Щодо формування дохідної частини місцевих бюджетів

 Значних змін на сьогодні у законодавстві стосовно джерел формування дохідної частини місцевих бюджетів не відбулося, крім того, що:

  • з 1 січня 2018 року до місцевих бюджетів зараховуватиметься:

– 5% рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України), з яких 2% – до обласних бюджетів та 3% – до бюджетів міст обласного значення, об’єднаних територіальних громад та районів (2% – до районного бюджету, 1% – до сільських, селищних та міських бюджетів у складі району);

– 100% єдиного податку, що сплачується платниками єдиного податку четвертої групи (сільгосптоваровиробники);

  • протягом 2018–2019 років зберігається норма щодо зарахування 13,44% акцизного податку з пального до місцевих бюджетів. З  2020 року 100% акцизного податку з пального відповідно до норм Бюджетного кодексу зараховуватиметься до спеціального фонду державного бюджету;

Щодо формування видаткової частини місцевих бюджетів

 При розрахунках показників видатків та наданні кредитів необхідно враховувати

  • основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку;
  • підвищення розмірів державних соціальних стандартів:
Показники 2018 рік 2019 рік 2020 рік
Розмір мінімальної заробітної плати:
з 1 січня року (гривні) 3723 4173 4425
ріст до попереднього року (відсоток) 16,4 12,1 6
Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки:
з 1 січня року (гривні) 1762 1921 2073
ріст до попереднього року (відсоток) 10,1 9 7,9
  • зростання розмірів прожиткового мінімуму, яке відбуватиметься з 1 липня та 1  грудня відповідного року. У 2018–2020 роках прожитковий мінімум та рівень його забезпечення підвищуватиметься темпами, що на 2 відсоткових пункти перевищують показник прогнозного індексу споживчих цін на 2018–2020 роки.

Розміри прожиткового мінімуму враховуються при визначення обсягів видатків на надання соціальних допомог, передбачених законодавством. Зокрема, розмір одноразової грошової допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, що перебували під опікою (піклуванням) або на повному державному утриманні, при працевлаштуванні їх після закінчення навчального закладу становить шість прожиткових мінімумів.

  • коефіцієнти при розрахунку потреби в коштах на оплату комунальних послуг та енергоносіїв (КЕКВ 2270). У 2018–2020 роках пропонується до обсягу коштів, які передбачені у бюджеті поточного року зі змінами, застосовувати коефіцієнт в середньому 1,1, а саме:
КЕКВ Назва 2018 рік 2019 рік 2020 рік
2271 Оплата теплопостачання 1,09 1,072 1,06
2272 Оплата водопостачання та водовідведення 1,09 1,072 1,06
2273 Оплата електроенергії 1,1 1,07 1,055
2274 Оплата природного газу 1,09 1,072 1,06
2275 Оплата інших енергоносіїв 1,09 1,072 1,06

При цьому, коефіцієнт по оплаті за теплопостачання визначено розрахунково, виходячи з індексу зростання ціни на природний газ (за умови газової складової на рівні 70%) та індексу цін виробників.

  • видатки на виплату щорічної допомоги для придбання навчальної літератури особам з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, учням та студентам, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишилися без батьків до завершення навчання. ЇЇ розмір в 2018–2020 роках становитиме 3 соціальні стипендії.

Крім цього, при складанні проектів місцевих бюджетів необхідно враховувати норму статті 77 Бюджетного кодексу України щодо передбачення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати та на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

Обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018–2020 роках буде визначатися на основі нової формули, яка враховуватиме нормативну наповнюваність класів, що дасть змогу запровадити стимулюючий механізм під час проведення оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів.

Загальний обсяг освітньої субвенції на 2018 рік обраховано виходячи з розрахункової кількості ставок педагогічних працівників, визначеної, зокрема, на підставі навчального навантаження та нормативної наповнюваності класів, а також середньої заробітної плати вчителя в умовах 2018 року. Розподіл обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у 2018–2020 роках здійснюватиметься відповідно до Формули розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 19.08.15 р. № 618.

Водночас Формула розподілу обсягу медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам може бути змінена у разі прийняття Верховною Радою України законопроектів щодо реалізації реформи фінансування системи охорони здоров’я.

Для забезпечення належного утримання бюджетних установ та спрощення процесу передачі їх у власність об’єднаних територіальних громад після їх утворення передбачається продовження дії пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України щодо надання права здійснювати утримання дошкільних навчальних закладів та закладів культури з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення.

Крім цього, з 1 січня 2018 року вступають в дію закони України від 17.11.16 р. № 1763-УІІІ «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо удосконалення механізму фінансового забезпечення дорожньої галузі» та від 17.11.16 р. № 1762-УІІІ «Про внесення змін до Закону України «Про джерела фінансування дорожнього господарства України» щодо удосконалення механізму фінансування дорожньої галузі», відповідно до яких у складі спеціального фонду державного бюджету створюється Державний дорожній фонд.

Джерелами формування цього фонду визначено: акцизний податок з вироблених в Україні та ввезених на митну територію України пального і транспортних засобів (у 2018 р. – 50 %, у 2019 р. – 75 %, з 2020 р. – 100 %); ввізне мито на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них (у 2018 р. – 50 %, у 2019 р. – 75 %, з 2020 р. – 100 %); плату за проїзд автомобільними дорогами транспортних засобів та інших самохідних машин І механізмів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні; кошти спеціального фонду Державного бюджету України, отримані шляхом залучення державою кредитів (позик) від банків, іноземних держав і міжнародних фінансових організацій, на розвиток мережі та утримання автомобільних доріг загального користування; плату за проїзд платними автомобільними дорогами загального користування державного значення; інші надходження, передбачені Державним бюджетом України.

При цьому, 35% коштів фонду спрямовуватиметься на фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах (у вигляді субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам) та виконання боргових зобов’язань за запозиченнями, залученими державою або під державні гарантії на розвиток мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення.

Також протягом 2018–2020 років держава продовжуватиме надавати підтримку для фінансування інвестиційних програм та проектів регіонального розвитку за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. З цією метою в граничних обсягах видатків Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства враховано відповідні кошти.

У рамках реалізації Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні продовжується процес добровільного об’єднання територіальних громад.

Під час складання на 2018 рік проекту районного бюджету та бюджету об’єднаної територіальної громади, яка створюється у 2017 році на території цього району згідно із Законом України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та перспективним планом формування територій громад, необхідно враховувати особливості формування таких громад на плановий бюджетний період, визначені частиною четвертою статті 67 Бюджетного кодексу України.

Коментарів ще поки немає.

Залиште коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені (*).

Ви можете використовувати ці HTML теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>