідно до статті 37 Закону №3723-XII він не має.

Приклад 2

У жовтні 2016 року за призначенням пенсії державного службовця звернулася гр. М. Відповідно до записів у трудовій книжці особа у період з 26 серпня 1993 року по 12 травня 2016 року працювала на посаді начальника відділу управління соціального захисту населення, тобто має понад 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до відповідних категорій посад державної служби, що дає їй право на призначення пенсії відповідно до статті 37 Закону № 3723 – XII.

Враховуючи те, що особа має понад 20 років роботи на посаді державного службовця та на момент звернення за призначенням пенсії не працює на посаді державної служби, розмір виплат, крім посадового оксаду, надбавок за ранг і вислугу років, може бути визначений за її бажанням:

1) у середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, тобто за вересень 2016 року, за відповідною (прирівняною) посадою за останнім місцем роботи на державній службі;

 1. за травень 2016 року як за повний місяць.

Пенсія державним службовцям призначається:

– з дати звернення, але не раніше дати виникнення права на пенсію;

– в розмірі 60 відсотків від суми їх заробітної плати, до якої включаються всі види оплати праці, з якої сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а особам, які на час звернення за призначенням пенсії не є державними службовцями – заробітної плати працюючого державного службовця відповідної посади та відповідного рангу за останнім місцем роботи на державній службі, до якої включаються всі види оплати праці, з якої було сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Під час визначення заробітку для обчислення пенсії державним службовцям посадовий оклад і надбавки за ранг та вислугу років враховуються в розмірах, установлених на день звернення за призначенням пенсії за останньою займаною посадою державної служби (або прирівняною до неї в разі відсутності в державному органі відповідних посад державної служби).

Інші виплати враховуються за будь-які 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби підряд перед зверненням за пенсією незалежно від перерв починаючи з 1 травня 2016 року. У разі коли на дату звернення за пенсією немає 60 календарних місяців роботи на посаді державної служби починаючи з 1 травня 2016 року, середньомісячна сума таких виплат визначається шляхом ділення загальної суми таких виплат на наявні місяці роботи починаючи з 1 травня 2016 року.

Особам, які мають не менш як 20 років стажу роботи на посадах, віднесених до категорій посад державних службовців, і які на момент виходу на пенсію не перебувають на державній службі, за їх бажанням розмір виплат (крім посадового окладу, надбавок за ранг і вислугу років) може визначатися в середніх розмірах відносно визначених законодавством таких виплат за місяць, що передує місяцю звернення за призначенням пенсії, але не раніше травня 2016 року, за відповідною (прирівняною) посадою (посадами) за останнім місцем роботи на державній службі (приклад 2).

Матеріальна допомога та виплати, які нараховуються за період, що перевищує календарний місяць, враховуються в частині, що відповідає кількості місяців у розрахунковому періоді.